บริษัท : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม ในลักษณะซิตี้คอมเพล็กซ์ใจกลางเมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนทำเลที่ดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงาน ในตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งงาน : Human Resourse Officer
รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ- สรรหา คัดเลือกพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

- งานเอกสารสัญญาจ้าง ,Man power,ข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลเรื่องสวัสดิการ และสภาพการทำงานของพนักงานให้พนักงานได้รับความเป็นอยู่ที่ดีตามมาตรฐานของบริษัท

- ดูแลและควบคุมสภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน สถิติการ ขาด ลา มาสาย

- ควบคุมระบบการประเมินผลทดลองงานของพนักงาน

- ควบคุมกฏ ระเบียบให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

- ประสานงานงานเรื่องการจัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศ พนักงานใหม่

- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารให้ไปในทิศทางเดียวกัน

- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โดยระบุอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เคยผ่านมา รูปถ่าย และหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่

Website: www.grandcanalland.com

Facebook: https://www.facebook.com/HrGLand

LinkedIn: Grand Canal Land Public Company Limited
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รัชดา พระราม9
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิงอายุ22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐประศาสนศาสตร์ กฏหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
4. ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า หรือรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การสรรหาว่าจ้าง กฎหมายแรงงาน การฝึกอบรม สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นต้น
6. บุคลิกภาพและทัศนคติดี มีภาวะผู้นำ มีใจบริการและมีทักษะในการสื่อสารดี
7. มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
9. ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. ติดต่อ : คุณเอกฤทธิ์, คุณกิตติพร โทร : 02-246-2323 ต่อ 4006, 087-875-9294
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ
ประกันทันตกรรม
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันหยุดประจำปี,วันลาพักร้อน
วันลาสำหรับจัดการงานศพบุคคลในครอบครัว
วันลาสำหรับการจัดงานมงคลสมรส
โบนัสประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
วิธีการสมัคร : สมัครงานด้วยตนเอง
สมัครทางส่งจดหมาย
สมัครทาง E-mail


**ท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โดยระบุวันที่พร้อมเริ่มทำงานได้ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เคยผ่านมา รูปถ่าย หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่ :
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310
Tel:02-246-2323 ต่อ 4006 หรือ4004 / 084-875-9294 /084-875-9288   Fax:02-247-1082
WebSite: www.grandcanalland.com
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::