เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท : บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์
JAGUAR, PORSCHE , BENTLEY, MAN และผลิตภัณฑ์ AUTOGLYM
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. เบี้ยขยัน
4. ค่าครองชีพ
5. ประกันชีวิตหมู่
6. โบนัสประจำปี
7. ท่องเที่ยวประจำปี
8. ทุนการศึกษา
9. กิจกรรมต่างๆ
วิธีการสมัคร : Interested persons, please apply in person or mail to : Human Resources Departmant
สมัครด้วยตัวเอง [สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่าย 1 นิ้ว ,สำเนาใบอนุญาตขับขี่(ถ้ามี)]
หรือส่งประวัติ ผ่าน Jobthai ,
Email :personnel@jaguar.co.th
วันที่เปิดทำการรับสมัคร จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 15.00 น.
ติดต่อ : คุณสุดา สุชฎา
โทร : 0-2522-6688 ต่อ 445
แฟกส์ : 0-2522-7000
ที่อยู่ : เลขที่ 33/9, 16-18 หมู่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ : http://www.aasautoservice.com

นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน : ฝึกงานแผนกบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปวส. - ปริญญาโท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่วนคลังอะไหล่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่วนคลังอะไหล่
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจนับและตรวจสอบสภาพอะไหล่ที่ได้รับจากโรงงานหรือผู้ขาย
2. เสนอแนะเพื่อวางแผนการสำรองอะไหล่คงคลังให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั่วไปของส่วนงานคลังอะไหล่
4. จัดอะไหล่ตามรายการและจำนวนให้ตรงตามการแจ้งความต้องการจากดีลเลอร์
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9002
6. ประสานงานกับดีลเลอร์ต่าง ๆ
7. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement ต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส.
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 - 4 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Social Network Marketing &Consultant
ตำแหน่งงาน : Social Network Marketing &Consultant
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์การทำตลาด/ธุรกิจในรูปแบบของ Social Network (Facebook,Twitter,Web ต่างๆ
- Monitor web (Social Network)
- ตอบคำถามหรือตั้งกระทู้ในเชิงการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
- วางแผนางการตลาดในกลุ่มของ Social Network
- Monitor : Autoglym Website
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีความสามารถด้าน Graphic Design Photoshop Illustrator
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนกำลังคน, การสรรหาค่าจ้าง, โครงสร้างเงินเดือน
2. วางแผนและบริหารการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
3. วางแผนและบริหารการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
4. ดูแลด้านสภาพแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน
5. วางแผนและบริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ภายในบริษัท
6. จัดทำและบริหารงบประมาณของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
7. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
8. บริหาร ควบคุม และปฎิบัติตาม Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5 ส เป็นต้น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาเอก
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกอะไหล่
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกอะไหล่
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางเทคนิค
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางเทคนิค
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค ให้มีความเข้าใจ ใช้งานได้ ถ่ายทอดได้ เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา
และความพร้อมสำหรับการอบรม
2. ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับด้านเทคนิคทั้งหมด
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ
3. ดูแลรักษา จัดเก็บเอกสารทางเทคนิคของบริษัท
4. ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านเทคนิค
เพื่อประโยชน์ต่อการฝึกอบรม และ / หรือ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานของทางด้านเทคนิค
5. แปลเอกสารในส่วนที่จำเป็นเผยแพร่ ให้แผนกที่มีความต้องการ
6. ศึกษาอบรม ตามการอบรมที่ทางบริษัทจัดส่ง
7. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในส่วนปฏิบัติการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางด้านเครื่องกล หรือยานยนต์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์เป็นอย่างดีมีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
5. สามารถอ่าน เขียน เข้าใจ และพูดสื่อความหมายได้มีใจรัก
6. ีพื้นฐานทางด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการพูดในที่ชุมชนมีบุคลิก
8. มนุษยสัมพันธ์ดีสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพื้นฐานทีมีในปัจจุบันได้
9. สามารถขับรถยนต์ได้ ทั้งเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดา ได้ด้วยความชำนาญพร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยช่างขัดสี
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างขัดสี
รายละเอียดงาน : 1.ช่วยงานช่างขัดสี
2.ช่วยตรวจงานทำความสะอาด
3.ดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการบริการหลังการขายให้เป็นไปตามแผนการบริการหลังการขายของสาขา
2. จัดทำและบริหารงบประมาณของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา
3. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. บริหาร ควบคุม และปฏิบัติตาม Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส. เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ : ทักษะด้านการบริหาร, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์, ทักษะด้านการสื่อสาร และมีความเข้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างขัดสี
ตำแหน่งงาน : ช่างขัดสี
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการพ่นสี
- ขัดสี-เก็บรายละเอียดผิวงานสี
- ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนส่งทำความสะอาด
- ดูแลความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรถยนต์
4. หากมีประสบการณ์การซ่อมรถยนต์ในหลายๆด้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างโป๊วสี
ตำแหน่งงาน : ช่างโป๊วสี
รายละเอียดงาน : 1.โป๊วสีรถยนต์ในส่วนที่เสียหาย
2.เตรียมพื้นผิวงานที่โป๊วสี+พ่นสีพื้น ให้สมบูรณ์ก่อนส่งให้ช่างพ่นสี
3.ตรวจเช็คความเสียหายก่อนส่งพ่นสีจริง
4.ทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านรถยนต์
3. หากมีประสบการณ์การซ่อมรถยนต์ในหลายๆด้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
ตำแหน่งงาน : พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์Auto Glym (เป็นผลิตภัณฑ์ระดับPremium และนำเข้าจากประเทศอังกฤษ)โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีผู้ฝึกอบรมให้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (แต่ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้)
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Dealer Sales Supervisor
ตำแหน่งงาน : Dealer Sales Supervisor
รายละเอียดงาน : • Building dealer distribution channel, recruit new dealer/partner
• Work closely with General Manager to create business plan to grow dealer newtwork and sales outlets.
• Overseeing and communicate with salesperson in service and sales
• Develop exisiting dealer newtwork, seek out ways to increase productivity and revenue performance.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor or Master degrees in any field
2. 2+ years experience Sales, or other related Indirect Channel Sales background in a fast paced, quota driven environment with a proven track record of exceeding sales quotas
3. Experience identifying, recruiting, training and managing an indirect channel relationship with small/local retailers
4. Demonstrated ability to develop and grow an indirect channel, dealer network or business from scratch
5. Strong understanding of how to manage and motivate dealers to sell Open Range Communications products and services
6. Ability to thrive in an entrepreneurial, unstructured work environment and positively adapt to change
7. Demonstrated work ethic coupled with ability to maintain a high level of activity, manage multiple competing priorities, and work effectively in a competitive, performance -driven culture; excellent organizational and time management skills
8. Strong ability to foster meaningful business relationships with superior communication and presentation skills
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Specialist
ตำแหน่งงาน : IT Specialist
รายละเอียดงาน : - Responsible for system administrator, network administrator, and Lotus Notes administrator.
- Maintaining the company's computer system to respond to effectively.
- Maintain and develop LAN / WAN and internet-related companies and organizations.
- Administration Mail Server, Lotus Notes, including application on Lotus Notes.
- Prevent and resolve the server and PC users.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's degree in Computer Science, IT or related field
2. At least 1-2 years working experience about Security,Firewall , Bandwidth Management
3. Have experience of Web developing ASP , VB.net , JSP is a plus
4. Have some auyomotive background is a big plus
5. Good command both written and spoken Thai & English
6. Strong analytical and problem solving
7. Able to work as a team
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Trainer
ตำแหน่งงาน : Product Trainer
รายละเอียดงาน : • Conduct Product training for sales, service and dealers.
• Provide demonstration of products and equipment though lectures, PowerPoint presentation
• Research and prepare all training lession plan
• Coordinate with sales and maketing to provise training as required
• Develop and maintain expertise in all Product line
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachalor degrees in any field
2. 2 Years experience as a product trainer
3. Exposure to new Product launch and training coordinator
4. Good communication skill and interporsonal skills
5. Fluent in written & spoken English and Thai
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูม CTI TOWER อโศก หรือ สยามพารากอน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูม CTI TOWER อโศก หรือ สยามพารากอน)
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบกระบวนการขายรถยนต์พร้อมอุปกรณ์พิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จนถึงส่งมอบรถยนต์ รับชำระเงินค่ารถยนต์ และจดทะเบียนรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มีกับผู้บังคับบัญชา
2. รับชำระเงินค่ารถยนต์ เงินจอง เงินมัดจำ หรือรายได้อื่นใดที่บริษัทพึงได้รับจากลูกค้า โดยพนักงานขายมีหน้าที่ต้องนำเงินดังกล่าวส่งคืนให้กับบริษัทโดยทันที รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการขายรถยนต์พร้อมอุปกรณ์พิเศษให้ถูกต้อง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย
5. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement เช่น ระบบมาตรฐาน ISO และ 5 ส.
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านการขายรถยนต์
4. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ ต่อรองสินค้า
5. บุคลิกภาพดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Computer engineer ,IT
ตำแหน่งงาน : Computer engineer ,IT
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male age 25-40
2. Minimum Bachelor's Degree in Electrical Engineering or Computer Engineering
3. 1-5 years experience in IT & Network
4. Good personality
5. Good command of English (Speaking,Reading and writing)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการเคลม ตามที่ได้รับจากหัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์ เช่นสำเนาใบขับขี่ สำเนากรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารใบเคลมที่บริษัทประกันภัยออกไว้ให้กับลูกค้า
2.ทำการประเมินค่าความเสียหาย ทั้งในส่วนค่าแรงและค่าอะไหล่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำใบเสนอราคาตามรายการความเสียหาย โดยจัดเก็บภาพถ่ายความเสียหายเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
3.หลังจากบริษัทประกันภัยอนุมัติจัดซ่อมตามใบเสนอดังกล่าวแล้วให้ส่งเอกสารรายงานสรุปค่าจัดซ่อมทั้งหมดแก่หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์รับทราบและจัดเก็บเข้าแฟ้ม
4.หากมีรายการความเสียหายที่พบเพิ่มเติมระหว่างการจัดซ่อม ให้ดำเนินการทันทีตามขั้นตอนข้อที่ 1 ,2 และ 3 ตามลำดับ
5.สามารถเจรจาต่อรองราคาค่าจัดซ่อมกับบริษัทประกันภัยได้ โดยไม่ทำให้บริษัทฯ หรือลูกค้า(ผู้เอาประกันภัย) เสียเปรียบจากการจัดซ่อมรถกรณีนั้นๆ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales and Marketing Officers
ตำแหน่งงาน : Sales and Marketing Officers
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female age 23-35
2. Bachelor's Degree
3. 1-5 years experience in Sales and marketing
4. Good personality
5. Good command of English (Speaking,Reading and writing)
6. Experience in electronic or computer is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Administration Officers
ตำแหน่งงาน : Administration Officers
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female age 22-30
2. Bachelor's Degree in any fields
3. 1 years of working experience (freshly graduated is also welcome)
4. Good command of English (Speaking,Reading and writing)
5. Good computer Skills(Microsoft office,Excel,Outlook etc.)
6. Proactive and Pleasant Personality
7. Discipline,Punctual and highly responsible and reliable
8. Good at Team work
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือเทคนิคขั้นสูง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือเทคนิคขั้นสูง
รายละเอียดงาน : งานส่งเสริมความปลอดภัย
-จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการและการตรวจสภาพด้านความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อนายจ้างและ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน จป. ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
-รับผิดชอบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
-จัดทำคู่มือ เอกสารรองรับกรณีเกิดเหตุ
-ประเมินสภาพการทำงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และตรวจสอบอุปกรณ์ ถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุและรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
-จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น จัดสัปดาห์ความปลอดภัย
งานซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
-วางแผน/ดำเนินการซ้อมดับเพลิงร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ พร้อมจัดทำรายงาน
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
-สรุปผลและจัดทำรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
งานตรวจสุขภาพ
-กำหนดแนวทางและการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
งานอื่นๆ
-ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ และอุปกรณ์สำนักงานภายในหน่วยงาน
2. ให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนการตลาดของแผนก
3. ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของแผนก
4. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส.
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23-30ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่เกิน 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการจำหน่าย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการจำหน่าย
รายละเอียดงาน : • Monitor and Develop distribution channel for Autoglym product
• Introduce new approaches to increase the quality and quantity of sales in retail outlet
• Develop sales Channel via E-commerce
• Monitor company (Autoglym thailand ) website
• Analyze sales trends / database management
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachalor degrees in E-commerce,Marketing,Management or related field
2. 1+ Experience in sales / marketing (modern trade) / E-commerce
3. Good personality
4. Good command of English (Speaking, Reading and writing)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Reception
ตำแหน่งงาน : Reception
รายละเอียดงาน : - Please take it easy for every customer that comes into our Showroom, whether new or used vehicle to the Customer Care Service.
- Care for the collection of sales documents. And preparation of related documents.
- To maintain the property in the showroom ready. It is the policy of the company.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female age 20-30
2. Bachelor's Degree
3. 1-5 years experience in the position
4. Good personality
5. Good command of English (Speaking,Reading and writing)
6. Experience in electronic or computer is a plus
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลการเข้ารับบริการของลูกค้าในส่วน After Sales
2.แก้ไขปัญหาและสื่อสารข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3.ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยผ่านระบบงาน CRM
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมยานยนต์, อุตสาหการ, จิตวิทยา, โรงแรม
3. ประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 0-2 ปี มีความรู้ทางด้านรถยนต์ สามารถแนะนำการบริการและแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาของรถยนต์
4. ความสามารถ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการทางเทคนิค
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการทางเทคนิค
รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับงานซ่อมรถ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมทางเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมทางเทคนิค
รายละเอียดงาน : 1. กำกับ ดูแล รักษา และแจกจ่ายข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับหน่วยงานภายในบริษัท
2. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางเทคนิค และเจ้าหน้าที่จัดการอบรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลให้มีการประสานงานกับทางโรงงานผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนับสนุน
4. กำกับดูแลการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำเดือน / ประจำปี และงบประมาณประจำปี เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
และควบคุมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณ หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว
5. กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ในแผนก
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
7. รับผิดชอบงานทางด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางด้านเครื่องกล หรือยานยนต์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีหากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก สามารถอ่าน เขียน เข้าใจและพูดโต้ตอบได้
5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์เป็นอย่างดี, มีใจรักและมีพื้นฐานทางด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความเป็นผู้นำ
7. สามารถขับรถยนต์ได้ ทั้งเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ด้วยความชำนาญ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่เรียบร้อยแล้ว
8. มีความรู้ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริการ
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการบริการหลังการขายให้เป็นไปตามแผนการบริการหลังการขายของสาขา
2. จัดทำและบริหารงบประมาณของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา
3. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. บริหาร ควบคุม และปฏิบัติตาม Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส. เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ : ทักษะด้านการบริหาร, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์, ทักษะด้านการสื่อสาร และมีความเข้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างขัดสี
ตำแหน่งงาน : ช่างขัดสี
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการพ่นสี
- ขัดสี-เก็บรายละเอียดผิวงานสี
- ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนส่งทำความสะอาด
- ดูแลความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,500-11,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรถยนต์
4. หากมีประสบการณ์การซ่อมรถยนต์ในหลายๆด้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน Part Time
ตำแหน่งงาน : พนักงาน Part Time
รายละเอียดงาน : จัดเรียงเอกสารและคีย์เข้าระบบการฝึกอบรม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างยนต์ / วิศวกร (สังกัด Jaguar หรือ Porsche)
ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์ / วิศวกร (สังกัด Jaguar หรือ Porsche)
รายละเอียดงาน : ซ่อมแซมรถยนต์ตามคู่มือและขั้นตอนการซ่อมของโรงงาน,ดูแลรักษาเครื่องมือตนเอง และเครื่องมือส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ , งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 -35 ป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. (ด้านช่างยนต์) หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านยานยนต์/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถขับขี่รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูมดอนเมือง สังกัด Jaguar หรือ Porsche)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูมดอนเมือง สังกัด Jaguar หรือ Porsche)
รายละเอียดงาน : นำเสนอรถยนต์ จากัวร์ในรุ่นต่างๆ ,ติดต่อลูกค้าเพื่อขยายฐานการตลาดจากลูกค้าเดิม
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางการขายรถยนต์ (แต่ต้องมีทักษะในการขาย) และหากมีประสบการณ์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีบุคลิกภาพที่ดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ เจรจาต่อรองสินค้าและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
7. ผู้สมัครควรแนบรูปถ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
ตำแหน่งงาน : พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์Auto Glym (เป็นผลิตภัณฑ์ระดับPremium และนำเข้าจากประเทศอังกฤษ)โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีผู้ฝึกอบรมให้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 6,500-8,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (แต่ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้)
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมให้)
4. สถานที่ปฏิบัติงาน ดอนเมือง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูม CTI TOWER อโศก หรือ สยามพารากอน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายรถยนต์ (ประจำโชว์รูม CTI TOWER อโศก หรือ สยามพารากอน)
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบกระบวนการขายรถยนต์พร้อมอุปกรณ์พิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จนถึงส่งมอบรถยนต์ รับชำระเงินค่ารถยนต์ และจดทะเบียนรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มีกับผู้บังคับบัญชา
2. รับชำระเงินค่ารถยนต์ เงินจอง เงินมัดจำ หรือรายได้อื่นใดที่บริษัทพึงได้รับจากลูกค้า โดยพนักงานขายมีหน้าที่ต้องนำเงินดังกล่าวส่งคืนให้กับบริษัทโดยทันที รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการขายรถยนต์พร้อมอุปกรณ์พิเศษให้ถูกต้อง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย
5. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement เช่น ระบบมาตรฐาน ISO และ 5 ส.
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านการขายรถยนต์
4. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ ต่อรองสินค้า
5. บุคลิกภาพดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
6. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนคลังอะไหล่รถยนต์ ประจำดอนเมือง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนคลังอะไหล่รถยนต์ ประจำดอนเมือง
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมและบริหารในส่วนคลังอะไหล่
2.วางแผนการสำรองอะไหล่คงคลังให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
3.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง,supplier,และโรงงาน
4.ตรวจสอบเอกสารต่างๆภายในส่วนคลังอะไหล่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคยานยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านคลังอะไหล่รถยนต์ 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้เรื่องระบบ Logistic
5. มีภาวะผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดการระบบเอกสารได้
6. มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์เป็นอย่างดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้ Computer Program Microsoft Officeได้ หรือหากสามารถใช้ Program As400 ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่วนคลังอะไหล่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่วนคลังอะไหล่
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจนับและตรวจสอบสภาพอะไหล่ที่ได้รับจากโรงงานหรือผู้ขาย
2. เสนอแนะเพื่อวางแผนการสำรองอะไหล่คงคลังให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั่วไปของส่วนงานคลังอะไหล่
4. จัดอะไหล่ตามรายการและจำนวนให้ตรงตามการแจ้งความต้องการจากดีลเลอร์
5. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9002
6. ประสานงานกับดีลเลอร์ต่าง ๆ
7. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement ต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-4 ปี
4. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดรถยนต์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดรถยนต์
รายละเอียดงาน : 1.แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ Autoglym แก่บุคคลทั่วไป ร้านค้า และศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์
2.ติดตาม/ อบรม/ ให้คำแนะนำ และสร้างความพึงพอใจสุงสุดให้แก่ลูกค้า
3.จัดส่งสินค้า
4.บริหารเป้ายอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
5.รวบรวม/ วิเคราะห์/ รายงานข้อมูลการขายและการตลาด
6.เข้าร่วมกิจกรรมในการขายและแสดงสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด
2. มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์
3. รักในอาชีพการขาย
4. สามารถขับขี่รถยนต์ได้
5. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนฝึกอบรมทางเทคนิค
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนฝึกอบรมทางเทคนิค
รายละเอียดงาน : 1. รับมอบหมายงานจากผู้จัดการแผนก และนำมาปฏิบัติ หรือถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในแผนก เพื่อให้งานในความรับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จ
3. ดูแลให้มีการจัดอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
4. ดูแลการประเมินผลการฝึกอบรม รวมถึงรายงานสรุปผลการอบรมในแต่ละครั้งของการอบรม
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ เสนอต่อผู้จัดการแผนกฝึกอบรมทางเทคนิค
6. ในกรณี ผู้จัดการแผนกไม่อยู่ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในส่วนของผู้จัดการ
7. ติดต่อ ประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านเทคนิค
8. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่อพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนปฏิบัติการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ไม่จำกัด อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, เครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก สามารถอ่าน เขียน เข้าใจและพูดโต้ตอบได้โดยอิสระ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางเทคนิค
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางเทคนิค
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค ให้มีความเข้าใจ ใช้งานได้ ถ่ายทอดได้ เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา
และความพร้อมสำหรับการอบรม
2. ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับด้านเทคนิคทั้งหมด
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ
3. ดูแลรักษา จัดเก็บเอกสารทางเทคนิคของบริษัท
4. ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านเทคนิค
เพื่อประโยชน์ต่อการฝึกอบรม และ / หรือ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานของทางด้านเทคนิค
5. แปลเอกสารในส่วนที่จำเป็นเผยแพร่ ให้แผนกที่มีความต้องการ
6. ศึกษาอบรม ตามการอบรมที่ทางบริษัทจัดส่ง
7. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในส่วนปฏิบัติการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ไม่จำกัด อายุ 22 - 35 ปี
2. การศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางด้านเครื่องกล หรือยานยนต์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ: - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี สามารถอ่าน เขียน เข้าใจ และพูดสื่อความหมายได้
6. มีใจรัก และมีพื้นฐานทางด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการพูดในที่ชุมชน
8. มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพื้นฐานทีมีในปัจจุบันได้
10. สามารถขับรถยนต์ได้ ทั้งเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดา ได้ด้วยความชำนาญ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ และอุปกรณ์สำนักงานภายในหน่วยงาน
2. ให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนการตลาดของแผนก
3. ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของแผนก
4. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส.
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ความรู้ความสามารถพิเศษ : - Computer Package : Microsoft word, Excel, Power point
2. ภาษาอังกฤษ : พูด อ่าน เขียน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน : 1.ฝึกงานแผนกขายและการตลาด
2.ฝึกงานแผนกปฏิบัติการจากัวร์
3.ฝึกงานแผนกอะไหล่
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวส.ขึ้นไป
2. อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร
รายละเอียดงาน : รับส่งเอกสาร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,500-11,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่เกิน 1 ปี
4. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าการตลาด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าการตลาด
รายละเอียดงาน : แผนการตลาด แผนการขาย Dealer และแผนสนับสนุนการตลาดและการขายของ Dealer
2. ให้คำแนะนำ สนับสนุน และประสานงานกับ Dealer เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้สมัครเป็น Dealer
4. วางแผนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและการอบรมให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน
5. จัดหาฐานข้อมูลลูกค้า
6. สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. วางแผนการตลาด แผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์และแผนการจัดงานสำหรับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
8. ดำเนินการตามแผนการตลาด แผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และแผนการจัดงานที่ได้กำหนดไว้
9. สำรวจสภาวะตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันทางการตลาด
10. ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
11. รา ยงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา
12. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส.
13. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
4. อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนก IT
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนก IT
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนและบริหารระบบสารสนเทศของบริษัท ด้าน Software AS/400
2. การควบคุมดูแลการใช้งานของ User ในระบบ DCS/400
3. การควบคุมดูแลการสำรองข้อมูลคุณภาพของเครื่อง AS/400 และการจัดเก็บการสำรองข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆมีครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. การควบคุมดูแลด้านการบำรุงรักษา ตามมาตราการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และวิธีการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง (Corrective Maintenance) ของระบบ DCS/400, เครื่อง AS/400 และ Printer Genicom
5. วางแผนและบริหารการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ AS/400 และระบบที่นำมาใช้งานบนเครื่อง AS/400
6. การพัฒนา Application Software บนเครื่อง AS/400
7. การพัฒนาควบคุมจัดการด้านบุคลากร และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในแผนกและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8. การปฏิบัติตาม Productivity Improvement ต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO และ 5ส. เป็นต้น
9. การดำเนินงานตามแบบแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุตามกำหนดในเป้าหมาย
10. การบริหารงบประมาณของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
11. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆเสนอผู้บังคับบัญชา
12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้ด้านภาษา RPG, AS400, ความรู้ด้านเครื่อง P/C และ Software , Hardwar ในระบบ
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างถอดประกอบ
ตำแหน่งงาน : ช่างถอดประกอบ
รายละเอียดงาน : ช่างถอดประกอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง, หลักสี่)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. การศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการถอดประกอบรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดูดวง
  ดวงรายวัน
  ดวงวันนี้
  ดวงรายสัปดาห์
  ดวงรายเดือน
  ดูดวงไพ่ยิปซี
  ดวงตามราศี
  สูตรอาหาร
  สอนทำอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ