บริษัท : กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเพื่อการเกษตร ,เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
รายละเอียดงาน : - วางแผนส่งเสริมการเกษตร

- งานส่งเสริมการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร

- วางแผนยอดขาย/เสนอขายสินค้าและมีทักษะการเจรจาต่อรอง

- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

- จัดประชุมเกษตรกร

- ทำแปลงสาธิตบันทึกข้อมูล

- เก็บข้อมูลการตลาด
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ขายส่วนภูมิภาค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร)
2. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
3. อดทน ขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. ขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ (บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้)
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ : 1. เครื่องแบบพนักงาน
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ประกันกลุ่ม
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. กิจกรรม Sport Day
6. ท่องเที่ยวประจำปี
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. เงินกู้และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
9. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
10.เบี้ยขยัน (โรงงาน)
11. อาหารกลางวัน - เย็น (โรงงาน)
12. รถรับ-ส่ง (โรงงาน)
13. อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email
ส่งเอกสารการสมัครตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
โรงงาน : บางปู , บางเลน สำนักงาน : 56/1 ซอยอารีย์ 5 (เหนือ) ถ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  10400
Tel:02-271-4343, 089-815-1770   Fax:02-271-1001
WebSite: www.intercrop.co.th , www.agforepax.co.th , www.unilife.co.th
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::