บริษัท : เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่ง และมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tfg.co.th)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต ( สำนักงานใหญ่และกบินทร์บุรี )
รายละเอียดงาน : - วางแผนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่

- วางแผนบรรจุภัณฑ์

- ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบ Production output

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสัตว์ปีกทั้งวงจร*** ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา***

*** ประจำกบินทร์บุรี 1 อัตรา***
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. ปริญญาตรี - ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป ในระดับการจัดการวางแผนการผลิต และ 2 ปีขึ้นไปในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา ความคิดที่เป็นระบบ ตลอดจนทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน
5. มีความรู้ในเรื่องวางแผนการผลิตเป็นอย่างดี
6. มีความรู้เรื่องการจัดการ Supply Chain , Logistic ,ระบบคุณภาพ ISO / GMP / HACCP และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office โดยเฉพาะ Excel เป็นอย่างดี
8. ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคลากร (กบินทร์บุรี) K.แหว๋ว / ฝ่ายสรรหาบุคลากร (สำนักงานใหญ่) K.สุธาทิพย์ โทร : 089-900-1841 (กบินทร์บุรี) / 089-900-1424 (สำนักงานใหญ่)
ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง / Incentive
ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ)
รถประจำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ฯลฯ

หมายเหตุ :
- สำนักงานใหญ่ ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- สำนักงานฟาร์มและส่วนโรงงานต่างจังหวัด หยุดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี
สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 11 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต
สมัครผ่าน E-mail


เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
1. Resume ประกอบการสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่1010 อาคาร เอส ซี แอสเสท ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   10900
Tel:โรงชำแหละปราจีนบุรี 037-629-696 / โรงชำแหละกาญจนบุรี 034-549-999   WebSite: www.tfg.co.th
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::