บริษัท : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และในปีพ.ศ.2507 ทางราชการได้รับโอนหุ้นของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ มาเป็นของกระทรวงการคลังส่วนหนึ่ง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จึงเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
ต่อมา พ.ศ.2538 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาตรัง
รายละเอียดงาน : - วางบิล รับเช็ค

- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า

- ออกใบหัก ณ ที่จ่ายได้

- ทำจ่ายเช็ค

- ดูแลเอกสารในการทำเบิกของพนักงาน เช่น Petty cash, PO

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย** ทำงาน จ.-ศ. หยุด เสาร์ อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา จังหวัดตรัง
จังหวัด : ตรัง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
2. มีประสบการณ์ในด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ : - เบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.
- ประกันรถยนต์ ราคาพนักงาน
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
63/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   10310
Tel:02-118-4537, 090-198-1578 Line ID : jobtip  Fax:02-248-7879
WebSite: www.dhipaya.co.th
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::