บริษัท : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี และเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ที่ได้รับมาตรฐาน HA รวมถึงเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความมั่นคง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาชัย 2 ,รพ.มหาชัย 3 ,รพ.แม่กลอง , รพ.เพชรรัชต์ ,บริษัทแพทย์ไทย88 ขณะนี้โรงพยาบาลมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรร่วมงานดังนี้
ตำแหน่งงาน : ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)
รายละเอียดงาน : ติดตาม วิเคราะห์และควบคุมเงินของกิจการและบริษัทในเครือ การจัดหาเงินทุน และช่วยบริหารโดยการใช้ข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ทางบัญชี

- สรุปรายงานเกี่ยวข้องกับ Financial Statement วิเคราะห์งบการเงิน

- สรุปผล/ควบคุมตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำศูนย์กำไร การควบคุมต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ

- ให้ข้อมูลทางด้านการเงิน การจัดหาเงินทุน แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมและบริหารการใช้งบลงทุน รวมทั้งควบคุมบริหารระบบทรัพย์สินให้เป็นไปตามแผนงานบริษัท มีความถูต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.มหาชัย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 35-45 ปี
3. ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
5. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานได้อย่างรวดเร็ว
6. สามารถนำดสนอข้อมูลทางเการเงิน ให้แก่ผู้บริหารเพื่อทราบและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
7. มีภาวะในการเป็นผู้นำที่ดี
8. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (MS.OFFICE) เป็นอย่างดี
9. ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้
10. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงานเป็นอย่างดี
ติดต่อ : ภัณฑิรา จันทกาญจน์
สวัสดิการ : 1.โบนัส (ตามผลประกอบของบริษัทและของพนักงาน)
2.ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.การรักษาพยาบาล
5.ส่วนลดพิเศษค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวสายตรง
6.สวัสดิการส่วนลดค่าอาหาร
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.การอบรมและการพัฒนาบุคลากร
วิธีการสมัคร : ติดต่อสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.มหาชัย
เลขที่ 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-424990 ต่อ 1660,1661
E-mail : hr_mahachaihospital@yahoo.com
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร  74000
Tel:034-424990 ต่อ 1660-1661  Fax:034-810782
Email: hr_mahachaihospital@yahoo.com
WebSite: http://www.mahachaihospital.com
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::