เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัดบริษัท : บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัด
รายละเอียดบริษัท : รับออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ตู้ควบคุมระบบคอนโทรล เขียนโปรแกรมคอนโทรลเครื่องจักร
สวัสดิการ : เบี้ยเลี้ยง,Commissio,ค่าน้ำมัน,ค่าเสื่อมสภาพรถ,ค่าโทรศัพท์
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัด หรือทางอีเมล์ info@wire-engineering.co.th
ติดต่อ : คุณวาสนา
โทร : 035-379811
แฟกส์ : 035-378224
ที่อยู่ : เลขที่ 77/9,77/10 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง อยุธยา 13230
เว็บไซต์ : http://www.wire-engineering.co.th

Sales Engineer
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด
- ขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพบลูกค้า
-สรุปและปิดการขายได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายโครงการอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
4. มีรถยนต์ส่วนตัว/และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Engineer
ตำแหน่งงาน : Project Engineer
รายละเอียดงาน : - สามารถอ่านแบบ และออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดี
-สามารถออดแบบตู้ MDB,ตู้ CONTROL, ตู้SWITCH GEARได้
- สามารถประเมินราคาเสนอโครงการได้
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปีหรือมากกว่า
2. วุฒิปริญญาตรี วศบ. หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง
3. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office,Auto CAD, Internet หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมได้ดี
4. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานสูง
5. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านควบคุมโครงการไฟฟ้ากำลัง 3 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : - สามารถซ่อมบำรุง ระบบควบคุม Control และระบบไฟฟ้า
- เคยผ่านงาน Control DOL ,Star Deltor,Soft-Start ,Inverter
- มีความรู้ความสามารถในการ Wiring ตู้ Control ระบบไฟฟ้าได้ดี
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
2. สามารถเขียน Auto Cad ได้ ,มีความรู้ PLC เบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความคล่องตัวในการทำงาน และปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design
ตำแหน่งงาน : Graphic Design
รายละเอียดงาน : - ออกแบบโบว์ชัวร์ แผ่นพับ แค็ตตาล็อก
- สามารถออกแบบ Website ได้
- ออกแบบงานส่งเสริมการขายของบริษัท
- ดูแลและUpdate Website ของบริษัท
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23- 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Graphic Designer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีแนวคิดในสร้างสรรค์ในการใช้สื่อและมีความกระตือรือร้นชอบศึกษาวื่งใหม่ๆตลอดเวลา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Automation Engineer
ตำแหน่งงาน : Automation Engineer
รายละเอียดงาน : - เขียน Program PLC
- ควบคุมการทำงานของกระบวนการผลิต และ Panal , Seada
- ออกแบบระบบ Automation
- ควบคุมโครงการ
-ทำการ wiring ,แก้ไข ตู้คอลโทรลในส่วนของงานระบบAutomation
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale Product
ตำแหน่งงาน : Sale Product
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขาย Product ไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความขยันอดทนและรักงานขาย
5. มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : - ดูแลงานเอกสารเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
- ติดตามงานตลอดจนความคืบหน้าของงานต่างๆ
- รับเรื่องในกรณีที่ผู้ใต้บังคุบบัญชาไม่อยู่หรือติดภารกิจ
- ประสานงานภายในและภายนอก
- อ่านและสรุปเป็นภาษาอังกฤษก่อนนำเสนอ
- พิมพ์เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25- 28 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี ด้านเลขานุการหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ 1- 2 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Estimate (Project Engineer)
ตำแหน่งงาน : Estimate (Project Engineer)
รายละเอียดงาน : - ทำเอกสารใบเสนอราคา
- ทำใบขอซื้อสินค้า ,เบิกสินค้าให้กับวิศวกรรม
- จัดทำเอกสารสำหรับติดต่อลูกค้าและเอกสารสำคัญให้กับทางวิศวกรรม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายอายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการทำใบเสนอราคา พิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Automation,PLC,SCADA
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างติดตั้ง
ตำแหน่งงาน : ช่างติดตั้ง
รายละเอียดงาน : - ทำการติดตั้ง เดินท่อ ร้อยสายอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ดูหน้างาน ประมาณราคา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถดูหน้งานและประมาณราคาได้
2. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและสามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้
3. หมายเหตุ: สามารถมาสมัครเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
รายละเอียดงาน : -ทำการ wiring ตู้คอลโทรลในส่วนของ Automation
-ทำการซ่อมและแก้ไขชุดคอลโทรลหน้างาน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีความรู้เรื่อง PLC และอุปกรณ์ต่างๆ
2. สามารถเขียนโปรแกรมAuto cad ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Marketing Officer
ตำแหน่งงาน : Marketing Officer
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านเอกสารภายในแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
2. สามารถทำโปรแกรม Potoshop / III ustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Support Engineer
ตำแหน่งงาน : Support Engineer
รายละเอียดงาน : - ดูแลและจัดทำงานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานและรับเรื่องแทนในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่อยู่
- จัดทำ PR และใบเบิกต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : -ดูแลเรื่องงบประมาณ
-จัดทำงบการเงินของบริษัท
-ควบคุมและจัดทำJob Cost
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : - ออกบิล,วางบิล,รับเช็ค เจ้าหนี้ลูกค้า
- วางแผนการเก็บเงินลูกค้า
- จัดทำรายงานภาษีขาย,จ่ายเงินสดย่อย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกุ๊ก , หางานอุดร , หางานผู้แทนยา , หางานเกษตร , หางานอุบล , หางานรับโทรศัพท์ , , หางานกฎหมาย , หางานนนทบุรี , หางานนครราชสีมา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ