ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 9 สิงหาคม 2562
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 9 สิงหาคม 2562
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 11 มกราคม 2527
อายุ : 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ใบดำ

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2547
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : เทคโนโลยีสยาม
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : ยานยนต์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.7

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ย้ายไปต่างจังหวัด
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ช่างอิเลคโทรนิค/โลหะ/เครื่องยนต์/อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่าง2. รับรถ3. ขับรถ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com