ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 26 กันยายน 2542
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 171 ซม. น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ใบแดง

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.76
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดทรงธรรม
วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น
สาขาวิชา : วิทย์-อังกฤษ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.25

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ช่างอิเลคโทรนิค/โลหะ/เครื่องยนต์/อื่นๆ
2. ส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
3. งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ขับรถ2. ขับรถและการบริการ3. บริการด้านอาหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2560 ถึง พฤษภาคม 2563
บริษัท : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่บริษัท : The Pizza Company สาขาจรัญฯ12
ตำแหน่ง : Shift Manager
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ : บริการด้านอาหาร

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com