ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 13 สิงหาคม 2523
อายุ : 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 185 ซม. น้ำหนัก : 90 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณ์

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2536
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ร.ร วัดหนองสมัคร์ๅ
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : วิชาชีพ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.3

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
2. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ขับรถตักล้อยางใหญ่ได้2. ขับรถโฟลิป์เป็นประจำมีใบผ่านงาน10ปี3. ขับรถโฟลิป์ไฟฟ้าได้
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com