ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2560
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 28 มิถุนายน 2560
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 7 พฤศจิกายน 2533
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ปลดประจำการ

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านป่าแดง
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 1.76

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานบริการทั่วไป/บริกร
2. นำเข้า/ส่งออก/งานด้านต่างประเทศ
3. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. งานบนิการลูกค้า
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com