เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัดบริษัท : บริษัท เท็น ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัทฯเป็นศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับทางศูนย์
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่สนง.ชั่วคราวที่ 199/40ซ.เชื้อเพลิง(อมร)ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
ติดต่อ : คุณกันตภณ แผนกบุคคล
โทร : 02-359-9258, 084-665-6665
แฟกส์ : 02-359-9259
ที่อยู่ : 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขานุการฝ่ายบริการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายบริการ
รายละเอียดงาน : ดูแลและช่วยเหลืองานตามที่ฝ่ายบริการมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
3. หากมีความรู้ด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบยอดขายรถยนต์และบริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000 บาท ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด
3. มีความสามารถในการบริหารทีมงาน
4. มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ที่ปรึกษาด้านการขาย
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาด้านการขาย
รายละเอียดงาน : ติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22 ปี้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขาย/การขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีใจรักด้านการขาย การบริการ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน : ประสานงานกับฝ่ายขายหน่วยงานอื่น ๆ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทะเบียน
รายละเอียดงาน : ดูแลเอกสารด้านการจดทะเบียนรถยนต์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
รายละเอียดงาน : ดูแลงานประกันคุณภาพรถยนต์
ดูระยะประกันอะไหล่รถยนต์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพรถยนต์และดูระยะประกันอะไหล่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการศูนย์บริการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์บริการ
รายละเอียดงาน : สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
ส่งเสริมให้ศูนย์บริการผ่านมาตรฐาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ให้ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. หากมีประสบการด้านศูนย์บริการรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์ซ่อมทั่วไป
รายละเอียดงาน : สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเมื่อนำรถยนต์เข้ามาตรวจ/ซ่อม
ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ยื่นใบสมัครได้ที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์ซ่อมบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลและตรวจสอบอะไหล่ทั้งหมดของศูนย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
3. หากมีประสบการด้านอะไหล่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลจัดหาอะไหล่ และตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ให้ยื่นไปสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. คุณวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
3. หากมีประสบการณ์ด้านจัดหาอะไหล่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าช่างยนต์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าช่างยนต์
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ช่างยนต์
3. หากมีประสบการด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างยนต์
ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์
รายละเอียดงาน : ดำเนินการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ให้ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
3. หากมีประสบการด้านซ่อมรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : ดูแลและต้อนรับลูกค้า
รับรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ให้ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 22-30 ปี
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์งานบริการศูนย์รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ธุรการทั่วไป
ตำแหน่งงาน : ธุรการทั่วไป
รายละเอียดงาน : งานธุรการในศูนย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. คุณวุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
รายละเอียดงาน : ดูแลกฎระเบียบและงานด้านบุคคลากรของศูนย์บริการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน IT
ตำแหน่งงาน : พนักงาน IT
รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่ Admin/Network Admin
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ให้ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุงอาคาร(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)
รายละเอียดงาน : ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์ ของศูนย์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้รุบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ให้ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็คทรอนิกส์
3. หากมีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รายละเอียดงาน : ดูแลระบบบัญชีของศูนย์บริการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีศูนย์บริการรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
รายละเอียดงาน : ดูและเกี่ยวกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. คุณวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
3. หากมีประสบการณ์ด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : แคชเชียร์
รายละเอียดงาน : รับ-จ่ายเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ให้ระบุในใบสมัคร บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
2. คุณวุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
3. หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ศูนย์รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. **ให้ยื่นใบสมัครที่ 199/40 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานยะลา , หางานสอนอาหาร , หางานช่างภาพ , หางานอมตะนคร , หางานคนพิการ , หางานอุดร , หางานหาดใหญ่ , หางานเภสัชกร , หางานสมุทรสาคร , , หางานลําปาง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ