เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัดบริษัท : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์ในแบรนด์ของตัวเอง และรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
บริษัทฯเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรก และพร้อมที่จะรับผู้ร่วมงานที่มีแนวคิดก้าวหน้า ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมงาน
สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่าเดินทาง ตรวจสุขภาพ เที่ยวประจำปี กองทุนเงินทดแทน กรณีช่วยเหลือกรณีต่างๆ เงินค่าครอง โบนัส งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีการสมัคร : ส่งEmail มาที่ nathitar.c@carebeau-enjoy.com หรือ laddawan27@carebeau-enjoy.com
ติดต่อด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
โทร 089-989-8021 , 02-1507790 # 114
ติดต่อ : คุณณธิฏา ชนัญญ์ทิพ
โทร : 025692296-7
แฟกส์ : 025692296-7
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ 6 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา(คลอง10) ปทุมธานี 12150
เว็บไซต์ : http://www.carebeau-enjoy.com

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน : -ดูแลควบคุมส่วนการผลิตตั้งแต่คลังวัตถุดิบ คลังบรรจุภัณฑ์ คลังผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต คลังผลิตภัณฑ์ระหว่างรอบรรจุ งานผสมเคมี งานชั่งตวงเคมี งานบรรจุ และงานแพ็ค
-วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ)
- วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต
- จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- ควบคุมต้นทุนการผลิต
- กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน
- วางแผนพัฒนาพนักงาน
- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย
2. อายุ 30-40 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นไป
4. สารมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeได้
5. มีความรู้ด้านระบบGMP ISO และ 5ส
6. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอย่างน้อย 3 ปี
7. หากผ่านการทำงานในโรงงานยา และเครื่องสำอาง (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. ขยัน ทุ่มเท มุ่งมั่น และต้องการก้าวหน้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
รายละเอียดงาน : -สุ่มตรวสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบสินค้าที่มีการผลิต เพื่อประกันคุณภาพก่อนการส่งสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
4. สารมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeได้
5. มีประสบการณ์ด้านการเป็น QA มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพผลิตภัณฑ์รอบรรจุ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพผลิตภัณฑ์รอบรรจุ
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รอบรรจุ
-สุ่มตรวจสอบคุณภาพซ้ำ ในผลิตภัณฑ์รอบรรจุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
4. สารมารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeได้
5. มีความรู้ความสนใจด้านเคมี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
รายละเอียดงาน : -ขับโฟคลิฟตักสินค้าในพื้นที่คลังสินค้า
-ดูแล จัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ตามที่กำหนด
-ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบในพื้นที่วางสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9,000-11,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง
2. อายุ 23-30 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. มีประสบการณ์ด้านการขับโฟคลิฟตักสินค้าบนชั้นวางสูง
5. มีใบผ่านการอบรมการขับโฟคลิฟ(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่QCจุลชีววิทยา
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่QCจุลชีววิทยา
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สินค้ารอบรรจุ
-บันทึกผลและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถแยกแยะสี และกลิ่นได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ผู้ยื่นใบสมัครต้องแน่ใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ที่ลำลูกกาคลอง 10 ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่ 8.00น.-17.00น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : -ประสานงานภายในแผนกขาย-การตลาด
-จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ขาย
-จัดสินค้าตามโปรโมชั่น
-ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 23-30 ปี
3. จบการศึกษาในระดับ ปวส.การตลาด/การขาย ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมMS Office
5. มีความขยัน มุ่งมั่น
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีความซื่อสัตย์ อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
-ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
-วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
-ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
-แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
-แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
-เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
-ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
-รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
-ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. มีวุฒิบัตรจปว.
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
4. ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมงานสารเคมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขยัน ซื่อสัตย์
6. อดทน มุ่งมั่น
7. สามารถทดต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตร(เครื่องสำอางค์)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตร(เครื่องสำอางค์)
รายละเอียดงาน : -ดูแลส่วนงานวิจัยและพัฒนาสูตร(เครื่องสำอางค์)
-ดูแลงานในห้องปฏิบัติการเคมี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15000-25000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
5. มีรถส่วนตัว(จะพิจารณาค่าเดินทางให้)
6. อดทน มุ่งมั่น ขยัน
7. รับใบสมัครผู้ที่ต้องการสัมภาษณ์ และสามารถมาทำงานได้ที่ลำลูกกาคลอง10 เท่านั้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดงาน : -ควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน
-ดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบ
-ติดตาม ควบคุมเอกสารในบริษัทฯ ให้อยู่ในระบบ
-จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. จบการศึกษาระดับ ปวช.เป็นต้นไป
3. (สาขาคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel หรืออื่นๆได้
5. มีความขยัน มุ่งมั่น
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. บริษัทฯจะพิจารณาค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อผ่านการประเมินช่วงทดลองงานตามกำหนด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

บัญชีการเงิน
ตำแหน่งงาน : บัญชีการเงิน
รายละเอียดงาน : บันทึกซื้อสินค้า สต็อคสินค้า ภาษีซื้อ ภาษีขาย กระทบยอด Statement บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000++ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง
2. 28ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาในระดับ ปวช.บัญชี ขึ้นไป
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโรงงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน
รายละเอียดงาน : -ดูแลควบคุมงานตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้าย
-ควบคุมปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
-ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
-เสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขงานในส่วนต่างๆให้ดีขึ้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 45,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาตร์ (หากมีความรู้ด้านสารเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี(หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานเครื่องสำอาง ไดด้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีรถส่วนตัว(จะพิจารณาค่าเดินทางให้)
6. มีความรู้เรื่องระบบ 5ส GMP ISO
7. มีความสามารถในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
8. อดทน ขยัน มุ่งมั่น ต้องการก้าวหน้า
9. ทำงานภายใต้ความกดดันได้
10. ทำงานประจำที่ลำลูกกา คลอง10
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย (หน่วยเครดิต)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (หน่วยเครดิต)
รายละเอียดงาน : -นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
-ดูแลฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และขยายจลาดเพิ่ม
-ทำแผนการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
-นำเสนอขายสินค้าใหม่ และข้อมูลใหม่ๆให้กับลูกค้า
-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-เก็บยอดบัญชี และทำข้อมูลส่งฝ่ายบัญชี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,000-8,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25-45 ปี
3. ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
6. สามารถเปิดและปิดการขายได้ด้วยตัวเอง
7. วิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มของตลาด เพื่อวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
9. มีทักษะในการประสานงาน
10. มีรถส่วนตัว และสามารถออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา(สูตรเครื่องสำอาง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา(สูตรเครื่องสำอาง)
รายละเอียดงาน : -ดูแลส่วนงานวิจัยและพัฒนาสูตร(เครื่องสำอางค์)
-ดูแลงานในห้องปฏิบัติการเคมี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
4. มีประสบการณ์ด้านการสูตรเครื่องสำอางอย่างน้อย 1 ปี(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานกำแพงเพชร , หางานพัทยา , หางานกทม , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานกุ๊ก , หางานช่างทอง , หางานออฟฟิศรังสิต , หางานแพร่ , หางานร้อยเอ็ด , หางานประกันภัย


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ