เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองบริษัท : กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
รายละเอียดบริษัท :

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด
สวัสดิการ : โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงประจำปี
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร : 02-282-2022 #286
ที่อยู่ : 794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เว็บไซต์ : www.trrsugar.com

เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชี Support
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชี Support
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและระบบเอกสารต่างๆ ทางบัญชี
2. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี และภาษี เช่น สรุปรายรับ-รายจ่าย รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย และงานอื่นๆ ทางบัญชี
3. Support ในหน่วยงานบัญชีบนโปรแกรมสำเร็จรูป
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 30 ปี
2. ปวส หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ Accounting Information System
3. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS Office ( Word / Excel / Powerpoint )
5. ถ้ามีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ SQL หรือ การจัดการ Database
6. มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง รวมถึงมีทักษะ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการเงิน/งบประมาณ
ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงิน/งบประมาณ
รายละเอียดงาน : - สร้างรหัสงบประมาณ
- วิเคราะห์ข้อมูล
- การจัดทำรายงานงบประมาณ
- การนำเสนองบประมาณ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
3. ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 2 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการจัดทำ Presentation สำหรับการนำเสนอ
5. หากมีความรู้โปรแกรม Impress จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร
จัดทำ Training roadmap
จัดทำ Training Matrix
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร 5 ปี ขึ้นไป
4. หากผ่านประสบการณ์การทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
6. สามารถจัดทำ Presentation ได้ และใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด
รายละเอียดงาน : ให้แนะนำ สอนงาน ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนก
ติดตามและตรวจสอบงานซ่อม ปรับปรุงและสร้างเครื่องเครื่องมือวัด
เสนองานปรับปรุง วางแผนการซ่อมบำรุง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด / ไฟฟ้ากำลัง
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีีความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือวัด และซ่อมบำรุงได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
ตำแหน่งงาน : รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินเครื่อง หรือหยุดเครื่องปั่นหม้อให้สอดคล้องกับปริมาณการจ่ายน้ำตาลจากหม้อเคี่ยว
ตรวจสอบคุณภาพของผลึกน้ำตาลให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / เทคโนโลยีอาหาร
3. ประสบการณ์ในโรงงาน 1-3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานและติดตามงานและตรวจสอบงานซ่อม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด / อิเล็กทรอนิกส์
3. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัด และสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Sales Engineer
ตำแหน่งงาน : Project Sales Engineer
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ดูแล ออกแบบ งานติดตั้งและระบบทั้งหมดให้กับทางลูกค้า
- รับผิดชอบงานทางด้านเทคนิคของสินค้าทั้งหมด
- ดูแลบริการ และงานบำรุงรักษาหลังการขายงานรับเหมาและติดตั้งทั้งหมด
- ดูแลระบบมอนิเตอร์ของงานโครงการ
- จัดทำงบประมาณพร้อมดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับ ผิดชอบทั้งหมด
- จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและงานขายทั้งหมด
- จัดทำข้อมูลทางการตลาดภาพรวมและคู่แข่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/Food Science
2. ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไปในการขายงานโครงการ
3. มีความรู้ทางด้าน Food Safety ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความชำนาญเป็นอย่างดี Microsoft office (Word / Excel / Power Point / Access) , Autocad , Illustrator
5. มีความรู้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
รายละเอียดงาน : วางแผน ออกแบบการติดตั้งเครื่องจักร
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM)
การวางแผนกระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต PQCDMSE โรงงาน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รองรับการขยายตัวโรงงานเอทานอล
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เคมี ไฟฟ้า
3. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถทำ AutoCad ได้ (กรณีจบเครื่องกล)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : • ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่
• ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างต่างๆ
• ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำเทคนิคความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์พลังงาน
• ตรวจสอบ ประเมินผลพนักงานของพนักงานอาคารและสถานที่
• ร่วมประเมินและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
• ออกใบสั่งซื้อเครื่องจักร/ อุปกรณ์
• ออกแบบ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ร่วมกับทีมวิศวกร จัดทำระบบความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 หรือ ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา
2. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานด้าระบบเอกสารต่างๆ ทางบัญชี
2. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี และภาษี เช่น สรุปรายรับ-รายจ่าย รายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย และงานอื่นๆ ทางบัญชี
3. Support ในหน่วยงานบัญชีบนโปรแกรมสำเร็จรูป
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ Accounting Information System
3. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS Office (Word / Excel / Powerpoint)
5. ถ้ามีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ SQL หรือ การจัดการ Database จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
7. มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลบัญชีต้นทุนทั้งระบบ พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.วางระบบ วิเคราะห์และตรวจสอบต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต
3.ดูแลงานบัญชีทรัพย์สิน วิเคราะห์และวางแผนการใช้งานทรัพย์สิน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ MS Office (Word / Excel / Powerpoint)
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
5. มีความคิดเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
6. มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)
รายละเอียดงาน : • กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด
• กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน
• การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
• ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง
• ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร
• ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
• ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน
• ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
• ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
• บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ
• ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
• กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และ โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ
4. สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงิน
รายละเอียดงาน : - บริหาร CF
- จัดเอกสาร LC
- จัดการเรื่องการจ่ายเงิน ซื้อเครื่องจักร ต่างประเทศ
- การออกสินค้าที่สั่งซื้อ
- การติดต่อจากกรมศุลกากร
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง
2. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์/การเงิน
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
4. หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักเคมี
ตำแหน่งงาน : นักเคมี
รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสายการผลิตน้ำตาล
2.จัดส่งตัวอย่าง ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
3.มีความรู้เบื้องต้นระบบมาตรฐาน ISO22000 FSSS22000,GMP,HACCP จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี , เทคโนโลยีอาหาร , จุลชีวะวิทยา , Food science
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมปฏิบัติการในห้องเคมีทั่วไปได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Manager
ตำแหน่งงาน : IT Manager
รายละเอียดงาน : • Manage, plan, schedule, monitor and assess IT services and projects to ensure completion of related tasks on time and meet business objectives
• Manage, assist and provide technical advices to the technical team and helping them analyze, design and customize the projects
• Co-ordinate and liaison with third party vendors in project implementation and ensure their deliveries on time.
• Minimum 5 years of experience working in the ERP system also workflow and business process.
• Project Lead and assist the team in participation with vendors and clients
• Create and revise IT operation procedures to support / enhance the IT operation services
• Advice management on new application development / enhancement that benefits company’s business
• Manage and maintain Impress System
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s or Master Degree in Computer Science/ Engineering
2. Minimum 5 years’ experience in application & network development
3. Good understanding of ERP System
4. Familiar with MySQL, SQL, UNIX and RDBMS, ISO, ebXML, JAVA, TCP/IP standards
5. Experience in managing system analysts and programmers
6. Self-motivated, able to work independent and to work under pressure
7. Able to work with factories outside Bangkok
8. Discipline, Analytical with problem solving skills and result oriented
9. Mature, patience, good interpersonal, and service minded
10. Good communication skills in English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sr. Programmer/ Programmer
ตำแหน่งงาน : Sr. Programmer/ Programmer
รายละเอียดงาน : • Design & Develop application to support business
• Design & Develop web application for corporate operation.
• Implement IT projects.
• Improve system performance & reliability.
• Support all related tasks to IT Projects
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor’s Degree in Computer Science/ Software Engineer or related field
2. Excellent in analytical and quantitative skills
3. Excellent in IT programmer
4. Knowledge of MS SQL,MySQL,SQL,Server
5. Knowledge in APS.NET,Web Sevice and Web application Development
6. 1-3 years of experience in Manufacturing Program will be benefit
7. Good command skills in English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี
รายละเอียดงาน : รวบรวมเอกสารจัดทำบัญชี
ปิดงบการเงินทุกเดือน
ปิดงบรายปีเพื่อยื่นกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
ทำเอกสารยื่นสรรพากร
ทำขู้อมูลบัญชีบริหารให้กับผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
3. ประสบการณ์ในงานด้านการจัดทำบัญชี 5 ปีขึ้นไป
4. มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดชลบุรี )
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดชลบุรี )
รายละเอียดงาน : • กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด
• กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน
• การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
• ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง
• ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร
• ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
• ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน
• ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
• ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
• บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ
• ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
• กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานจังหวัดชลบุรี และ โรงงานจังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ
4. สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิจัย
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
รายละเอียดงาน : -ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
-จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาเกษตร, พืชไร่, พืชสวน,จุลินทรีย์
3. ประสบการณ์ ปริญญาตรี 3 ปีขึ้นไป /ปริญญาโท 0-1ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รายละเอียดงาน : -จัดทำข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารงาน
-ควบคุมดูแลระบบบัญชีให้ทันสมัย
-ปรับปรุงพัฒนาระบบให้ถูกต้องแม่นยำ
-ให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร
-ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ทันเวลา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. ประสบการณ์ 15ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
รายละเอียดงาน : -จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภ.พ 30, ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53.
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ
-จัดทำใบสำคัญทั่วไปพร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือนเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Support Programmer
ตำแหน่งงาน : Support Programmer
รายละเอียดงาน : • เก็บความต้องการจากผู้ใช้โปรแกรม สรุปผล เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาต่อ
• ทดสอบโปรแกรม แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่พัฒนาขึ้นมา
• จัดการงานด้านเอกสาร สรุปและทำรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือระบบที่พัฒนาขึ้นและสามารถสอนและแนะนำการ ใช้งานแก่ผู้ใช้ได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา Computer หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ทดสอบโปรแกรม แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่พัฒนาขึ้นมา
3. จัดการงานด้านเอกสาร สรุปและทำรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือระบบที่พัฒนาขึ้นและสามารถสอนและแนะนำการ ใช้งานแก่ผู้ใช้ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer
ตำแหน่งงาน : Web Programmer
รายละเอียดงาน : - พัฒนา ดูและและปรับปรุงโปรแกรมด้านเว็บไซต์ตาม Requirement ที่ได้รับ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา Computer หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสนใจในเทคโนโลยีด้านไอทีและการพัฒนาโปรแกรมระบบต่างๆ
3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML, PHP, JavaScript, Java, MySql และอื่นๆ
4. สามารถใช้งาน Framework ต่างๆ ได้เช่น AngularJS, Igniter หรืออื่นๆ
5. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานด้าน Web Interface UI เช่น JQuery Animation, CSS, HTML5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความสนใจด้าน mobile app, network, Internet, web application
7. มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
8. ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และทำงานเสร็จตามกำหนด
9. ชอบงานท้าทาย และสามารถออกแบบหน้า App ได้และน่าสนใจ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
รายละเอียดงาน : • กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด
• กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงานประจำเดือน
• การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
• ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง
• ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร
• ควบคุม ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
• ควบคุม ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน
• ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
• ควบคุม ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
• บริหารจัดการให้การเสนอและพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งพนักงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ
• ควบคุม ดูแลการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
• กำกับดูแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ
4. สามารถบริหารจัดการงานและบริหารจัดการบุคลากรได้
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักผู้บริหาร)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักผู้บริหาร)
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการ ด้านเอกสาร หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน ประสานงานหน่วยงานราชการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. ประสบการณ์ 1-2 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ,ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
4. ใช้โปรแกรม Ms Ofice ได้ดี
5. มีความรอบคอบในการทำงาน
6. ยิ้มแย้มแจ่มใส คล่องตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานการเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงิน
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานและดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทในเครือ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
• จัดทำรายงานทางการเงินรายวันและรายปี โดยให้ความสำคัญเรื่องของความแม่นยำและความรวดเร็ว ของข้อมูล
• จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานของบริษัท
• ดำเนินการเปิด L/C
• จัดทำเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• ดำเนินการทางการเงินตามนโยบายของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ
2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี /การเงิน/ เศรษฐศาสตร์
3. ประสบการณ์ด้านการจัดทำธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 1-2 ปีขึนไป
4. มีความสามารถในการจัดทำ Presentation สำหรับการนำเสนอ
5. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : ขับรถส่วนกลาง ดูแลรักษารถเบื้องต้น
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปวส. สาขาใดก็ได้
3. มีใบขับขี่ตลอดอาชีพ
4. มีประสบการณ์การขับรถบริษัทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือติดยาเสพย์ติด
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร
จัดทำ Training roadmap
จัดทำ Training Matrix
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : มีที่พักให้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร 5 ปี ขึ้นไป
4. หากผ่านประสบการณ์การทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
6. สามารถจัดทำ Presentation ได้ และใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด
รายละเอียดงาน : ให้แนะนำ สอนงาน ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนก
ติดตามและตรวจสอบงานซ่อม ปรับปรุงและสร้างเครื่องเครื่องมือวัด
เสนองานปรับปรุง วางแผนการซ่อมบำรุง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด / ไฟฟ้ากำลัง
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มีีความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือวัด และซ่อมบำรุงได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
ตำแหน่งงาน : รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินเครื่อง หรือหยุดเครื่องปั่นหม้อให้สอดคล้องกับปริมาณการจ่ายน้ำตาลจากหม้อเคี่ยว
ตรวจสอบคุณภาพของผลึกน้ำตาลให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กำหนด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล / อุตสาหการ / เทคโนโลยีอาหาร
3. ประสบการณ์ในโรงงาน 1-3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานและติดตามงานและตรวจสอบงานซ่อม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด / อิเล็กทรอนิกส์
3. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัด และสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดได้ดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
รายละเอียดงาน : วางแผน ออกแบบการติดตั้งเครื่องจักร
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM)
การวางแผนกระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต PQCDMSE โรงงาน
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รองรับการขยายตัวโรงงานเอทานอล
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เคมี ไฟฟ้า
3. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สามารถทำ AutoCad ได้ (กรณีจบเครื่องกล)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรโยธา
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา
รายละเอียดงาน : • ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่
• ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างต่างๆ
• ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำเทคนิคความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์พลังงาน
• ตรวจสอบ ประเมินผลพนักงานของพนักงานอาคารและสถานที่
• ร่วมประเมินและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
• ออกใบสั่งซื้อเครื่องจักร/ อุปกรณ์
• ออกแบบ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ร่วมกับทีมวิศวกร จัดทำระบบความปลอดภัยในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 – 20,000 หรือ ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา
2. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ HRIS ฝ่ายบริหารงานบุคคล/ HRIS officer
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ HRIS ฝ่ายบริหารงานบุคคล/ HRIS officer
รายละเอียดงาน : 1.การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลพนักงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และ ส่งให้กับหน่วยงานอื่นๆ
2.ประสานแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ HR System ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
3.พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องบันทึกเวลาของพนักงาน
4.พัฒนาระบบสำรวจข้อมูลบุคคล เพื่อรองรับปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
5.สนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้มีประสิทธิภาพ
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ วิทยาศาสตร์คอมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้าน HRIS อย่างน้อย 2 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์รวบรวมจัดทำรายงานด้านบุคลากรโดยใช้ระบบ HR System
5. หากมีความรู้ระบบ HR ของ Tiger soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. มีความกระตือรือร้น / ทำงานเป็นทีมได้
8. มีทักษะในการสอนงาน การถ่ายทอดประสบการณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารจัดการ / มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีประสบการณ์งานเลขานุการ 1 - 5 ปี
6. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานภายในโรงงาน พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบเพื่อลดการใช้พลังงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานสังกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
จังหวัด : อุทัยธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัด สามารถใช้ฌปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ดี
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. มีความอดทน และรับผิดชอบต่องานที่ทำ
6. ขับรถยนต์ได้และใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer
ตำแหน่งงาน : Web Programmer
รายละเอียดงาน : 1.ออกแบบ website โดยใช้ CSS และ HTML
2.เขียนโปรแกรมโดยใช้ Ms Visual Studio.Net เชื่อมต่อกับ Database MS SQL Sever และทดสอบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
3.แก้ปัญหาเกี่ยวกับ web และหาวิธีการแก้ไข เมื่อระบบมีปัญหา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม มีทักษะที่ดีเกี่ยวกับ -Ms Visual Studio.Net Framework -ASP.NET , CSS, HTML , JavaScript , Ajax , Jquery และ php -ถ้ามีพื้นฐานด้าน Java หรือเขียนโปรแกรมบน iOS / Android จะพิจารณาเป็นพิเศษ -Microsoft SQL Sever (SQL Command & Store Procedure)
4. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ IIS และ SharePoint designer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เข้าใจพื้นฐานของ OOPและแนวคิดของ Database
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ
7. มีแรงจูงใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดอย่างเป็นระบบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ