เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัทบริษัท : บริษัท
รายละเอียดบริษัท :
BSA คือบริษัทในกลุ่มปตท. ดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ให้กับปตท.และบริษัทในเครือ รวมถึงบริหารสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจเสริมในสถานีน้ำมันปตท.แบบครบวงจร
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนฌาปนกิจ
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตรวจสุขภาพประจำปี ฯ
วิธีการสมัคร : เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ส่ง Resume แนะนำตัวเข้ามาที่อีเมล์ด้านล่าง
กรอกใบสมัครทางเว๊บไซต์แล้วรอเรียกสัมภาษณ์
ติดต่อ : คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย
โทร : 02-239-7343
แฟกส์ : 02-239-7326
ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คลังน้ำมันพระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์ : www.pttbsa.com

Senior HR (ประจำตึกปตท. พระโขนง)
ตำแหน่งงาน : Senior HR (ประจำตึกปตท. พระโขนง)
รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์และกำกับการบริหาร Career และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- ร่วมกำหนด Competency และวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนา Competency ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร
- วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมขององค์กร (Knowledge Management)
- วิเคราะห์และปรับโครงสร้าง ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการประเมินค่างาน
- วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
- การบริหารผลตอบแทน (Reward) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน (Salary) สวัสดิการ (Benefits) โบนัส (Bonus) และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial Reward) และรวมถึงการเปรียบเทียบเชิงการแข่งขัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พระโขนง, บางนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. ป.ตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
4. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
5. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในหารทำงาน
7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
8. **มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป**
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ IT (ประจำ ปตท. สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ IT (ประจำ ปตท. สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : Database
- จัดการ บำรุงรักษา server ระบบงาน Database และ job ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งปัญหาต่างๆ

Automation System Engineer
- งานออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง และทดสอบระบบเครื่องกลไฟฟ้า รวมทั้งควบคุม Contractor, Automation system

On site
- งานบริการด้านการติดตั้ง บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ) รวมทั้งงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบริการ

Call Center
-งานบริการ Oncall เกี่ยวกับการให้บริการด้านการตอบข้อซักถาม/รับคำขอใช้บริการ/แก้ไขปัญหา ผ่านระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ ปตท. สนญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
2. ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. ในตำแหน่ง On site และ Automation System Engineer ต้องสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ในกรณีเร่งด่วน
5. ในตำแหน่ง Call center ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างเทคนิคงานอาคาร (ประจำตึกปตท. สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิคงานอาคาร (ประจำตึกปตท. สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงาน ระบบ อาคารทั้งหมด เช่น ไฟฟ้า ,แอร์ , น้ำ ,พื้นที่อาคาร ,และด้านความปลอดภัยของอาคาร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : จตุจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขา โยธา ก่อสร้าง ช่างกล
3. มีประสบการณ์ ด้านซ้อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1-2 ปี
4. บุคลิคดี สุขภาพเรียบร้อย ขยัน อดทน
5. ผ่านการอุปสมบท และเกณฑ์ทหาร มาก่อนแล้ว
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการตลาด (event) ประจำตึกปตท. พระโขนง
ตำแหน่งงาน : พนักงานการตลาด (event) ประจำตึกปตท. พระโขนง
รายละเอียดงาน : 1.ประชุมร่วมกับลูกค้า เพื่อเตรียมการนำเสนอขาย
2.จัดทำ presentation นำเสนองานให้กับลูกค้า
3.คำนวณต้นทุน จัดทำใบเสนอราคา
4.วางแผน จัดหา supplier และควบคุมการจัดกิจกรรม
5.ดำเนินการส่งมอบงาน เพื่อการตรวจรับ วางใบแจ้งหนี้ และติดตามการจ่ายเงินของลูกค้าให้ครบถ้วน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ป.ตรี สาขา การตลาด นิเทศศาสตร์ การจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
6. มีประสบการณ์การจัดอีเว้นท์ มาอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป
7. มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารใบเสนอราคา, จัดหา supplier และจัดทำ present นำเสนอผลงาน
8. รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (วันจัดงานจะได้ค่า intencive เพิ่มเติม)
9. สะดวกปฏิบัติงานออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านกาแฟ Cafe' Amazon สาขา แยกสุทธิสาร ดินแดง สยามพารากอน พระราม3 บายพาสแหลมฉบัง ไอเพลสนิคมแหลมฉบัง
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านกาแฟ Cafe' Amazon สาขา แยกสุทธิสาร ดินแดง สยามพารากอน พระราม3 บายพาสแหลมฉบัง ไอเพลสนิคมแหลมฉบัง
รายละเอียดงาน : -ให้บริการขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ภายในร้าน
-ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
-ทำงานสัปดาห์ละ 6วัน วันละ 8ชั่วโมง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : 11,500-17,700 ไม่รวมค่าล่วงเวลาและทิป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ***ต้องการเร่งด่วนในสาขา แยกสุทธิสาร ดินแดง พระราม3 สยามพารากอน บายพาสแหลมฉบัง ไอเพลสนิคมแหลมฉบัง***
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 17-30 ปี
2. วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีใจรักด้านงานบริการ
4. มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี
5. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อความได้ดี
6. ติดต่อ : คุณ พรชัย นวมเขียน โทร : 091-808-0255 หรือ 091-808-0224
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานfreelance , หางานขาย , หางานลำพูน , หางานอสังหา , หางานร้อยเอ็ด , หางานสระบุรี , , หางานรับโทรศัพท์ , หางานคอมพิวเตอร์ , หางานพระราม3 , หางานสุราษฎร์ธานี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ