บริษัท : กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
รายละเอียดบริษัท :

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้อง

4. จัดทำแผนการปฏิบัติตามความสอดคล้องของกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด

5. ตรวจสอบและตรวจติดตามทะเบียนงานเสี่ยงทั้งหมด

6. ตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไข SMP ทั้งหมด

7. ตรวจสอบและตรวจติดตามกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง กับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนด

8. สรุปรวบรวมงานเสี่ยงอันตราย

9. วิเคราะห์งานและชี้บ่งอันตราย

10.กำหนดมาตรฐานการควบคุมป้องกัน หรือขั้นตอนการปฏิบ้ติงาน

11. รายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุเบื้องต้น ( ภายใน 24 ชม. )

12. สอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ

13. กำหนดมาตรการควบคุม , ป้องกันและแก้ไข

14.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

15. นำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

16. สรุปผลการประชุมนำเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณา

18.ตรวจติดตามการซ้อมแผนฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่ม บริษัทไทยอีสเทิร์น
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย เท่านั้น
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3. ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 - 3 ปี
4. ความสามารถพื้นฐาน : ได้รับการรับรองให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทางกฎหมาย , กฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และข้อกำหนดของระบบการจัดการภายในองค์กร
5. ความสามารถพิเศษ : เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำและสอนงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้ , ขับรถยนต์ได้
ติดต่อ : คุณอุดม สำแดงเดช, คุณขวัญฤทัย จิตนิยม เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา)
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
ค่าเดินทาง
เงินกิจกรรม
ค่าล่วงเวลา
ค่ากะ
ค่าอาหารกะกลางคืน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
เงินช่วยงานศพ
เงินช่วยงานแต่ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส
ค่าตำแหน่ง
ท่องเที่ยว One day Trip - ค่าเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาล
ที่พักราคาพนักงาน
รถตู้บริการจับจ่ายซื้อของ (บริษัท-ชลบุรี) เดือนละ 2 ครั้ง
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ส่งจดหมายสมัครงาน
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
138 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่  ชลบุรี  20190
Tel:038-168-555 # 175   Fax: 038-168-559
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::