บริษัท : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : บริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง มานานกว่า 60ปี ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร,จุลชีววิทยา,เทคโนอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในระบบงาน GMP,HACCP
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ด้านกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านอาหาร
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ
7. สามารถทำอาหารได้
8. มีความรู้ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
9. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหาหร
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ : รับเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- แบบฟอร์มพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
- นำเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานฯลฯ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมัครผ่านอีเมลล์
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  10280
Tel: 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน)   Fax: 02-703-4444 ต่อ 3000
WebSite: www.thaitheparos.com
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::