เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริษัท : บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
กลุ่มบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ บริการจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ผลงานติดตั้งงานระบบที่ผ่านมา เช่น โครงการ AIS เซอร์วิสเซ็นเตอร์ , โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่AIS , โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่และศูนย์ข้อมูล DTAC , โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ , โครงการอาคารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการคอนโดมิเนียมและอาคารสูงอื่นๆ มากกว่า 10 แห่ง , และโครงการห้างเทสโก้ โลตัส(TESCO LOTUS) มากกว่า 50 แห่ง และโครงการอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ : - ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เครื่องแบบพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ท่องเที่ยวต่างประเทศ, และอื่นๆ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท
- สมัครได้ด้วยตนเองทางบริษัท
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-514-3113 Ex.221,222
แฟกส์ : 02-514-3553
ที่อยู่ : 11 ซ.นาคนิวาส 20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์ : www.prosperengineering.co.th/

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง
- จัดทำแบบและรายการคำนวณ จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
- ประสานงาน เร่งรัดงาน และหาแนวทางแก้ไขกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานต่างจังหวัดได้
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมเครื่องกล
2. มีประสบการณ์การทำงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องกล 0-2 ปี ขึ้นไป
3. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. พิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ / พนักงานธุรการ สำนักงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ / พนักงานธุรการ สำนักงาน
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงาน จัดทำเอกสารทางการเงินของโครงการ , เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ และShop Drawing ของโครงการ , จัดทำเอกสารโครงการ เช่น รายงานการประชุม/หนังสือมอบอำนาจ/ค่าแรงผู้รับเหมาและช่าง เป็นต้น ,และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ MS office ได้
3. มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป พิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานสโตร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานสโตร์
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในโครงการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ควบคุมดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับอากาศและสุขาภิบาล
4. มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
6. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. พิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่ / ไม่มีประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - จัดทำคู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นมาตราฐานของบริษัท
- จัดทำ Check List สำหรับการตรวจสอบงานติดตั้ง
- ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งของแต่ละหน่วยงาน สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรม(ไฟฟ้า )หรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร , ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร
3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้าน QC จะดีมาก
5. อายุ 25- 35 ปี
6. สามารถเปฏิบัติงาน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ธุรการสโตร์ ด่วน!!!
ตำแหน่งงาน : พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ธุรการสโตร์ ด่วน!!!
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงาน จัดทำเอกสารทางการเงินของโครงการ , เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และShop Drawing ของโครงการ , จัดทำเอกสารโครงการ เช่น รายงานการประชุม/หนังสือมอบอำนาจ/ค่าแรงผู้รับเหมาและช่าง เป็นต้น ,และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
5. พิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่ / ไม่มีประสบการณ์
6. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมนระบบฟฟ้า/ระบบเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนระบบฟฟ้า/ระบบเครื่องกล
รายละเอียดงาน : - ทำงานและควบคุมระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
- รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวเพื่อสำรวจสถานที่ก่อสร้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งงานระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องกล 0-2 ปี ขึ้นไป
3. พิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่
4. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกสโตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกสโตร์
รายละเอียดงาน : - ควบคุมและดูแลการรับ-จ่าย และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในสโตร์กลาง ให้เป็นระเบียบและถูกต้อง
- ควบคุมดูแลการจัดรถส่งของ ของบริษัทฯและรถรับจ้างภายนอก
- ควบคุมดูแลจัดเศษวัสดุที่เหลือหน่อวยงานและคลังสินค้ากลาง
- ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่สโตร์และธุรการสโตร์ประจำหน่วยงาน โดยเข้าไปตรวจสอบที่หน่อยงานเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานวัสดุอุปกรณ์คงเหลือของสโตร์กลางและรวบรวมรายงายวัสดุอุปกรณ์คงเหลือของสโตร์หน่วยงานประจำเดือน
- จัดทำรายงานเอกสารและระบบสโตร์ตามระบบคุณภาพ ISO ของสโตร์กลางและสโตร์หน่วยงาน
- ดูแลรับผิดชอบวัสดุและงานสโตร์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสโตร์กลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ป. ตรี ขึ้นไป
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่นโปรแกรม ERP MS Office และระบบ คุณภาพ ISO
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ มีความละเอียดรอบคอบ อดทดและซื่อสัตย์
6. สามารถเดินทางไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดได้
7. ประสบการณ์ในการบริหารหรือจัดการเกี่ยวกับสโตร์งานก่อสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(บริหารโครงการ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ(บริหารโครงการ)
รายละเอียดงาน : - ออก PR เช่า / ซื้อรถยนต์ , เปรียบเทียบไฟแนนซ์
- ต่อทะเบียน ต่อภาษี ต่อประกัน
- บำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/ หญิง
2. อายุ 23 -30 ปี
3. จบปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ทำงานด้านธุรการหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Microsoft Office
6. ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Microsoft Office
7. สามารถขับรถได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ
รายละเอียดงาน : - ขับรถ 6 ล้อ บริษัทฯส่งของไปตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรักษาเบื้องต้น รถ 6 ล้อ (การเข้าเช็คระยะ,เปลี่ยนยาง)
- วางแผนการเดินทาง ลงบันทึกและจัดทำรายงานการขับรถ
- ตรวจสอบสินค้าเพื่อนำส่งหน่วยงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานของบริษัทฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 25-45 ปี
2. ประสบการณ์ ด้านการขับรถบรรทุก 6 -10 ล้อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีใบอนุญาติขับขี่ รถประเภท 2
4. รู้จักเส้นทางกรุงเทพ - ต่างจังหวัด เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบปริมาณและราคารวมทั้ง Spec และข้อกำหนดต่างๆของต้นทุนโครงการ
- ตรวจสอบปริมาณและราคาที่ซื้อจริง
- ตรวจสอบปริมาณที่สั่งซื้อเทียบกับแบบประมูลและแบบ Shop Drawing
- ตรวจสอบปริมาณและราคามาใช้งานจริง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานในหน่วยงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/ หญิง
2. อายุระหว่าง 24-30 ปี
3. ประสบการณ์ ด้านวิศวกรตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานติดตั้ง / ประมาณราคา/ ตรวจสอบคุณภาพ
4. จบ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า /เครื่องกล
5. สามารถออกต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
6. มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานอมตะนคร , หางานแมสเซ็นเจอร์ , หางานคนพิการ , หางานอุทัยธานี , หางานโรงพยาบาลเปาโล , หางานยโสธร , หางานสระแก้ว , , หางานหนองคาย , หางานอุดร , หางานกำแพงเพชร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ