เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท : บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทฯ เรามีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและเพื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ขององค์กร

“เราจะเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บนความทันสมัย
และคุณภาพที่เหนือกว่าโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจ
ของลูกค้าภายใต้การเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความสุขของชุมชน
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ”

บทบาทหน้าที่ของพนักงาน ที่มีต่อนโยบายคุณภาพ
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัท มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ
เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันชีวิตพนักงาน
3. สิทธิ์ส่วนลดในการซื้อบ้านราคาพนักงาน
4. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
5. เงินกู้สำหรับพนักงาน
6. เงินช่วยเหลือมงคลสมรส พนักงาน
7. เงินช่วยเหลือพิธีมรณกรรมของพนักงาน และครอบครัว
8. ค่าเช่าบ้าน /ค่าโทรศัพท์ / ค่าน้ำมัน / ค่าเบี้ยเลี้ยง
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งภายในและภายนอก

สำหรับเวลาในการทำงาน
Site งาน ทำงาน จ - ศ (หยุดทุกเสาร์สิ้นเดือน)
ทำงานเวลา 8.30 – 17.30 น.

สำนักงานใหญ่ ทำงาน จ - ศ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
ทำงานเวลา 8.00 – 18.00 น.
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางอีเมลล์
- ติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ : คุณกรณ์รณัฐ ภาษิต
โทร : 034-119-199 และ 094-549-5711
แฟกส์ : 034-119-191
ที่อยู่ : 99/10-11 ม.4 ถ.เอกชัย - โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.dl.co.th

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager (Porto Chino)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager (Porto Chino)
รายละเอียดงาน : - วางแผนการจัดกิจกรรมประจำปี รวมถึงการใช้งบประมาณต่างๆ ตามกิจกรรมที่วางแผนในแต่ละเดือน
- วางแผนจัดหา Suppliers เข้ามาเพื่อจัดกิจกรรมภายในห้อง Porto Chino
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด
3. มีประสบการณ์ การวางแผน และจัดกิจกรรม Event 7 ปี ขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจห้างสรรพสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Branding)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Branding)
รายละเอียดงาน : ดำเนินการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน และวางแผนทางด้านการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท ดีแลนด์ กรุ๊ป ถนนเอกชัย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง- ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด,การสื่อสาร Brand,หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด Branding 2 ปี
4. มีความคล่องตัวในการทำงานและทักษะการประสานงานที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด (ประจำโครงการสมุทรสาคร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด (ประจำโครงการสมุทรสาคร)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานสำรวจข้อมูลคู่แข่งขัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว ** มีค่าน้ำมันให้
6. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ 8.30 - 17.30 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการสมุทรสาคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการสมุทรสาคร
รายละเอียดงาน : - บริหารทีมงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการดำเนินไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด มีความถูกต้องตามแบบแปลน และหลักวิศวกรรมการก่อสร้างที่ดี รวมทั้งได้คุณภาพงานที่มีมาตรฐาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไซต์งาน
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
3. ประสบการณ์ 5-7 ปี ขึ้นไป ในการบริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
5. มีความคล่องตัวในการทำงานและทักษะการประสานงานที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sale Supervisor (Porto Chino)
ตำแหน่งงาน : Sale Supervisor (Porto Chino)
รายละเอียดงาน : - วางแผน ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า
- ขายพื้นที่กิจกรรม ภายในศูนย์การค้า ติดต่อร้านค้าต่างๆภายในศูนย์การค้า Porto Chino
- หา Sponsor เพื่อร่วมกิจกรรมภายในห้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนพระราม 2 ประจำศูนย์การค้า Porto Chino
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ หรือ อื่น ๆ
3. มีประสบการณ์ด้านการขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า หรือขายสื่อโฆษณาอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดหา Sponsor เพื่อร่วมกิจกรรมภายในห้าง
5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และ รักงานด้านการขาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

โฟร์แมน (ประจำโครงการศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน (ประจำโครงการศรีราชา)
รายละเอียดงาน : บริหารทีมงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการดำเนินไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด มีความถูกต้องตามแบบแปลน และหลักวิศวกรรมการก่อสร้างที่ดี รวมทั้งได้คุณภาพงานที่มีมาตรฐาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ ( QC )
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ ( QC )
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการควบคุมการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอน Process และ Enproduct เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด สามารถส่งมอบบ้านให้ลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเอกชัย-โคกขาม
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป โยธา ก่อสร้าง สถาปัตย์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพงาน ก่อสร้าง 7 ปี ขึ้นไป
4. มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

: แคชเชียร์ประจำ ฟู๊ด พอร์ท (Porto Chino)
ตำแหน่งงาน : : แคชเชียร์ประจำ ฟู๊ด พอร์ท (Porto Chino)
รายละเอียดงาน : ดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์ เก็บเงิน รับแลกคูปองตามขั้นตอนการดำเนินงานที่บริษัทกำหนดไว้ ประจำศูนย์การค้า Porto Chino
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่ศูนย์การค้า Porto Chino
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
3. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักงานบริการและมีความสนใจในธุรกิจร้านอาหาร
4. สามารถทำงานเป็นกะได้ ประจำที่ศูนย์การค้า Porto Chino
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการโอนกรรมสิทธิ์ (โครงการศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการโอนกรรมสิทธิ์ (โครงการศรีราชา)
รายละเอียดงาน : - ประสานงานด้านสินเชื่อระหว่างลูกค้าและธนาคาร และงานการโอนกรรมสิทธิบ้านและที่ดินที่สำนักงานที่ดิน
- จัดทำงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ ดี-คอมเพล็กซ์ ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ 2 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการประสานงาน บุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง เพื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการ ทางบริษัทมีค่าน้ำมันรถให้
6. ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ 8.30 - 17.30 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำโครงการศรีราชา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำโครงการศรีราชา)
รายละเอียดงาน : - จัดกิจกรรมทางการตลาด
- นำเสนอขาย ให้รายละเอียด กับลูกค้าภายนอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : หนองขาม ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานขาย 2 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ในงานขายอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารตลาดองค์กร (Marketing Branding)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารตลาดองค์กร (Marketing Branding)
รายละเอียดงาน : สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Branding) และองค์กร (Corporate) พร้อมกำหนด CI และใช้กลยุทธ์ส่วนผสมในการสื่อสารการตลาด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์
3. มีประสบการณ์ในการบริหารทำงานด้านการสื่อสารการตลาดองค์กร 7 ปีขึ้นไป
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการศรีราชา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการศรีราชา
รายละเอียดงาน : - บริหารทีมงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการดำเนินไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด มีความถูกต้องตามแบบแปลน และหลักวิศวกรรมการก่อสร้างที่ดี รวมทั้งได้คุณภาพงานที่มีมาตรฐาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ โครงการ ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
3. ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในการบริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
5. มีความคล่องตัวในการทำงานและทักษะการประสานงานที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโครงการ (ประจำ Business Unit โครงการพันท้ายนรสิงห์)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ (ประจำ Business Unit โครงการพันท้ายนรสิงห์)
รายละเอียดงาน : บริหารภาพรวมงานก่อสร้าง และภาพรวมการตลาดและขาย ของโครงการหมู่บ้านที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Business Unit พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 42 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
3. ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ แบบ Business Unit 3- 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการศูนย์อาหาร Food Port (Porto Chino)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการศูนย์อาหาร Food Port (Porto Chino)
รายละเอียดงาน : - เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (บริการที่ดีเยี่ยม)
- ควบคุมต้นทุนการบริหาร Food Port
- ควบคุมคุณภาพอาหารและสถานที่
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการดูแลร้านอาหารขนาดกลาง 3-5 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
5. มีความความคล่องตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรประมาณราคา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรประมาณราคา
รายละเอียดงาน : ทำการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างตามแบบที่ได้รับมอบหมาย Update ราคาจริงทุกไตรมาสเพื่อควบคุมราคาการก่อสร้าง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ เอกชัยคอมเพล็กซ
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง
3. ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านอสังหาริมทรัพย์
4. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบ Auto Cad ได้
5. มีความละเอียดรอบคอบ ** หยุดวันเสาร์ -อาทิตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานช่างภาพ , หางานพะเยา , หางานผู้ช่วยกุ๊ก , หางานร้อยเอ็ด , หางานลาดพร้าว , หางานฟอกย้อม , หางานช่างทอง , หางานสระแก้ว , หางานกรุงเทพ , หางานอุทัยธานี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ