บริษัท : กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
รายละเอียดบริษัท :

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ-บริการสนับสนุน
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบ ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และจัด Spec คอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัททั้งหมดรวมถึงดูแลไม่ให้ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ช่วยเหลือแผนกอื่นๆในการทำข้อมูล,ทำกราฟ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา Computer Science/Information Technology
2. สามารถตรวจเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้
4. สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : คุณอุดม สำแดงเดช, คุณขวัญฤทัย จิตนิยม เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา)
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
ค่าเดินทาง
เงินกิจกรรม
ค่าล่วงเวลา
ค่ากะ
ค่าอาหารกะกลางคืน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
เงินช่วยงานศพ
เงินช่วยงานแต่ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส
ค่าตำแหน่ง
ท่องเที่ยว One day Trip - ค่าเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาล
ที่พักราคาพนักงาน
รถตู้บริการจับจ่ายซื้อของ (บริษัท-ชลบุรี) เดือนละ 2 ครั้ง
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ส่งจดหมายสมัครงาน
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
138 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่  ชลบุรี  20190
Tel:038-168-555 # 175   Fax: 038-168-559
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::