เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัท โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จำกัดบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดลพบุรี ขนาด 57 เตียง
(1 ใน 3 สาขา ของโรงพยาบาลในเครือ นพ.ประเจิด ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี)
วิธีการสมัคร : - meungnarai.p@gmail.com
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
มือถือ. 086-3679608 (8.00-18.00 น.) ทุกวัน

ติดต่อ : คุณพิมพ์พร
โทร : 036-616300
แฟกส์ : 036-616301
ที่อยู่ : 84 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
แผนที่บริษัท : แผนที่บริษัท

พยาบาล Full time จ.ลพบุรี ด่วน!
ตำแหน่งงาน : พยาบาล Full time จ.ลพบุรี ด่วน!
รายละเอียดงาน : พยาบาลประจำ WARD, ER, ICU, SCRUB NURSE
1. ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
2. เยี่ยม ติดตาม ประเมินอาการผู้ป่วยและรายงานแพทย์
3. ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทั่วไปภายในแผนก
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และนโยบายโรงพยาบาล
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพ
3. บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยพยาบาล ด่วน!
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพยาบาล ด่วน!
รายละเอียดงาน : 1. ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย
2. ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทั่วไปภายในแผนก
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , อ่างทอง
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านผู้ช่วยพยาบาล หรือประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา
4. ทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ด่วน!
ตำแหน่งงาน : พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ด่วน!
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลควบคุมของเภสัชกร
2. ดูแลและรักษาอุปกรณ์ทั่วไปภายในแผนก
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือ วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.
2. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
4. กรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แพทย์ GP_Part time
ตำแหน่งงาน : แพทย์ GP_Part time
รายละเอียดงาน : ออกตรวจวันเสาร์ + วันอาทิตย์ ( กลางวัน+on call )
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลงกัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สิงห์บุรี
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีใบประกอบโรคศิลปะ
2. สามารถอยู่เวรกลางคืนได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร Full time จ.ลพบุรี ด่วน!
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร Full time จ.ลพบุรี ด่วน!
รายละเอียดงาน : 1. เป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ภายในแผนก
2. จัดจ่ายยา ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และตามนโยบายขององค์กร
4. บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์คงคลังได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาล เมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ประสบการณ์ 0 ปี
4. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
5. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาล FT ร.พ.เมืองนารายณ์/สิงห์บุรี/อ่างทอง
ตำแหน่งงาน : พยาบาล FT ร.พ.เมืองนารายณ์/สิงห์บุรี/อ่างทอง
รายละเอียดงาน : ช่วยเหลือและดูแลป่วยตามคำสั่งแพทย์, เยี่ยม ติดตาม ประเมินอาการผู้ป่วยและรายงานแพทย์, ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย, ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพและนโยบาย รพ. ,ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทั่วไปภายในแผนก
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามเงื่อนไข บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ER , ICU , WARD , OR รพ.เมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 21-45 ปี
2. ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบโรคศิลป์
4. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยพยาบาล
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียดงาน : 1. ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย
2. ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทั่วไปภายในแผนก
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.เมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา
4. ทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักรังสีเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานภายในแผนกรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้คำแนะนำและอบรมพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิคในการปฏิบัติงาน
3. ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ภายในแผนก
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.เมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. ป.ตรี สาขารังสีเทคนิค
3. มีใบประกอบโรคศิลปะ
4. บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา
5. กรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : 1.ขับรถรับ ส่ง บุคลากรของบริษัท
2.ดูแลรักษารถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ภานในรถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
3.ตรวจสอบสภาพรถตามแผนการบำรุงรักษาที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเมืองนาราายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีอายุ 25-35 ปี
2. วุติการศึกษา ม.3 / ม.6 หรือเทียบเท่า
3. มีใบอนุญาตขับขี่
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดตามคำแนะนำของนักกายภาพ
2.ดูแลรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดในแผนกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3.บันทึกรายการค่าบริการกายภาพบำบัดและออกใบนัดผู้ป่วย
4.ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 หรือเทียบเท่า
3. ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยกายภาพบำบัด หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ศัลยแพทย์ FT,PT
ตำแหน่งงาน : ศัลยแพทย์ FT,PT
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจรักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและตามนโยบายองค์กร
อัตรา : หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
จังหวัด : สิงหบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีใบประกอบโรคศิลป์
2. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ตรงต่อเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบบริหาร จัดการในแผนกให้ดำเนินไปด้วยดี และเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง
2. ควบคุม ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานบริการ ตามนโยบายของโรงพยาบาล
3. ดูแลควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของโรงพยาบาล
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ทางการพยาบาล
2. มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
3. ฝ่ายการอนุมัติจากกรรมการบริหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : 1.ประเมินความเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ทำการซ่อมแซมในกรณีทำเองได้
2.บันทึกประวัติการเสียและประวัติการซ่อมต่างๆ
3.บำรุงรักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในแผนก
4.ช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์ 84 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-45 ปี
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า ด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านช่าง 1 ปีเป็นอย่างต่ำ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีใจรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยเภสัชกร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเภสัชกร
รายละเอียดงาน : 1.จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ในพื้นที่ที่กำหนด
2.เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามคำสั่งแพทย์
3.บันทึกรายการจ่ายยา จัดทำฉลากยา และคิดค่ายารวมในคนไข้แต่ละราย
4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆและบริเวณภายในห้องยา
5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น Ward,OPD,ICU,ER
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์ 84 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า
4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือมีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จากโรงพยาบาล หรือร้านขายยาไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีใจรักงานบริการ
7. ผู้ที่สมัครงานหากระบุในช่องประเภทงานและตำแหน่งงาน ตรงตามประสบการณ์หรือตามที่จบมา จะได้รับพิจารณาใบสมัคร (ผู้ที่ระบุไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณา)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
รายละเอียดงาน : 1.ทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
2.ช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4.บำรุงรักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในแผนก
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามข้อตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์ 84 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 25 - 40 ปี
3. มีประสบการณ์ทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ปี
4. วุฒิการศึกษา ป.6(อ่านออกเขียนได้)/ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยแม่ครัว
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยแม่ครัว
รายละเอียดงาน : 1.เตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหารให้แม่ครัว
2.เตรียมผักสด เนื้อสัตว์ ผลไม้ที่จะปรุงให้คนไข้
3.บำรุงรักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์
4.ช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
6.บำรุงรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในแผนก
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์ 84 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 30 - 45 ปี
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัวอย่างน้อย 1 ปี
4. วุฒิการศึกษา ป.6(อ่านออกเขียนได้)/ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า
5. ผู้ที่สมัครงานหากระบุในช่องประเภทงานและตำแหน่งงาน ตรงตามประสบการณ์หรือตามที่จบมา จะได้รับพิจารณาใบสมัคร (ผู้ที่ระบุไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณา)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเวชระเบียน ( ปิดรับสมัครแล้วค่ะ )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเวชระเบียน ( ปิดรับสมัครแล้วค่ะ )
รายละเอียดงาน : 1.ต้อนรับผู้ป่วย และญาติ
2.จัดทำเวชระเบียนคนไข้ใหม่ ค้นหาเวชระเบียน หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับคนไข้ที่เคยมารับบริการ
3.จัดเก็บเวชระเบียนในบริเวณที่กำหนด
4.ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วย ญาติ หรือผู้มาติดต่อ
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต้วคนไข้เข้ารับการรักษา หรือจำหน่ายคนไข้กลับบ้าน เมื่อแพทย์สั่ง
6.ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้ป่วย
7.บำรุงรักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในแผนก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามข้อตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์ 84 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ม.6 หรือเทียบเท่า
3. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีใจรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จนท.คอมพิวเตอร์- (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ )
ตำแหน่งงาน : จนท.คอมพิวเตอร์- (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ )
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลเรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร
2. ดูแลเรื่องทะเบียนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และคอมพิวเตอร์
3. เป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด เรื่อง ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง หรือ ชาย อายุ 22 ถึง 28 ปี
2. ใช้ Microsoft office Excel, Word, PowerPoint ได้
3. ใช้โปรแกรม Photoshop ได้
4. การศึกษา ม.6 , ปวช., ปวส.
5. ผู้ที่สมัครงานหากระบุในช่องประเภทงานและตำแหน่งงาน ตรงตามประสบการณ์หรือตามที่จบมา จะได้รับพิจารณาใบสมัคร (ผู้ที่ระบุไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณา)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิสัญญีพยาบาล_ด่วน!!!!!!
ตำแหน่งงาน : วิสัญญีพยาบาล_ด่วน!!!!!!
รายละเอียดงาน : 1. เป็นพยาบาลวิสัญญีประจำห้องผ่าตัด
2. อบรมทึมงาม หรือบุคคลากรห้องผ่าตัดเกี่ยวกับงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : Start 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบพยาบาลวิสัญญี
2. ทำงาน 5 วัน + อยู่เวรกลางคืน 3 วัน
3. มี Case ได้พิเศษต่างหาก
4. สามารถ รับ - ส่ง refer ผู้ป่วยได้ ( ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม )
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
รายละเอียดงาน : 1. เป็นผู้ช่วยเหลืองานพยาบาล
2. เช็ดตัวผู้ป่วย เบิกของ
3. ส่งเอกสาร หรืออื่นๆ ตามที่พยาบาลมอบหมาย
4. งานที่ร.พ.มอบหมาย
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลงกัน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร.พ.เมืองนารายณ์
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ( มี SERVICE MINE )
2. เพศ หญิง อายุ 20 ปี ถึง 26 ปี
3. จบขั้นต่ำ ม.3
4. หากสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่าน รับทำงานทันที
5. สัมภาษณ์ไม่ผ่าน แต่มีคุณสมบัติข้อ 1 - 3 ต้องเข้าอบรมก่อน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  งานราชการ
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณางานรถร่วม , หางานดอนเมือง , หางานร้านเบเกอรี่ , เดโมเพาเวอร์ , หางานม.3 , บริษัท ได เซล 304 , หางานจันทบุรี , สมัครงานรถร่วม , หางานรถร่วม , หางาน ลพบุรี 2557 , บริษัท แถว รามคำแหง , หางานขับรถ18ล้อ , หางานฝั่งธน , panasonic ขอนแก่น , หางานโรงงานระยอง , หางานปัตตานี , งาน พร้อม ที่พัก , หางานสายการบิน , งานง่ายๆ , งานลพบุรี57 , หางานสุรินทร์ , หางานธุรการ , หางานผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร , หางานปทุมธานี , บริษัทเดโม , หางานกระบุรี , งาน บางเลน , หางานรับโทรศัพท์ , โรงงานน้ําตาลมิตรผล , หางานว่างภูเก็ต , หางานออฟฟิศรังสิต , หางานร้อยเอ็ด , งาน กะ กลางคืน , รถร่วมขนส่งสินค้า , จัดหางานลพบุรี57 , หางานสวนหลวง , สมัครงานกันตนา 2557 , หางานภาคกลาง , หางานง่ายๆ , หางานพี่เลี้ยงเด็ก , หางานภูเก็ต , หางานลพบุรี , , หางานปากช่อง , ร้านยากรุงเทพ , หางานคอมพิวเตอร์ , รถ คอก วิ่ง ร่วม , thaieasyjob , สมัครงานง่ายๆ , สมัคร งาน สวน นงนุช


อื่นๆ
  แบตสํารอง
  แบตสำรอง
  แบตสํารองมือถือ
  แบตเตอรี่สํารอง
  เคส s4
  เคสแกรนด์2
  เคสโน๊ต3
  เคสs4
  เคส grand 2
  เคส note 3
  มือถือ
  ราคามือถือ
  เปรียบเทียบมือถือ
  ข่าวมือถือ
  รีวิวมือถือ
  วิธีแต่งหน้า
  เคล็ดลับความสวย
  วิธีลดน้ำหนัก
  ดูแลผิว
  รีวิว เมคอัพ
  ข่าวบันเทิง
  ข่าวการเมือง
  ข่าวกีฬา
  เคสไอโฟน5s
  เคสไอโฟน5
  เคสไอโฟน
  เคสไอโฟน4
  เคส iphone 5s
  เคส iphone
  นาฬิกาข้อมือ
  นาฬิกาข้อมือผู้หญิง
  นาฬิกาข้อมือผู้ชาย
  นาฬิกาแฟชั่น
  จักรยาน
  จักรยานเสือภูเขา
  จักรยานพับได้
  จักรยานญี่ปุ่น
  จักรยานมือสอง


© copyright 2004-2014 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ