เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จำกัดบริษัท : บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จำกัด
รายละเอียดบริษัท : เป็นผู้ผลิต และแบ่งบรรจุ
เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง ประเภทกาแฟ และครีมเทียม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Neslte โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, GMP
สวัสดิการ : 1. เครื่องแบบพนักงาน
2. เบี้ยขยันประจำเดือน 600 - 1,100 บาท
3. ค่ากะ
4. เงินโบนัสประจำปี
5. การปรับเงินเดือนประจำปี
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. ประกันชีวิตและสุขภาพ
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9. รางวัลพนักงานดีเด่น/ ยอดเยี่ยม
10. สิทธิการลาหยุดงานในกรณีสมรส, บิดา-มารดาเสียชีวิต
11. เงินสวัสดิการกรณีสมรส, บิดา-มารดาเสียชีวิต
12. ห้องพยาบาล/ห้องอาหารสำหรับพนักงาน (ติดแอร์)
13. สโมสรติดแอร์ (ห้องสมุด , ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ, ห้องสนุ๊กเกอร์)
14. การฝึกอบรมภายใน - ภายนอก
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
ส่ง E-Mail (แนบรูปถ่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หรือส่งจดหมายสมัครงาน (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)
ติดต่อ : คุณวิรดา โสภณพงษ์
โทร : 0-3449-0500 ext 131, 171, 120
แฟกส์ : 0-3449-0490
ที่อยู่ : เลขที่ 39/57-59 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

HR Manager
ตำแหน่งงาน : HR Manager
รายละเอียดงาน : อำนวยการ, สั่งการ, กำกับ, ดูแล, ตรวจสอบ, ให้คำปรึกษา และควบคุมติดตามผลงานใน แผนกบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผ่านงานด้านการควบคุมการบริหารงานระดับผู้จัดการ อย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
4. มีวุฒิภาวะผู้นำ, ทัศนคติเชิงบวก, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ไม่จำกัดศาสนา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา , การกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา การจัดทำหนังสือทางการ การจัดเตรียมสุนทรพจน์หรือคำกล่าวต่างๆ การจัดเก็บและรักษาเอกสาร การดูแลความเรียบร้อยสถานที่ทำงานของผู้บังคับบัญชา, อำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา ในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน, ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพที่ดี, ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว, มนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน ทำงานภายในสภาพกดดันได้
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในเกณฑ์ดี
6. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต่องาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆได้
7. มีวุฒิภาวะ, มีปฏิภาณไหวพริบ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : 1. ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. ดูแลทำความสะอาดรถ พร้อมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 3 ปี, มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานควรมีที่พักอยู่ใกล้ถนนวงแหวน, บางแค หรือเพชรเกษม
4. มีสุขภาพแข็งแรง, ไม่เป็นโรคติดต่อ, ตาไม่บอดสี
5. มีความขยัน,อดทน, มีความรับผิดชอบงาน, ตรงต่อเวลา, รักความสะอาด
6. ผลสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านบุคคล ธุรการ ฝึกอบรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
2. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
4. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ
5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ HACCP, GMP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่าย QA.
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย QA.
รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และบริหารงานในฝ่ายประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมการประกันคุณภาพอาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้ในการจัดทำระบบ HACCP, GMP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี
รายละเอียดงาน : ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกบัญชี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในแผนกบัญชี, วิเคราะห์ต้นทุน ปิดงบการเงินและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง
6. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานบริษัทต่างชาติ , หางานพนักงานขายเครดิต , , หางานกระบุรี , หางานกิมหยง , หางานรปภ , หางานแคชเชียร์ , หางานนครศรีธรรมราช , หางานช่างทอง , หางานอุทัยธานี , หางานปราจีนบุรี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ