เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา

บริษัทเข้าสู่ระบบ
Username : 
Password : 
ประเภท : 

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

เก็บประวัติไว้ในระบบ  |  พิมพ์

ข้อมูลส่วนตัว
  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :   25 ธันวาคม 2556
  หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ :   25 ธันวาคม 2556
  ชื่อ - นามสกุล :   สมาชิกเท่านั้น
  วันเกิด :   25 กันยายน 2528
  อายุ :   33 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
  เพศ :   หญิง
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ
  สถานะภาพทางทหาร :   ยกเว้น

ข้อมูลในการติดต่อ
  อีเมล์ :   สมาชิกเท่านั้น
  ที่อยู่ :  สมาชิกเท่านั้น
  จังหวัด :  ขอนแก่น
  รหัสไปรษณีย์ :   สมาชิกเท่านั้น
  โทรศัพท์ :   สมาชิกเท่านั้น
  มือถือ :   สมาชิกเท่านั้น
  Fax :   สมาชิกเท่านั้น

ความพร้อมในการเริ่มงาน
  พร้อมทำงาน :   ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ต้องยื่นใบลาออกก่อน15วัน
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2555
 1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
  วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
  สาขาวิชา :   การบัญชี
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.18
 2 การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปวส.
  ชื่อสถานศึกษา :   โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วุฒิการศึกษา :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาวิชา :   การบัญชี
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   3.07

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
  ประเภทงานที่สนใจ :   1. บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  2. งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
  3. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. พนักงานบัญชี
  2. พนักงานการเงิน
  3. พนักงานพัสดุ
  ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   16000 บาท

ประวัติการทำงาน
  ประสบการณ์ทั้งหมด :   7 ปี
  1. ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มจาก :   กุมภาพันธ์ 2553  ถึง  มิถุนายน 2555
  บริษัท :   สมาชิกเท่านั้น
  ที่อยู่บริษัท :   589/91 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
  ตำแหน่ง :   พนักงานบัญชี/การเงิน
  เงินเดือน :   สมาชิกเท่านั้น   บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :   1.ปิดงบดุล (พร้อมรายทำละเอียดประกอบ)
2.สรุปรายการรับ-จ่าย สถานะการเงิน งบกระแสเงินสด ตรวจสอบรายละเอียดเงินสดย่อยพร้อมกับลงบัญชี
3.ปิดภาษีซื้อและภาษีขาย,ยื่นภงด.1,2,3,53
4.ทำสต๊อคสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน
5.ทำจ่ายเช็คตามวันครบกำหนด
6.รับวางบิล,ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
  2. ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มจาก :   ธันวาคม 2549  ถึง ธันวาคม 2552
  บริษัท :   สมาชิกเท่านั้น
  ที่อยู่บริษัท :   947/178-9 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ตำแหน่ง :   พนักงานบัญชีงบดุล
  เงินเดือน :   สมาชิกเท่านั้น   บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :   1. จัดทำงบดุลประจำปีและประจำเดือน
2. จัดทำรายการสรุปรับ-จ่าย ทุกๆสิ้นเดือน
3. จัดทำสถานะการเงิน ทุกๆสิ้นเดือน
4. ตรวจสอบรายละเอียดเงินสดย่อย
5. ควบคุมรายการเบิกแฟ้มและกระดาษ
6. ออกบิลใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง
  3. ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มจาก :   มกราคม 2556  ถึง 
  บริษัท :   สมาชิกเท่านั้น
  ที่อยู่บริษัท :   100-100/1 หมู่ 10 ถ.มะลิวัลย์
อ.ชุมแพ ต.ชุมแพ
  ตำแหน่ง :   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  เงินเดือน :   สมาชิกเท่านั้น   บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :   1.ปิดงบเดือน
2.ยืนภาษีซื้อ-ขาย(ภพ.30),ภงด.3,53
3.จัดทำสต๊อคสินค้า ณ สินเดือน
4.จัดทำรายการรับ-จ่าย
5.สรุปรายการเงินสดย่อย

ประวัติการฝึกอบรม
  1. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   มีนาคม 2554  ถึง มีนาคม 2554
  สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
  หลักสูตร :   ภาวะความเป็นผู้นำ

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
  ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
  พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย 40 คำ/นาที        ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
  ความสามารถในการขับขี่ :   รถจักรยานยนต์ ,
  ยานพาหนะส่วนตัว :   รถจักรยานยนต์ ,
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :   สามารถใช้เครื่องสำนักงานทุกประเภทได้ดี

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   สมาชิกเท่านั้น

Power By www.thaieasyjob.com

เก็บประวัติไว้ในระบบ  |  พิมพ์© copyright 2004-2018 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ