บริษัท : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store/ In-Mall)
ตำแหน่งงาน : Marketing Executive
รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับ Agency และสื่อ Online ต่างๆ

- ดูแลจัดการข้อมูลเนื้อหาบน Website และ Social Media ของบริษัทให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

- งาน Call-in กับลูกค้าภายนอก

- งานเอกสารต่างๆ ในแผนก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15000-20000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่่เกี่่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้านการตลาด หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เชี่ยวชาญในการใช้ MS Office
4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน ไหวพริบดี
5. ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพดี
ติดต่อ : ไพลิน
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เสื้อฟอร์มบริษัท
โบนัสประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร : + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5308053 ext.406 (ติดต่อ คุณไพลิน)]
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร  10300
Tel:02-5308053 ext.406   Fax:02-5308057
WebSite: http://www.planbmedia.co.th
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::