บริษัท : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม ในลักษณะซิตี้คอมเพล็กซ์ใจกลางเมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนทำเลที่ดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงาน ในตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา สังกัดบริษัทในเครือด่วน!!!
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ (สังกัดบริษัทในเครือ)1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานขององค์กรและสร้งภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

2. ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อต่างๆ

3. เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรผ่านช่องทางสื่อใหม่อาทิ เว็บไซต์ สื่อโซเชียล มีเดีย เป็นต้น

4. ดูแลและประสานงานกับตัวแทนบริษัทประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์

5. ตรวจเช็คข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกวันในทุกสื่อ

6. ตรวจเช็คข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งในตลาด

7. ประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องธุรกิจสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายสังกัดบริษัทในเครือ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(สำนักงานและพื้นที่ร้านค้าให้เช่า)และเวปไซต์รับซื้อฝากขายอสังหาริมทรัพย์

สถานที่ทำงาน อาคาร The9Tower ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม9

วันทำงาน จันทร์-ศุกร์สวัสดิการ:1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ

2. ประกันทันตกรรม

3. ประกันสังคม

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. วันหยุดประจำปี, วันลาพักร้อน

6. วันลาสำหรับจัดการงานศพบุคคลในครอบครัว

7. วันลาสำหรับการจัดงานมงคลสมรส

8. โบนัสประจำปี

9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

10. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัวท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โดยระบุอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เคยผ่านมา รูปถ่าย และหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่:บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ชั้น 14 โซน A (ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม 9) เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2246-2323 ต่อ 4006 คุณเอกฤทธิ์

โทร. 084-875-9294 คุณเอกฤทธิ์

Email: hr_recruitment@grandcanalland.com,ekkarit.grandcanalland@gmail.com

Website: www.grandcanalland.com

Facebook: https://www.facebook.com/HrGLand

LinkedIn: Grand Canal Land Public Company Limited
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การตลาด
3. มีประสบการณ์ในงาน Public Relations & Media Relations อย่างน้อย 1 ปี
4. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ มีความคิดสร้างสรรค์
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น Ms.Word, Power Point, เป็นต้น
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้
8. สามารถปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ ณ อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น14 อยู่ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม 9 สังกัดบริษัทในเครือ)
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ
ประกันทันตกรรม
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันหยุดประจำปี,วันลาพักร้อน
วันลาสำหรับจัดการงานศพบุคคลในครอบครัว
วันลาสำหรับการจัดงานมงคลสมรส
โบนัสประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว
วิธีการสมัคร : สมัครงานด้วยตนเอง
สมัครทางส่งจดหมาย
สมัครทาง E-mail


**ท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โดยระบุวันที่พร้อมเริ่มทำงานได้ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เคยผ่านมา รูปถ่าย หรือหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่ :
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310
Tel:02-246-2323 ต่อ 4006 หรือ4004 / 084-875-9294 /084-875-9288   Fax:02-247-1082
WebSite: www.grandcanalland.com
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::