เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัดบริษัท : บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ ให้บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆครบวงจร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านสำนักพิมพ์ ภายใต้ชื่อ I.S. Song Hits ผลิตหนังสือนิตยสารประเภทแฟชั่น ดนตรี และพ็อคเก็ตบุ๊ค มากว่า 40 ปี อาทิ เช่น นิตยสาร Hair World, Hair Style, Star Fashion, The Guitar Mag, ศาลาคนเศร้า, หนังสือเล่ม ทะลึ่ง
สวัสดิการ : 1.ค่าล่วงเวลา(เฉพาะตำแหน่ง) 2.ค่านำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง) 3.เบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่ง) 4.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน 5.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด 6.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต
วิธีการสมัคร : สนใสสมัครด้วยตนเอง บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด หรือทางอีเมล์
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2880-1876 ต่อ 213 , 217, 086-3049915
แฟกส์ : 0-2879-1526
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์ : http://www.wswp.co.th

ผู้ช่วยกรรมการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยกรรมการ
รายละเอียดงาน : - ตรวจและทำความเข้าใจงานด้านเอกสาร ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ
- รับรู้ และเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายต่างๆเพื่อร่วมประสานและสร้างระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
- รับเรื่องงานที่สำคัญแทนกรรมการ
- ติดตามและทำรายงานผลการขายของฝ่ายขายในทุกสายธุรกิจ
- ทำรายงานถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาให้ทราบ ทุกเดือน
- ร่วมพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ ในทุกสายงานร่วมกับผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการหรือการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
3. ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้บริหาร ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
4. รับผิดชอบ ทำงานละเอียดรอบคอบ ความจำดีและเป็นที่ไว้วางใจได้ ให้ความร่วมมือได้ในทุกเรื่อง
5. ตรวจงานเอกสารคล่อง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และสามารถเป็นผู้นำได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Art Supervisor
ตำแหน่งงาน : Art Supervisor
รายละเอียดงาน : บริหารและจัดการงานในแผนกกราฟฟิคทั้งหมด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ทำงานกราฟฟิค 5 ปีขึ้นไป ในระดับ Art Director หรือ Senior Graphic Designer
3. มีทักษะการบริหาร - จัดการงาน สามารถวางแผนการทำงานและควบคุมการทำงานได้ดี
4. มีความรับผิดชอบ รักความก้าวหน้า พร้อมทุ่มเทในการทำงาน
5. หากเคยผ่านงานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
รายละเอียดงาน : -บริหารจัดการ / วิเคราะห์ตัวเลขธุรกิจ,การตลาด-การขาย
-งานด้านบริหารจัดการทั่วไป
-เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายในการบริหารจัดการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 27 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขี้นไป สาขา บริหารธุรกิจ , การตลาด ,บัญชี-บริหาร ,เศรษฐศาสตร์ ,วิศวอุตสหกรรม ,ธุรกิจคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
3. สามารถบริหารจัดการ, วิเคราะห์ยอดขาย ด้านการตลาด/การขาย
4. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานเกี่ยวกับตัวเลขการขายได้ดี (Excel)
6. บุคลิกมีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความสามารถในหลากหลายหน้าที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer
ตำแหน่งงาน : Web Programmer
รายละเอียดงาน : ดูแลและออกแบบโปรแกรม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ, ฐานข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Web Application ได้ดี เช่น Asp, PHP, VB, SQL และอื่นๆ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการกองบรรณาธิการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการกองบรรณาธิการ
รายละเอียดงาน : - พิมพ์ต้นฉบับงานหนังสือรวมถึงงานจัดจ้างพิมพ์
- ประสานงานภายในและภายนอกฝ่าย
- ติดตามงานทะเบียนหนังสือภายในกองบรรณาธิการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20-28 ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
4. พิมพ์ดีดคล่อง และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Photoshop ได้
5. มีไหวพริบ กระตือรือร้น
6. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale Support
ตำแหน่งงาน : Sale Support
รายละเอียดงาน : - ตรวจตลาด
- เติมสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ที่บริษัทมอบหมาย
- มีรถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมาใช้ในงานได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 7,000-7,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
3. มีรถจักรยานยนต์นำมาใช้ในงานได้
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
รายละเอียดงาน : -ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
-ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี
4. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Design
ตำแหน่งงาน : Graphic Design
รายละเอียดงาน : 1.ออกแบบปก เนื้อใน และจัดหน้าหนังสือ นิตยสาร(ดนตรี,แฟชั่น)
2.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ รายงานประจำปี โปสเตอร์ โบร์ชัวร์ เป็นต้น
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี
2. วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี .ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรม Indesign, Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร อย่างน้อย 1 ปี
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่ต้องมีตัวอย่างงาน หรือผลงานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Senior Graphic Design / Art Director
ตำแหน่งงาน : Senior Graphic Design / Art Director
รายละเอียดงาน : ออกแบบสื่อสิ่งพิพม์ จัดหน้านิตยสาร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 5 ปีขึ้นไป
3. มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีความเข้าใจการทำงานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคต่างๆได้ดี (Photoshop, Illustrator, InDesign)
5. มีความรับผิดชอบสูง พร้อมทุ่มเทเวลาทำงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประชาสัมพันธ์การตลาด
ตำแหน่งงาน : พนักงานประชาสัมพันธ์การตลาด
รายละเอียดงาน : ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการตลาด นิตยสาร หนังสือ และสินค้าอื่นๆ ในเครือของบริษัทฯ ทั้งหมด ให้เป็นที่รู้จัก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง สามารถเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆได้
4. สามารถจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ / การตลาดได้
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
6. หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชีสโตร์ / คลังวัตถุดิบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีสโตร์ / คลังวัตถุดิบ
รายละเอียดงาน : จัดทำ/จัดเก็บเอกสาร ดูแลด้านเบิกจ่ายของสโตร์(วัตถุดิบ) ทำการตัดสต๊อก สรุปการใช้วัตถุดิบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า คลังวัตถุดิบมาอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft-Word / Excel / ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประสานงานโรงพิมพ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานประสานงานโรงพิมพ์
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต อาทิ จัดทำตารางการผลิต การทำโอที
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
4. มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
5. หากมีความรู้เรื่องการพิมพ์ รู้กระบวนการและขั้นตอนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale&Maketing Supervisor
ตำแหน่งงาน : Sale&Maketing Supervisor
รายละเอียดงาน : -เสนอหนังสือใหม่
-รวบรวมสถิติการขาย-รับคืน
-ออกบูธและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
-การตลาดและประชาสัมพันธ์
-งานทั่วไป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการเจรจา มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
4. มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
5. มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพิมพ์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพิมพ์
รายละเอียดงาน : - ดูแลและควบคุมการผลิตงานพิมพ์ ดูเพลท ดูสี ดูกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน QC คุณภาพงานพิมพ์
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปี
2. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลโลยีการพิมพ์
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพิมพ์ในระดับ หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพิมพ์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคล่องตัวสูง รับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

กองบรรณาธิการ/นักเขียน
ตำแหน่งงาน : กองบรรณาธิการ/นักเขียน
รายละเอียดงาน : - สรรหาต้นฉบับ / สร้างสรรค์ต้นฉบับ
- งานกองบรรณาธิการหนังสือเล่มทะลึ่ง , วาดหรือหารูปประกอบ เรียบเรียงต้นฉบับ ติดต่อประสานงานกับส่วนงานกราฟฟิค เพื่อปิดต้นฉบับ
- แนวขำขัน คลายเครียด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวารสาร สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ รักงานเขียน สามารถถ่ายทอดมุมมองและเรื่องราวได้เป็นอย่างดี
4. กลับดึกได้ สามารถทุ่มเทให้กับงานได้อย่างเต็มที่
5. สามารถวาดภาพการ์ตูน วาดลายเส้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยช่างพิมพ์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างพิมพ์
รายละเอียดงาน : ช่างพิมพ์ มือ 2 และ 3 งานระบบออฟเซ็ท ในโรงพิมพ์ พิมพ์งานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมต้น-ปวช.
3. มีประสบการณ์ทำงานในโรงพิมพ์ (ระบบออฟเซ็ท) มาก่อน
4. ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. หากมีที่พักใกล้ที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Design
ตำแหน่งงาน : Web Design
รายละเอียดงาน : ออกแบบเว็บไซด์ของบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ออกแบบเว็บไซด์เชิงธุรกิจ E-Commerce อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซด์ และมีความรู้ในการเขียน Flash ได้เป็นอย่างดี
5. หากมีความรู้ด้าน Video&Sound Editing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน : พนักงานทั่วไป
รายละเอียดงาน : งานประจำ ทำงานในโรงพิมพ์ คอยจัดของ เก็บของ และจัดหนังสือ ฯลฯ
อัตรา : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออกเขียนได้)
3. มีที่พักใกล้เคียง หรือสามารถย้ายที่อยู่ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความขยันและอดทน ทำงานล่วงเวลาได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ (หนังสือ นิตยสารแฟชั่น-ผม)
ตำแหน่งงาน : บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ (หนังสือ นิตยสารแฟชั่น-ผม)
รายละเอียดงาน : -บริหารและจัดการกองบรรณาธิการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
-งานบรรณาธิการ สรรหา/สร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์, หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งบรรณาธิการ /รองบรรณาธิการ/หรือผู้ช่วยบรรณาธิการมาก่อน
4. มีประสบการณ์การทำนิตยสารประเภทแฟชั่น ผู้หญิง มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แฟชั่นสไตล์ลิส Fashion & Stylist
ตำแหน่งงาน : แฟชั่นสไตล์ลิส Fashion & Stylist
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานถ่ายแฟชั่น ครีเอทงานแฟชั่นใหม่ๆ
- ติดต่อประสานงานจัดหานายแบบ/นางแบบ เพื่อมาถ่ายแฟชั่น ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การถ่ายแฟชั่นเป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ครีเอทงานแฟชั่นในรูปแบบต่างๆให้ออกมาสวยงาม
3. บุคลิกดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สื่อสารชัดเจน
4. มีประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale ขายงานจ้างพิมพ์
ตำแหน่งงาน : Sale ขายงานจ้างพิมพ์
รายละเอียดงาน : เสนอขายบริการงานพิมพ์รับจ้าง ในสายธุรกิจโรงพิมพ์ของบริษัทฯ แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสำนักพิมพ์ต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด และ/หรือเทคโนโลยีการพิมพ์
3. มีประสบการณ์ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ การขายงานสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีขี้นไป
4. มีพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกดี และรักงานขาย มีทักษะในการเจรจา สามารถนำเสนอและปิดการขายได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Content
ตำแหน่งงาน : Web Content
รายละเอียดงาน : 1.สรรหาและเขียนบทความลงบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ
2.วางแผนพัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาบนเว็ปไซด์อย่างต่อเนื่อง
3.เสนอและดูแลการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯผ่านทางเว็ปไซด์อื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียงบทความได้เป็นอย่างดี
4. กระตือรือล้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบนำเสนอสิ่งใหม่ๆในการทำงาน
5. หากมีความรู้ทางด้านการทำเว็ปไซด์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำรายงานการประชุม ตารางนัดหมายต่างๆ
2.จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
4.ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีนัดหมายกับผู้บริหาร
5.ติดตามงานภายในองค์กรให้กับผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี
4. สามารถวางแผนการทำงานของตนเอง และจัดการตารางเวลาได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Advertising Sale Supervisor (หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณานิตยสารแฟชั่น)
ตำแหน่งงาน : Advertising Sale Supervisor (หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณานิตยสารแฟชั่น)
รายละเอียดงาน : - วางแผน จัดทำตารางงานการทำงานของทีม ดูแลลูกทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คอยแก้ปัญหา นำเสนอการขายแบบใหม่ และหาช่องทางติดต่อในการขายโฆษณาได้
- ร่วมวางแผนการตลาดและกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
4. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้งานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโรงพิมพ์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโรงพิมพ์
รายละเอียดงาน : ประสานงานแผนกต่างๆ ควบคุมดูแลการผลิตสิ่งพิมพ์
บริหารงาน จัดการโรงพิมพ์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Age 28 years or above
2. Education High Vocational - Master's Degree
3. Experience 2 to 5 years
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ครีเอทีฟ & ก๊อปปี้ไรเตอร์ (งานสื่อสิ่งพิมพ์)
ตำแหน่งงาน : ครีเอทีฟ & ก๊อปปี้ไรเตอร์ (งานสื่อสิ่งพิมพ์)
รายละเอียดงาน : เขียนบทความ , สกู๊ป , Interview , คิดคำโฆษณา , Copy Writer
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และอื่น
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดงานสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆได้ และสามารถรับบรีฟ, สร้างงาน และพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Support
ตำแหน่งงาน : IT Support
รายละเอียดงาน : ดูแล Server Admin (Linux Server) และงาน IT Support ทั้งระบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในระบบ Network,LAN,Intenet,Mail Server เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในการดูแลและพัฒนาระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการขาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการขาย
รายละเอียดงาน : -ดูแลงานธุรการทั่วไปในฝ่ายขายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ประสานงานกับ Sale ช่วย Support งานต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
3. ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ( word, excel ) ได้เป็นอย่างดี
4. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบและทักษะการเจรจาต่อรอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบ ทำเอกสารวางบิล ปิดงบการเงิน ทำบัญชีรับ-จ่าย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 4 ปี
3. ปิดงบการเงินได้
4. ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้คล่อง (Express)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเบื้องต้น
- หากมีความสามารถด้านซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า / ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถแก้ปัญหา ดุแลระบบไฟฟ้า น้ำประปา ภายในอาคารได้
4. ร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบสูง
5. หากมีความสามารถซ่อมรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
รายละเอียดงาน : - งานด้านสรรหาพนักงาน
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ประเมินผลงาน KPI
- สรุปรายงานการเข้าออก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms office อยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีความรู้งานบุคคลเป็นอย่างดี อาทิเช่น งานประกันสังคม ความรู้กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
5. มีประสบการณ์งานบุคคลตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยบรรณาธิการ
รายละเอียดงาน : - สรรหาต้นฉบับ / สร้างสรรค์ต้นฉบับ
- งานกองบรรณาธิการ
- ควบคุม และดำเนินกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันตามกำหนด และมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการทำหนังสืออย่างน้อย 2 ปีขึ้น(ขอพิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น)
4. มีความถนัดและมีประสบการณ์ในด้างานเขียน เรียบเรียง รวมถึงการผลิตและพิจารณาต้นฉบับงานหนังสือเล่มได้เป็นอย่างดี
5. เข้าใจกระบวนการทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถกำหนดรูปแบบ ออกแบบเนื้อหาสาระ วาง Contents รวมถึงทำงานภาคปฏิบัติได้ เช่น การสัมภาษณ์ งานถ่ายภาพ งานด้านข้อมูลเรื่อง และภาพประกอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
รายละเอียดงาน : - หาลูกค้าและติดตามยอดสั่งซื้อ
- ประสานงานกับเอเย่นต์
- เพิ่มช่องการขายและหาลูกค้ารายไหม่
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีพาหนะเป็นของตนเอง (รถจักรยานยนต์)
4. บุคลิกดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางได้สะดวกและรู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านการขาย-จัดจำหน่ายในธุรกิจสิ่งพิมพ์(หนังสือ,นิตยสาร) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แม่บ้าน
ตำแหน่งงาน : แม่บ้าน
รายละเอียดงาน : ดูแลทำความสะอาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. มีประสบการณ์งานบริการและงานทำความสะอาดงานบ้าน งานออฟฟิศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Advertising Sale Executive (พนักงานขายโฆษณานิตยสารแฟชั่น)
ตำแหน่งงาน : Advertising Sale Executive (พนักงานขายโฆษณานิตยสารแฟชั่น)
รายละเอียดงาน : - งานเสนอขายพื้นที่หน้าโฆษณา และให้บริการทางการตลาดแก่ลูกค้า
- ติดต่อลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณาในนิตยสารประเภทกลุ่มนิตยสารแฟชั่น / นิตยสารความงาม อาทิ นิตยสาร Star Fashion / Hairworld / Hairstyle ฯลฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มั่นใจในตัวเอง มีไหวพริบและทักษะในการเจรจาต่อรอง
4. หากมีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : - รับสินค้า จัดสินค้า
- เช็คสต็อคสินค้า
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี
2. วุฒิ ม.3-ปวช.ขึ้นไป
3. นิสัยละเอียดรอบคอบ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในงานธุรการขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4. รักงานขายมีความความคล่องตัวสูง มีความรับผิดชอบและรับความกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการขายสื่อสิ่งพิมพ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานโรงแรมภูเก็ต , หางานจันทบุรี , หางานโรงงานระยอง , , หางานหาดใหญ่ , หางานออฟฟิศ , หางานนครปฐม , หางานนครราชสีมา , หางานเรือสําราญ , หางานราชบุรี , หางานคอมพิวเตอร์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ