บริษัท : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 20 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน ดังนี้
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกนำเข้า-ส่งออก (Import-Export)
รายละเอียดงาน : 1. วางแผน และควบคุมระบบการขนส่งให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2. จัดระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. สื่อสารกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ตรวจ ติดตามระบบงาน เอกสาร ตารางการทำงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบได้เป็นอย่างดี

5. มีความเข้าในระบบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเป็นอย่างดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือความสามารถ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ คณะโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา Supply Chain / สาขานำเข้า-ส่งออก อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้
ติดต่อ : คุณวารินทร์ หมื่นอภัย หรือคุณวิไลวรรณ พันธุ์ศิริ
สวัสดิการ : # กองทุนประกันสังคม
# กองทุนเงินทดแทน
# กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
# อัตราค่าแรงตามกระทรวงแรงงานกำหนด
# โบนัสประจำปี
# เครื่องแบบในการทำงาน
# รถรับ - ส่งพนักงาน
# มีพยาบาลประจำโรงงาน
# ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
# อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
# เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต
# เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
# เยี่ยมไข้พนักงาน
# อาหารกลางวัน
วิธีการสมัคร : # สนใจสมัครด้วยตัวเอง
# ส่งจดหมายสมัครงาน มาที่บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดตามที่อยู่ที่กำหนด
# ส่งมาทาง E-mail
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
194 หมู่1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่  ขอนแก่น  40110
Tel:043-286-734-6, 043-286-173-4 ต่อ 115 หรือ 118   Fax:043-286-175 มือถือ 086-459-7529
WebSite: www.interkrai.co.th , www.carpetmaker.co.th
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::