ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13 สิงหาคม 2562
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 13 สิงหาคม 2562
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 16 มกราคม 2521
อายุ : 42 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : พ้นภาระทางทหาร

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2539
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : การศึกษานอกโรงเรียน จ.ขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิชาชีพ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 1.5

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานขับรถ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2562
บริษัท : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่บริษัท : 129 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ตำแหน่ง : ช่างบริการ
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ : ซ่อมรถจักรยานยนต์
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2559
บริษัท : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ : ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2561 ถึง เมษายน 2561
สถาบัน : ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
หลักสูตร : sub-Instructor Course

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com