เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จำกัดบริษัท : บริษัท สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัทฯ เปิดโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมสินคร เปิดรับบุคคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน และขยายฐานการผลิต ขอเชิญผู้ที่มีความสามารถมาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ : - รายได้ดี
- มีเบี้ยขยัน
- มีประกันสังคม
- มีโบนัสประจำปี
- มียูนิฟอร์ม
- ท่องเที่ยวประจำปี
-วันหยุดประเพณี
-ปรับเงินเดือนตามความสามารถ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่านทาง JobThai
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 034-452-290 ต่อ 115
แฟกส์ : 034-452-209
ที่อยู่ : 30/119 ม.1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ บุคคล
รายละเอียดงาน : - สรรหาพนักงานเพื่อให้ทันตามความต้องการของบริษัท
- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และประชาสัมพันธ์บริษัท
- ออกติดต่องานนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี (ไม่เกิน 30 ปี)
2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์
3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
5. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ประจำสมุทรปราการ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบุคคล ประจำสมุทรปราการ
รายละเอียดงาน : - งานPayroll
- งานด้านสวัสดิการพนักงาน
- ติดต่อประสานงาน งานราชการ
- ดูแลงาน รปภ. แม่บ้าน อาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28-30 ปี (ไม่เกิน 35 ปี)
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการทำงานด้าน HR 1 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้ Payroll ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เรื่องระบบควบคุมเอกสาร/กฎหมายแรงงาน/ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
6. มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งาน
7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ/บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ/บุคคล
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตามที่กฏหมายกำหนด
2. ติดตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
3. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี (ไม่เกิน 30 ปี)
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่อาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์งานโดยตรง 1-2 ปีขึ้นไป
4. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง
5. สามารถขับรถยนต์-มีใบขับขี่รถยนต์
6. มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานสูง
7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำ/พนักงาน Part-time ประจำที่BTS สยาม
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำ/พนักงาน Part-time ประจำที่BTS สยาม
รายละเอียดงาน : - ดูแลลูกค้าที่มาติดต่องานที่หน้าร้านที่ BTS
- แนะนำสินค้ากับลูกค้าที่มาติดต่องาน เช่น สมัครสมาชิก การเข้าไปใช้งานระบบ
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย- หญิง อายุ 22-30 ปี (ไม่เกิน 30 ปี)
2. วุฒิ ปวส-ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมฯพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานสูง
5. สามารถเริ่มงานได้ทันที
6. สามารถทำงาน วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี
- จัดทำเอกสารตรวจสอบรายละเอียดเอกสารด้าน A/P,A/R,GL ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร
- กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน
- ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
- บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป
- ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประจำเดือน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed asset)
- คำนวณค่าเสื่อมราคา
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี (ไม่เกิน 30 ปี)
2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
5. มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งาน
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่จบสาขาบัญชี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : - ช่างไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน
- ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก
- บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี (ไม่เกิน 30 ปี)
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า ,เครื่งกล , อิเล็กทรอนิกท์ หรือสาขาที่เกี่ยงข้องในสายช่างทั้งหมดหรือช่างไฟฟ้าโดยตรง
3. มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 0 -1 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในสายงานช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - มีความรู้ทางด้านงานบัญชีต่างๆ โดยตรง
- สามารถเก็บและลงบันทึกข้อมูลต่างๆทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง
- จัดทำข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบรายงานที่กำหนดให้
- สามารถทำบัญชีได้ทั้งระบบ ของงานบัญชี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีโดยตรง 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์การใช้บัญชีในระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถทำงานเป็นทีม และทันตามเวลาที่กำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - ควบคุมตรวจสอบดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์
- จัดทำเอกสาร ดูแลติดตามเอกสารโรงงาน
- ดูแลระบบ QC
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้าน งานQC
4. มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008
5. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตบล็อคแม่พิมพ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เพื่อบันทึกข้อมูลในการปฎิบัติงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (สาขาบางนา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (สาขาบางนา)
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงานลูกค้า , หน่วยงานต่างๆ
- สามารถบริหารและวางแผนทางด้านการตลาดและการเงินได้
- สามารถไปติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัทได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขัยรถได้ เดินทางได้ตลอด พบลูกค้า
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาบางนา
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านการขาย การตลาด
5. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและกระตือรือร้นในการปฎิบัติงาน
6. กล้าคิด กล้าแสดงออก
7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถขับรถ และเดินทางพบลูกค้าได้ตลอด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของกิจการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
2. จัดทำใบสำคัญที่เกี่ยวกับด้านรับและจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนถูกต้อง นำเสนอให้หัวหน้า
3. บันทึกรายการเงินรับ - จ่ายรายวัน ด้วยสมุดคุมยอด เช่น สมุดคุมเงินสดย่อย สมุดคุมทะเบียนจ่ายเช็ค สมุดคุมการรับชำระหนี้จากลูกค้า
4. ทำการตรวจนับเงินสดคงเหลือ และตรวจสอบการนำฝากธนาคาร และตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายว่ามีการตัดบัญชีถูกต้องหรือไม่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
2. อายุ 24-28 ปี ไม่เกิน 30 ปี
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งการเงิน 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ ขยันและความอดทนในการทำงาน
5. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานลาดพร้าว , หางานนิคมบางปู , หางานศรีราชา , หางานคอมพิวเตอร์ , หางานชัยภูมิ , หางานพัทลุง , หางานเรือสําราญ , , หางานบรรณารักษ์ , หางานช่างไฟฟ้า , หางานประชาสัมพันธ์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ