เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี พร้อมโครงการจัดสรรคุณภาพในปัจจุบันกว่า 30 โครงการ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้
วิธีการสมัคร : 1. สมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่าง 9.00 - 15.00 น. ได้ที่ฝ่ายศูนย์พัฒนาบุคคล อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37
2. สมัครผ่าน E-mail : jobs@lh.co.th
3. สมัครออนไลน์ผ่าน http://www.lh.co.th
ติดต่อ : คุณปทุมมา
โทร : 0-2230-8357-9, 0-2343-8900-3
แฟกส์ : 0-2230-8135
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : http://www.lh.co.th

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นิติบุคคล
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีความชำนาญ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ทางด้านโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, เซอร์เวย์, (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีประสบการณ์ทางด้านนิติบุคคล บ้านจัดสรร
6. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประมาณราคา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประมาณราคา
รายละเอียดงาน : ประมาณราคางานอาคาร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานก่อสร้างหรือประมาณราคา อย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้งาน Program Excel, Microsoft Word และอื่นๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาทำงาน Part Time
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาทำงาน Part Time
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อุดมศึกษา ปีที่ 3 หรือ 4 เท่านั้น ทุกสาขาวิชา
2. มีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และ ฝึกฝนการทำงานขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Operator
ตำแหน่งงาน : Operator
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 2 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
4. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดี รักงานขาย
5. หากมีประสบการณ์งานขาย อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา การตลาด
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 0-5 ปี
4. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรควบคุมงาน/ วิศวกรบริการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมงาน/ วิศวกรบริการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา(วศบ), อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (อศบ.) และ คุรุศาสตร์ สาขาโยธา(คอบ.)
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ในงานควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรืออาคาร หรืองานบริการลูกค้า
4. มีความชำนาญ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์ และ อาทิตย์)
6. หากมีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรือ งานบริการหลังการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer
ตำแหน่งงาน : Web Programmer
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female, age under 27 years old
2. Bachelor's Degree or higher of Computer Science or related field
3. Knowledge in Servlet/JSP, XML, RDBMS
4. Experience in test program, test case creation, execution, document or web developer is advantage
5. Hard working, Self-motivated and Systematic thinking
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรบริการ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรบริการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (อศบ.) และ คุรุศาสตร์ สาขาโยธา(คอบ.)
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ในงานควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรืออาคาร หรืองานบริการลูกค้า
4. มีความชำนาญ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์ และ อาทิตย์)
6. หากมีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรือ งานบริการหลังการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. โทร 0-2343-8900, 0-2230-8357-9
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
4. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดี รักงานขาย
5. หากมีประสบการณ์งานขาย อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. โทร 0-2343-8900, 0-2230-8357-9
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา การตลาด
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 0-5 ปี
4. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์)
5. โทร 0-2343-8900, 0-2230-8357-9
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  งานราชการ
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณาหางานโรงพยาบาล , หางานเซลล์ , หางานหนองแขม , สมัครงานอีซี่มันนี่ , สมัครงานลาดพร้าว , เกิดในบุญ , สมัครงานสวนนงนุช , หางานนครศรีธรรมราช , , หางานกิมหยง , หางานครู , หางานเชียงราย , โรงงานกระทิงแดง , หางานเซลล์ , สมัครงานแถวสายไหม , หางานร้านกาแฟ , หางานนิคมบางชัน , สมัครงานนิคมบางชัน , หางานโรงแรมพัทยา , งานพีซี , หางานพี่เลี้ยงเด็ก , หางานจันทบุรี , สมัครงานม.3 , งานง่ายๆ , หางานลาดพร้าว , หางานโรงงาน , หางานไม่มีวุฒิ , หางานพระราม3 , หางานสายการบิน , หางานประจวบ , หางานแถวรังสิต , หางานไม่จํากัดวุฒิ , หางานdraftman , ม.6หางาน , บริดจสโตน รังสิต , งานลพบุรี , สมัครงานไฟแนนซ์ , หางานปัตตานี , job easy , สมัครงานช่าง , panasonic ขอนแก่น , หางานหาดใหญ่ , easyjob , หางานพระประแดง , หางานขับรถ , หางานสอนอาหาร , เดโม เพาเวอร์ , งานแถวลาดพร้าว , สมัครงานกระทิงแดง , หางานลพบุรี , หางานเรือ


อื่นๆ
  แบตสํารอง
  แบตสำรอง
  แบตสํารองมือถือ
  แบตเตอรี่สํารอง
  เคส s4
  เคสแกรนด์2
  เคสโน๊ต3
  เคสs4
  เคส grand 2
  เคส note 3
  มือถือ
  ราคามือถือ
  เปรียบเทียบมือถือ
  ข่าวมือถือ
  รีวิวมือถือ
  วิธีแต่งหน้า
  เคล็ดลับความสวย
  วิธีลดน้ำหนัก
  ดูแลผิว
  รีวิว เมคอัพ
  ข่าวบันเทิง
  ข่าวการเมือง
  ข่าวกีฬา
  เคสไอโฟน5s
  เคสไอโฟน5
  เคสไอโฟน
  เคสไอโฟน4
  เคส iphone 5s
  เคส iphone
  นาฬิกาข้อมือ
  นาฬิกาข้อมือผู้หญิง
  นาฬิกาข้อมือผู้ชาย
  นาฬิกาแฟชั่น
  จักรยาน
  จักรยานเสือภูเขา
  จักรยานพับได้
  จักรยานญี่ปุ่น
  จักรยานมือสอง
© copyright 2004-2014 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ