เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เจียเม้ง จำกัดบริษัท : บริษัท เจียเม้ง จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
วิธีการสมัคร : -สมัครด้วยตนเอง
-ส่งเอกสารสมัครงานตามที่อยู่ หรือตาม E-mail address:hr@chiameng-rice.com
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4420-7080-5
แฟกส์ : 0-4420-7339
ที่อยู่ : 119 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ : www.chiameng-rice.com

หัวหน้าแผนกสอบเทียบ เครื่องมือวัด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกสอบเทียบ เครื่องมือวัด
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานการสอบเทียบ เครื่องมือวัด ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้ง 4 สาขา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบ
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบคุณภาพระหว่างบรรจุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบเคมี
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบเคมี
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบข้าวทางเคมี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
3. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ระบบคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้เป็นอย่างดี
3. เครื่องใช้สำนักงานได้
4. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : Support ระบบ ERP
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี
2. บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. สามารถมาทำงานที่ สาขานครราชสีมา ระหว่างเวลา 4 ถึง 6 เดือน ช่วงเริ่มต้น
4. สถานที่ปฎิบัติงานประจำอยู่ที่ สาขา พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเชื้อเพลิง/ขี้เถ้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานเชื้อเพลิง/ขี้เถ้า
รายละเอียดงาน : ควบคุมและดูแลระบบเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และวิเคราะห์ตรวจสอบ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรจัดทำแผนฝึกอบรมประจำเดือน แผน
ฝึกอบรมประจำปี สำรวจความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร ตรวจติดตามงานฝึกอบรม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำเดือนและประจำปีได้
4. มีความสามารถในวิเคราะตำแหน่งงานถึงความจำเป็นในการฝึกอบรม
5. สามารถเป็นวิทยากรได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างสาขาได้
7. มีใจรักในงานฝึกอบรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานยิง Lot , พนักงานรองข้าว , พนักงานทำความสะอาดถังพักข้าว 36 ใบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานยิง Lot , พนักงานรองข้าว , พนักงานทำความสะอาดถังพักข้าว 36 ใบ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
4. ตำแหน่ง พนักงานรองข้าว สามารถเย็บจักรได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคุมเครื่องจักร , พนักงานคุมเครื่องบรรจุ
ตำแหน่งงาน : พนักงานคุมเครื่องจักร , พนักงานคุมเครื่องบรรจุ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ด้านช่างกล และไฟฟ้า
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. มีประสบการณ์ 0-1 ปี
5. ทำงานพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
4. เป็นคนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 27 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์บัญชีทรัพย์สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้างโครงการ (สาขานนทบุรี)
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้างโครงการ (สาขานนทบุรี)
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานจัดหา สรรหาว่าจ้าง ผู้รับเหมาในการจัดทำโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำการเปรียบเทียบราคาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและความต้องการของผู้ใช้งานต้องมีราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตามวันและเวลาที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้หรือผ่านงานสรรหาผู้รับเหมาในการซ่อมแซม ปรับปรุงงานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการอ่านแบบได้
5. มีความรู้ในงานว่าจ้างขนส่ง
6. มีใบรับรองการจัดซื้อ CPK (Certified Purchasing Khowledge) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามาถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
9. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขาย สินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารจัดการธุรกิจ บริหารการขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการขายติดต่อกับต่างประเทศ
4. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
6. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการเงิน-บัญชี (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงิน-บัญชี (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
รายละเอียดงาน : งานการเงิน จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ทำธุรกรรมทางธนาคาร เงินสดย่อย และงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชายหรือหญิง อายุ 20-25 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินหรือบัญชี
3. ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 3 ปี ขึ้นไป
4. บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน : สรุปค่าใช้จ่ายและจัดทำงบต้นทุนการผลิต
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. ผ่านงานบัญชีต้นทุนโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. สามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานจัดซื้อด้วยความซื่อสัตย์ในการสรรหาว่าจ้างผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและตามความต้องการของผู้ต้องการของผู้ใช้งาน โดยต้องมีราคาที่เหมาะสม, จำนวนถูกต้องครบถ้วน,ส่งมอบทันตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติงานภายใต้ระบบงานแผนกจัดซื้อ ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี และเคยทำการจัดซื้อวัตถุดิบ ประเภทข้าว หรือสินค้าการเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีใบ CPK (Certifiedfied Purchasing Khowledge) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง จัดซื้อ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : ดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน งานจ้างขนส่ง งานจัดซื้อวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ งานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทฯ เกิดประโยชน์สูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง รวมถึงการว่าจ้างโครงการและงานขนส่ง เป็นอย่างดี
4. มีใบรับรอง CPS (Certified Purchasing Specialist) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์ในบริษัท ที่ทำธุรกิจการเกษตร อาทิ ข้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. จัดทำแผนการปฏิบัติงานระดับแผนกและติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแลหน่วยงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
8. ความสามารถในการบริหารงาน การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และประสานงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกการตลาด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกการตลาด
รายละเอียดงาน : ดูแล บริหารจัดการงานการตลาด ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องตามนโยบายบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. มีความรู้ในการบริหารงานด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
3. สามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผลในด้านการบริหารการตลาด
4. มีความสามารถในการบริหารงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ระบบงานที่ซับซ้อนได้ดี
5. สามารถบริหารงานขายและการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายและลดค่าใช้จ่ายบริษัทได้
6. มีความสามารถในการนำเสนอผลงานและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในการเจรจรต่อรอง
8. มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจผลิตข้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีหนังสือเดินทางและสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
10. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการตลาดต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : พนักงานการตลาดต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานทางการตลาดต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่าง เรียบร้อย และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการตลาดต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนด้านการตลาดต่างประเทศ ได้
4. มีความสามารถในการทำงานแบบระดมสมองและการทำงานเป็นทีม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจผลิตข้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน
9. มีภาวะผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำที่ดี
10. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลบริหารงานขายและการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศให้การซื้อขายสินค้าต่างๆของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด การขาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
3. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานการตลาดและการขายต่างประเทศให้ตรงตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และเดินทางไปต่างประเทศได้
5. มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจข้าว หรือทางด้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความเข้าในฃจในการทำการส่งออกทางเรือ และเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆในการขายสินค้าส่งออก (Tradraw)
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะในการเจรจรต่อรองได้ดี มีความคล่องตัวสูง
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด ทั้งบัญชีบริหาร บัญชีสรรพากร และบัญชี BOI
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ด้านการบัญชี, หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในระดับบริหาร ด้านบัญชี บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 8 ปี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีประสบการณ์เคยปิดงบบัญชี ผ่านงานธุรกิจ Export ยอดขาย 1,000 - 10,000 ล้านบาทต่อปี
8. มีทักษะการนำเสนอผลงาน
9. สามารถใช้ Microsoft (Word, Excel, Powerpoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี)
10. ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี (Cost management)ระบบ ERP:Oracle จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ)
ตำแหน่งงาน : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ)
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานรับข้อร้องเรียน จากลูกค้า โดยประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและหาสาเหตุ ของการร้องเรียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. ติดต่อประสานงานรับข้อร้องเรียน จากลูกค้า โดยประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและหาสาเหตุ ของการร้องเรียน
3. สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
4. หากเคยผ่านบริษัท ธุรกิจประเภทข้าว หรืออาหาร ที่ส่งออกต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของบริษัทฯพร้อมกำกับดูแลและให้คำปรึกษาสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
2. มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน อุทิศตนให้กับงาน
5. มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน
6. เป็นผู้ปฏิบัติงานบัญชี ( ผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายระบุ )
7. มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร
8. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
9. ผ่านการอบรมเทคนิคการบังคับบัญชา หรือสั่งการ หรือการมอบหมายและติดตามงาน
10. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกขาย Modern Trade
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย Modern Trade
รายละเอียดงาน : ตรวจติดตามควบคุมและพัฒนาทีมขาย Modern Tradeให้ดำเนินการตามแนวทางของบริษัททั้งในด้านการขาย และการร่วมจัดกิจกรรมของ Modern Trade
1.การสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนประจำปี
2.ควบคุมการทำงานของทีมขายให้เป็นตัวแทนที่ดีของบริษัท ทั้งด้านความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการทำงาน
3.พัฒนาและกำหนดแผนและเสนอแผนการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย
4.สร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5.Up date ข้อมูลคู่แข่งขันและกิจกรรมในตลาดของกลุ่ม Modern Trade
6.ส่งเสริมพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันตลอดเวลา
7.ควบคุมดูแลพนักงาน PC และ Merchandise (ถ้ามี)
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด (Van Sales)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด (Van Sales)
รายละเอียดงาน : 1.ขับรถให้พนักงานขายหน่วยรถเงินสดตามพื้นที่กำหนด
2.จัดส่งสินค้าให้ร้านค้าตามใบ Inv. ที่พนักงานขายเปิด
3.ดูแลสต๊อกสินค้าทั้งการรับและการจ่ายให้ถูกต้องอยู่เสมอ
4.ดูแลการซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
5.ติดตั้ง P.O.P. ต่างๆของร้านค้า
6.ช่วยเหลือพนักงานขายประจำรถเมื่อมีคำร้องขอ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายเครดิต กทม.
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายเครดิต กทม.
รายละเอียดงาน : 1. ขายและให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้ารายย่อย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่า และใหม่
2. จัดทำรายงานการขายและรายงานการควบคุมสต๊อก
3. จัดทำ Call Card ร้านค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัท
4. ร่วมจัดทำแผนการเดินทางประจำวันกับผู้บังคับบัญชา
5. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการขาย,สินค้าและผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริการต่างๆแก่ลูกค้า
6. สำรวจและรายงานข้อมูลต่างๆทั้งการตลาด ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่การปฏิบัติงาน คู่แข่งขันทางการค้า ฯลฯ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดูดวง
  ดวงรายวัน
  ดวงวันนี้
  ดวงรายสัปดาห์
  ดวงรายเดือน
  ดูดวงไพ่ยิปซี
  ดวงตามราศี
  สูตรอาหาร
  สอนทำอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ