ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 29 กันยายน 2522
อายุ : 41 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2542
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : Kanchanaphisek Mahanakhon Tech. College
วุฒิการศึกษา : Vocational Diploma Degree
สาขาวิชา : Automotive Technology
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.73

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล กฏบริษัท
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โปรแกรมเมอร์/คอมพิวเตอร์/IT
2. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. manager2. staff3. system
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 40000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com