เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท : บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
สวัสดิการ : - โบนัส
- ค่าครองชีพ
- ปรับเงินประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานสมรส
- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต,ครอบครัวเสียชีวิต
- เครื่องแบบพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-Mail ตามที่ระบุ
สมัครด้วยตนเองที่แผนกทรัพยากรบุคคลสาขา ทุกสาขา
ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
โทร : 02-516-0099 ต่อ 2304, 091-770-6870, 091-770-6871
แฟกส์ : 02-516-0098
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
เว็บไซต์ : www.megahome.co.th

พนักงานออกเเบบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกเเบบ
รายละเอียดงาน : 1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งออกวัดพื้นที่จริงที่บ้านของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ
2.ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิตช์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน และความสวยงาม รวมทั้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา
3.นำเสนอแบบที่ได้จัดทำให้แก่ลูกค้า หรือถอดแบบวัสดุกรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว ตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แก้ไขแบบและรายการวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป เพศ ชาย-หญิง
3. มีประสบการณ์งานออกเเบบตกเเต่งภายใน 1-2 ปี ใช้ Progarm ออกแบบ ได้ดี
4. มี Service Mind และพื้นฐานการขาย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคอมพิวเตอร์ (EDP)
ตำแหน่งงาน : พนักงานคอมพิวเตอร์ (EDP)
รายละเอียดงาน : 1. รับแจ้งปัญหา ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน้าร้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
3. พิมพ์ป้ายราคาสินค้าให้กับทางหน้าร้าน
4. ทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Min Buri, Min Buri, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบุคคล - ผู้จัดการ เเผนกทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : พนักงานบุคคล - ผู้จัดการ เเผนกทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : - สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ และพนักงานช่วยขาย (PC)
- ตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน
- ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานให้ถูกต้อง
- ดูแลการจัดส่งพนักงานใหม่ พนักงานชั่วคราว และพนักงานช่วยขาย (PC) เข้ารับการปฐมนิเทศ ประชาสัมพันธ์
- ชี้แจงนโยบายของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน พัฒนาทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน
- และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 บาท - 16,000 ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านงานด้านบริหารบุคคลอย่างน้อย 3 ปี ระดับผู้จัดการเเผนก
4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
5. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้
6. มีประสบการณ์ทำงาน HR ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานป้องกันการสูญเสีย
ตำแหน่งงาน : พนักงานป้องกันการสูญเสีย
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลการรับสินค้าหรือทรัพย์สินจากภายนอกเข้าสาขาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร
2. ดูแลการนำสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีออกจากสาขาในทุกวิธีการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร
3. ดูแลพื้นที่ขายให้มีความปลอดภัยและไม่ถูกกระทำใด ๆ จากบุคคลที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในด้านการขาย
4. ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทฯ ทุกคนให้มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
5. ดูแลลูกค้าให้ได้รับการปฏิบัติ และบริการอย่างดีเยี่ยมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
6. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งพื้นที่ภายในสาขาและลานจอดรถ โดยตรวจดูตามรายการที่กำหนดไว้ (Checklist) ที่กำหนดประจำวัน
7. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ปัญหาต่างๆ ที่พบ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงานสิ่งผิดปกติให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือดำเนินการตามความเหมาะสม
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 10,500+ค่าครองชีพ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Min Buri, Min Buri, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย (พ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
2. อายุ 21 - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา
4. มีใจรักงานบริการ , ทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสาร, บุคลิกดี
5. สามารถทำงานเป็นกะ หรือเป็นรอบเวลาทำงานได้ เเละทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดงาน : - ควบคุมและตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อใช้corporate ในองค์กร
- ประสานงานรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านFacilityให้แก่ หน่วยงานภายนอกและ ภายในองค์กร และงานโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ประสานงาน,ขอข้อมูล,รวมถึงจัดทำ Report ค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Luang, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง 23 - 30 ปี
2. ป.ตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ด้าน ธุรการ,ประสานงาน , จัดซื้อ จัดจ้าง หรือที่ใกล้เคียง 1 ปีขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศ มี Service mind
5. ใช้ MS OFFICE (Excel , Power Point) ได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขายโครงการ (Sale)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายโครงการ (Sale)
รายละเอียดงาน : - รับนโยบายและดำเนินการ บริหารยอดขายสินค้า กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆแก่ลูกค้าโครงการเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
- ดำเนินการสรรหาลูกค้าโครงการเพิ่มเติม ให้ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
- เจรจาข้อตกลงการขายสินค้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง หรือกลุ่มอื่นๆกับลูกค้าโครงการโดยคำนึงถึงผลกำไรและเงื่อนไขในการขายสินค้าเป็นหลัก
- อำนวยความสะดวก และ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการขายให้ราบรื่นและลูกค้า ได้รับสินค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่งจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ , สำรวจราคาคู่แข่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการขาย ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการปิดการขาย เเละมีทักษะการเจรจาต่อรอง
4. มีความรู้ในงานขาย มีความรู้ด้านสินค้าเป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
6. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลา หรือเวลาที่กำหนดได้
7. มี Sense of Urgency และมีการตัดสินใจที่ดี
8. มีการแก้ปัญหาที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย - ผู้จัดการแผนกขาย (วัสดุก่อสร้าง เซรามิค สุขภัณฑ์ ประปา สี ประตู หน้าต่าง เครื่องมือช่าง ประดัยนต์ สินค้าตกเเต่ง)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย - ผู้จัดการแผนกขาย (วัสดุก่อสร้าง เซรามิค สุขภัณฑ์ ประปา สี ประตู หน้าต่าง เครื่องมือช่าง ประดัยนต์ สินค้าตกเเต่ง)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
2. ตรวจสอบรายการเบิกสินค้าการจัดเรียงตามชั้นวางและสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อยสวยงาม ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า ตลอดจนการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน หรือตอบคำถามเมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หรือมาสอบถามโดยตรง
5. ควบคุมดูแลการรับสินค้าที่สั่งซื้อประจำวัน ตรวจสอบและเซ็นรับสินค้าในใบรับสินค้า (GR Slip) และดูแลการนำสินค้าเข้าจัดเก็บในพื้นที่ของแผนกให้เรียบร้อย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Min Buri, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย (ชายพ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. มีใจรักงานบริการ
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย 0-1 ปี / ระดับผู้จัดการเเผนกมีประสบการณ์ 3 ปี
6. สามารถทำงานตามรอบ และ ทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
7. หากมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการเเผนกการเงิน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการเเผนกการเงิน
รายละเอียดงาน : ผู้จัดการแผนกการเงิน
1. ตรวจสอบเอกสารแทนเงินสด กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ
2. ตรวจสอบยอดสลิปบัตรเครดิต กับยอด Settlement ให้ตรงกัน
3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานยอดขาย รายงานรับเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต บันทึกลงคอมพิวเตอร์ทุกวัน
4. ตรวจสอบจำนวนเงินในเซฟการเงินทุกวัน และสุ่มตรวจสอบความถูกต้องเงินสด ที่อยู่ในเซฟ แคชเชียร์ และเอกสาร แทนเงินสด ที่อยู่ในเซฟ

พนักงานการเงิน
1. ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
2. ตรวจนับเงินสดจากการรับชำระค่าบัตรเครดิตจากลูกค้า และนำฝากธนาคาร แลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์จากธนาคารมาสำรองให้พนักงานแคชเชียร์แลกเงินเพื่อใช้ทอนเงินลูกค้า
3. จัดทำสรุปยอดเงินขาดของพนักงานแคชเชียร์ ที่ต้องทำการหักเงินผ่านระบบเงินเดือนให้แผนกบุคคลสาขา
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,000 บาทขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Min Buri, Min Buri, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 26-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
3. มีประสบการทำงานด้านบัญชี / การเงิน 2 ปีขึ้นไป
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีการตัดสินใจที่ดี
6. มีวันหยุดเดือนละ 6 วัน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน,ผู้จัดการแผนก HR สาขาอรัญประทศ
ตำแหน่งงาน : พนักงาน,ผู้จัดการแผนก HR สาขาอรัญประทศ
รายละเอียดงาน : - ร่วมวางแผน และ ปฏิบัติงานด้าน HRM HRD ADMIN ของสาขาทั้งหมดได้แก่
Recruitment , Compensation , ER , Admin
- สามารถมาเรียนงานที่สาขารังสิตได้ในช่วงแรก (บริษัทฯมีที่พักให้)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Aranyaprathet, Aranyaprathet, Sa Kaeo
จังหวัด : สระแก้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 23-38 ปี
2. ป.ตรีขึ้นไป สาขา HRM,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ระดับผจก.แผนกมีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถมาเรียนงานที่สาขารังสิตได้ในช่วงแรก (มีที่พักให้)
5. หากมีประสบการณ์ด้าน HR ในธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีService Mind,Positive Thinking , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Management Trainee (ผู้จัดการสาขา)
ตำแหน่งงาน : Management Trainee (ผู้จัดการสาขา)
รายละเอียดงาน : - เรียนรู้และฝึกฝน ระบบการบริหารสาขา ด้านงานงานขาย,ระบบ CRM,ระบบ WARE HOUSE เพื่อเตรียมสาขาเปิดใหม่ในอนาคต
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 33-45 ปี
2. ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาค้าปลีก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานค้าปลีกหรืองานบริการ 5 ปีขึ้นไป
4. มีวุฒิภาวะ,มีความเป็นผู้นำ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. ใช้ระบบ SAP และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานออกเเบบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกเเบบ
รายละเอียดงาน : 1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งออกวัดพื้นที่จริงที่บ้านของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ
2.ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิตช์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน และความสวยงาม รวมทั้งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา
3.นำเสนอแบบที่ได้จัดทำให้แก่ลูกค้า หรือถอดแบบวัสดุกรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว ตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แก้ไขแบบและรายการวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
3. เพศ ชาย-หญิง
4. มีประสบการณ์งานออกเเบบตกเเต่งภายใน 1-2 ปี
5. มี Service Mind สูง
6. มีจิตสำนึกเร่งด่วน (Sense Of Urgency)
7. มีทักษะในการตัดสินใจที่ดี
8. มีความละเอียดรอบคอบ
9. ติดต่อ : คุณสาวิตรี (คุณตั๊ก) โทร : 042-990-499 ต่อ 1850,1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขาย
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
รายละเอียดงาน : ดูแลสินค้าในพื้นที่ขายให้อยู่ในสภาพดี ซ่อมแซมวัสดุ หีบห่อให้เรียบร้อย ตรวจสอบรายการสินค้าและสต็อคแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือเขียนใบสั่งซื้อ ประสานงานกับแผนกตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายการสินค้าที่รับเข้าตาม ตลอดจนการต้อนรับลูกค้าอธิบายรายละเอียดของสินค้า
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. อายุ 19 ปี ขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ทหารเเล้ว)
3. วุฒิการศึกษา ม.3
4. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า
5. มีใจรักในงานการบริการ
6. ติดต่อ : คุณรัตนาภรณ์ (คุณเเนน) โทร : 02-516-0088 ต่อ 1850,1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำเอกสารขาย และประสานงานขาย และการจัดส่งสินค้ายังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด โดยรับใบสั่งซื้อและใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่ขาย บันทึกข้อมูลพิมพ์เอกสารขาย (Sales Order) และใบส่งสินค้า ส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อจัดส่ง
2.ติดตามใบจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้า ตรวจสอบรายการและติดตามการจัดส่งให้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อทุกใบทุกรายการ
3.รวบรวมเอกสารใบส่งสินค้าที่จัดส่งครบถ้วน แนบใบสั่งซื้อจากลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งฝ่ายบัญชีเพื่อเก็บเงินลูกค้า
4.แจ้งข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประสานงานจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานขาย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
5.กรณีลูกค้าเงินสดจะติดตามรวบรวมเอกสารใบโอนเงินหรือเงินสดจากเจ้าหน้าที่ขายส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วจัดทำเอกสารการขาย ใบส่งสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง (ชายพ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
4. ผ่านงานด้านการงานขาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี
5. มี Service Mind สูง , มีความละเอียดรอบคอบ
6. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะรอบการทำงานงาน
7. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดีเยี่ยม
8. ติดต่อ : คุณวุธ โทร : 038-110900 ต่อ 1850, 1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเเคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานเเคชเชียร์
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องรับชำระเงิน ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2. ตรวจนับเงินทอน ทั้งเหรียญและธนบัตร จากผู้ช่วยหัวหน้าแผนกให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนลงชื่อรับเงิน
3. สรุปยอดเงินและนับเงินคงเหลือในลิ้นชักเมื่อจบงาน (Closing)
4. สรุปยอดการชำระค่าสินค้าที่ขายผ่านเครื่องชำระบัตรเครดิตในแต่ละธนาคาร
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. ผ่านงานด้าน Cashier , การบริการลูกค้า งานขาย ในธุรกิจค้าปลีก
4. มี Service Mind สูง,มีความละเอียดรอบคอบ
5. ไม่ติดปัญหาเรื่องการค้ำประกันการทำงาน
6. ติดต่อ : คุณเเนน โทร : 02-516-0088 ต่อ 2304,1850,1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Management Trainee (ผจก.ฝ่าย ขายปลีก,บริการลูกค้า,คลังสินค้า)
ตำแหน่งงาน : Management Trainee (ผจก.ฝ่าย ขายปลีก,บริการลูกค้า,คลังสินค้า)
รายละเอียดงาน : - เรียนรู้ระบบงานขายสินค้า,บริการลูกค้า ,คลังสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมลงพื้นที่สำหรับสาขาใหม่ที่จะเปิดในอนาคต
- สามารถเดินทางไปเรียนงาน หรือ ปฏิบัติงานในสาขาต่างจังหวัดได้ (รังสิต,แม่สอด,หนองคาย,บ่อวิน ชลบุรี)
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25-38 ปี
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงาน ค้าปลีก , งานบริการลูกค้า , คลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. พร้อมเรียนรู้งาน , มีความเป็นผู้นำ
5. สามารถเรียนงานและปฏิบัติงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกขายโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกขายโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รายละเอียดงาน : ชุมกับผู้บังคับบัญชา รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นแผนงานของฝ่าย
2. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า การจัดเรียงตามชั้นวางและสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อยสวยงาม ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน หรือตอบคำถามเมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หรือมาสอบถามโดยตรง
4. ตรวจสอบรายการสินค้าและยอดคงเหลือใน RPL Report แต่ละรายการ ระบุรายการที่ควรสั่งซื้อเพิ่มในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด หรือเขียนใบสั่งซื้อนอกรายการที่ระบุกรณีสินค้าหมด หรือลูกค้าต้องการจำนวนมากส่งผู้บังคับบัญชา
5. ควบคุมดูแลการรับสินค้าที่สั่งซื้อประจำวัน ตรวจสอบและเซ็นรับสินค้าในใบรับสินค้า (GR Slip) และดูแลการนำสินค้าเข้าจัดเก็บในพื้นที่ของแผนกให้เรียบร้อย
6. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้าและเอกสารจากลูกค้าและพิจารณารับเปลี่ยน คืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
7. ตรวจความเรียบร้อยประจำวัน ช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอแนวทางแก้ไข
8. ควบคุมดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า รับแจ้งรายการปรับเปลี่ยนราคาจากฝ่ายจัดซื้อ เบิกป้ายราคาและดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาให้ถูกต้อง
9. ตรวจสอบยอดขายประจำวันและแต่ละสัปดาห์จากเจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เสนอความเห็น แนวทางในการกระตุ้นยอดขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาดำเนินการ
10. ดูแลพื้นที่จัดเก็บสต็อกสินค้าของแผนกให้เป็นระเบียบ และเกิดความปลอดภัย
11. พัฒนาทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช ขึ้นไป
3. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า
4. มีใจรักในงานการบริการ
5. มี Service Mind สูง
6. มีจิตสำนึกเร่งด่วน
7. มีทักษะในการตัดสินใจที่ดี
8. ผ่านงานด้านบริหารการค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดเรียงสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดเรียงสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. บริหารจัดการเพื่อผลักดันให้ป้ายราคาภายในร้านมีความถูกต้องกับราคาในระบบ
2. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการเปลี่ยนป้ายราคาให้ครบถ้วนตรงให้กับราคาในระบบ
3. จัดรายงานสรุปการตรวจสอบความถูกต้องป้ายราคานำเสนอต่อผู้จัดการสาขา 4. บริหารจัดการให้สาขาจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตาม Schematic ตามที่กำหนด ปรับปรุง Schematic ตามขั้นตอนการนำเข้า-ออกของสินค้าใหม่-ยกเลิกตามรอบที่กำหนด
5. ควบคุมสต็อกสินค้าตัวโชว์ให้ถูกต้องตรงกับระบบควบคุม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านงานด้านงานขายสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
5. มีความรู้และทักษะการจัดเรียงสินค้า
6. มีความรู้งานการเขียนผังสโตร์
7. มีใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
ตำแหน่งงาน : ลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารขาย และประสานงานขาย และการจัดส่งสินค้ายังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด โดยรับใบสั่งซื้อและใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่ขาย บันทึกข้อมูลพิมพ์เอกสารขาย (Sales Order) และใบส่งสินค้า ส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อจัดส่ง
2. ติดตามใบจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้า ตรวจสอบรายการและติดตามการจัดส่งให้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อทุกใบทุกรายการ
3. รวบรวมเอกสารใบส่งสินค้าที่จัดส่งครบถ้วน แนบใบสั่งซื้อจากลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งฝ่ายบัญชีเพื่อเก็บเงินลูกค้า
4. แจ้งข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประสานงานจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานขาย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
5. กรณีลูกค้าเงินสดจะติดตามรวบรวมเอกสารใบโอนเงินหรือเงินสดจากเจ้าหน้าที่ขายส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วจัดทำเอกสารการขาย ใบส่งสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการ หาช่องทางการขาย , ทักษะในการนำเสนอและ สามารถปิดการขายได้
5. มีประสบการณ์งานขายโครงการ หรือ Direct Sale
6. ติดต่อ : คุณติ๊ก โทร : 02-516-0099 ต่อ 2304
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานออกเเบบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานออกเเบบ
รายละเอียดงาน : 1.รับมอบหมายงานออกแบบและรายละเอียดความต้องการของลูกค้าจากผู้บังคับบัญชา ติดต่อลูกค้า สอบถามความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ได้แก่ ขนาดพื้นที่ รายละเอียดการตกแต่งต่าง ๆ ที่จำเป็น และช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงการเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งออกวัดพื้นที่จริงที่บ้านของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ
2.ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้ความเห็น
3.นำเสนอและอธิบายแบบที่จัดทำให้แก่ลูกค้า หรือถอดแบบวัสดุกรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้วตามที่ได้รับมอบหมาย ตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพาลูกค้าชมและเลือกสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ
4.สรุปรายการวัสดุตามแบบที่ลูกค้าตกลง จัดทำรายการวัสดุส่งให้กับแผนกบริการพิเศษ เพื่อเปิดรายการขาย (Sale Order)
5.ประสานงานกับผู้รับเหมาของลูกค้าในการก่อสร้าง อธิบายรายละเอียดตามแบบ การใช้กระเบื้องตามจุดต่าง ๆ และวิธีติดตั้งให้กับช่างผู้รับเหมา รวมทั้งเข้าไปตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
6.ประสานงานลูกค้าและหน่วยงานต่างๆในการติดตาม การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
7.บำรุงรักษาห้องน้ำ ห้องครัว ตัวอย่าง (Model Room) ที่ตั้งโชว์ในสาขา ตรวจสอบและแจ้งซ่อมบำรุงสินค้าที่ติดตั้งใน Model Room ให้สวยงาม รวมทั้งให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการตกแต่ง
8.จัด Display ในรายการส่งเสริมการขายของสินค้าในช่วงเวลาต่าง ๆ พิมพ์ป้ายกระดาษ ป้ายราคาที่ใช้ในรายการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
9.สรุปผลการดำเนินงาน จำนวนลูกค้า แบบ และรายการขายในแต่ละสัปดาห์ และรายเดือน ส่งผู้บังคับบัญชา
10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง (ชายพ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานออกแบบตกแต่งภายใน 0-1 ปี
4. มี Service Mind สูง
5. มีจิตสำนึกเร่งด่วน (Sense Of Urgency)
6. มีความละเอียดรอบคอบ
7. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้
8. ติดต่อ : คุณวุธ โทร : 038-110-900 ต่อ 1850,1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการรับสินค้า
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการรับสินค้า
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสินค้าของผู้ส่งสินค้าให้ถูกต้อง เพื่อส่งให้ Checker ตรวจนับสินค้า
2. บันทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้า Stock จากเอกสารที่ Checker ตรวจนับและบันทึกไว้
3. บันทึก Credit Note (CN) ในระบบ และส่งเอกสารคืนกลับให้ Vendor กรณี Checker พบสินค้าที่ตรวจนับมีปัญหา เช่น จำนวนไม่ครบ ผิดรุ่น หรือชำรุด
4. เรียกเก็บค่า Barcode จาก Vendor ตามเงื่อนไขที่กำหนด และพิมพ์ป้าย Barcode ให้ถูกต้อง ตรงกับสินค้า และจำนวนที่รับจริง ตามเอกสารที่ได้รับจาก Checker กรณีพบว่าสินค้าไม่มี Barcode หรือ Scan ไม่ผ่าน
5. พิมพ์ป้าย Barcode ให้ถูกต้องตามเอกสารที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายขาย กรณี Barcode ที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้าในพื้นที่ขายหายหรือชำรุด
6. ควบคุมการเบิกจ่าย Sticker และทะเบียนคุมสินค้าตัวโชว์ Vendor และดำเนินการ Update
7. ประสานงานการรับวางบิลจากแผนกขาย กรณีขายสินค้าตัวโชว์
8. ตรวจสอบเอกสารการโอนย้าย Blocked Stock บันทึกในระบบ และเก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน
9. รวบรวมและแยกเอกสารการรับสินค้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด
10. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง / ชาย อายุ 22 - 28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดรอบคอบ
4. มีใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน
5. ติดต่อ : คุณรัตนาภรณ์ (คุณเเนน) โทร : 02-516-0088 ต่อ 1850, 1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารขาย และประสานงานขาย และการจัดส่งสินค้ายังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลพิมพ์เอกสารขาย (Sales Order) และใบส่งสินค้า ส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อจัดส่ง
3. แจ้งข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประสานงานจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานขาย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในงานขาย มีความรู้ด้านสินค้าเป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย 2-3 ปี
6. มีการแก้ปัญหาที่ดี และมีการตัดสินใจที่ดี
7. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้
8. ติดต่อ : คุณสาวิตรี (คุณตั๊ก) โทร : 042-990-499 ต่อ 1850-1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ขายโครงการ
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารขาย และประสานงานขาย และการจัดส่งสินค้ายังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลพิมพ์เอกสารขาย (Sales Order) และใบส่งสินค้า ส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อจัดส่ง
3. แจ้งข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประสานงานจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานขาย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย 2 – 3 ปี
4. มีความรู้ในงานขาย มีความรู้ด้านสินค้าเป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
6. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลา หรือเวลาที่กำหนดได้
7. มี Sense of Urgency และมีการตัดสินใจที่ดี
8. มีการแก้ปัญหาที่ดี
9. ติดต่อ : คุณธัญดา (คุณน้อง) โทร : 055-506-955 ต่อ 1850, 1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบุคคล
ตำแหน่งงาน : พนักงานบุคคล
รายละเอียดงาน : พนักงานบุคคล
บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS และรวบรวมจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติให้ครบถ้วนตามระเบียบบริษัท รวมถึงจัดทำบัตรพนักงานและพนักงานช่วยขาย (PC) บันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือนพนักงานสาขา โดยตรวจสอบข้อมูลการมาทำงาน ล่วงเวลา รายได้อื่น ๆ และรายการเงินหักต่าง ๆ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง ระดับพนักงาน อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ตำแหน่งผู้จัดการผ่านงานด้านบริหาร'งานบุคคล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. หากมีประสบการณ์งานบุคคลในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณวุธ โทร : 038-110900 ต่อ 1850,1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนก (โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า, ฮาร์ดเเวร์, วัสดุก่อสร้าง, เซรามิค, สุขภัณฑ์, ประปาเเละสี, เครื่องมือช่าง, ประตูหน้าต่าง, เฟอร์นิเจอร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนก (โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า, ฮาร์ดเเวร์, วัสดุก่อสร้าง, เซรามิค, สุขภัณฑ์, ประปาเเละสี, เครื่องมือช่าง, ประตูหน้าต่าง, เฟอร์นิเจอร์
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
2. ตรวจสอบรายการเบิกสินค้าการจัดเรียงตามชั้นวางและสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อยสวยงาม ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า ตลอดจนการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน หรือตอบคำถามเมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หรือมาสอบถามโดยตรง
5. ควบคุมดูแลการรับสินค้าที่สั่งซื้อประจำวัน ตรวจสอบและเซ็นรับสินค้าในใบรับสินค้า (GR Slip) และดูแลการนำสินค้าเข้าจัดเก็บในพื้นที่ของแผนกให้เรียบร้อย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง (ชายพ้นภาระการเป็นทหารเเล้ว)
2. อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใจรักงานบริการ
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย 3 ปี
5. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ หรือทำงานเป็นกะได้
6. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า เเละมีประสบการณ์ทำงานด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน-ผู้จัดการเเผนกการเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงาน-ผู้จัดการเเผนกการเงิน
รายละเอียดงาน : ผู้จัดการแผนกการเงิน
1. ตรวจสอบเอกสารแทนเงินสด กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ
2. ตรวจสอบ ยอดสลิปบัตรเครดิต กับยอด Settlement ให้ตรงกัน
3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานยอดขาย รายงานรับเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต บันทึกลงคอมพิวเตอร์ทุกวัน
4. ตรวจสอบจำนวนเงินในเซฟการเงินทุกวัน และสุ่มตรวจสอบความถูกต้องเงินสด ที่อยู่ในเซฟ แคชเชียร์ และเอกสาร แทนเงินสด ที่อยู่ในเซฟ

พนักงานการเงิน
1. ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
2. ตรวจนับเงินสดจากการรับชำระค่าบัตรเครดิตจากลูกค้า และนำฝากธนาคาร แลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์จากธนาคารมาสำรองให้พนักงานแคชเชียร์แลกเงินเพื่อใช้ทอนเงินลูกค้า
3. จัดทำสรุปยอดเงินขาดของพนักงานแคชเชียร์ ที่ต้องทำการหักเงินผ่านระบบเงินเดือนให้แผนกบุคคลสาขา
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง
2. อายุ 23 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา บัญชี-การเงิน
4. มีประสบการทำงานด้านการเงิน 3 ปี (ระดับผู้จัดการเเผนก)
5. มีความละเอียดรอบคอบ
6. มีการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงาน 6 วันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน : รับแจ้งปัญหา ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน้าร้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิมพ์ป้ายราคาสินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย ทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อยืดอายุในการใช้งาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. ผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
4. มีความรู้เเละสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน
6. สามารถทำงานวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเเคชเชียร์
ตำแหน่งงาน : พนักงานเเคชเชียร์
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องรับชำระเงิน ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2. ตรวจนับเงินทอน ทั้งเหรียญและธนบัตร จากผู้ช่วยหัวหน้าแผนกให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนลงชื่อรับเงิน
3. สรุปยอดเงินและนับเงินคงเหลือในลิ้นชักเมื่อจบงาน (Closing)
4. สรุปยอดการชำระค่าสินค้าที่ขายผ่านเครื่องชำระบัตรเครดิตในแต่ละธนาคาร
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช ขึ้นไป
3. ผ่านงานด้าน Cashier , การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก การโรงแรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
4. มี Service Mind สูง
5. มีความละเอียดรอบคอบ
6. สามารถทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน - ผู้จัดการเเผนก (แผนกบริการลูกค้า แผนกบริการพิเศษ เเผนกเเคชเชียร์)
ตำแหน่งงาน : พนักงาน - ผู้จัดการเเผนก (แผนกบริการลูกค้า แผนกบริการพิเศษ เเผนกเเคชเชียร์)
รายละเอียดงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแคชเชียร์ (CA)
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดสาขาในแต่ละวัน ส่งยอดขายรายชั่วโมงให้ GM และ District สรุปยอดขายประจำวันในแต่ละรอบ โดยรวบรวมข้อมูลการขายของแคชเชียร์แต่ละเครื่องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สรุปยอดการใช้คูปองตามรายการส่งเสริมการขาย ดูแลเซฟของแคชเชียร์ ตรวจสอบเงินในเครื่องแคชเชียร์ในแต่ละเครื่อง เก็บเงินการขายระหว่างวัน (Pick up) และตรวจสอบจำนวนเงิน ยอดเงิน ขาด เกิน กับเอกสาร บันทึกการขาย (Closing) ทำการ Close Store (การปิดการขายในระบบ Single Sales แต่ละวัน)
พนักงานแคชเชียร์ (CA)
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องรับชำระเงิน ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตรวจนับเงินทอน ทั้งเหรียญและธนบัตร จากผู้ช่วยหัวหน้าแผนกให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนลงชื่อรับเงิน สรุปยอดเงินและนับเงินคงเหลือในลิ้นชักเมื่อจบงาน (Closing) สรุปยอดการชำระค่าสินค้าที่ขายผ่านเครื่องชำระบัตรเครดิตในแต่ละธนาคาร
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการพิเศษ (SO)
ดำเนินการให้ยอดขายของแผนกบริการพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานจัดหาและจัดส่งสินค้า ตรวจสอบการเปิด Sale Order ของพนักงาน ตรวจสอบเอกสารการขาย (Sales Order) ควบคุม ดูแลการจัดส่งเอกสารใบส่งสินค้าและสำเนา Sale Order ให้แผนกจัดส่งสินค้า (DS) เพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบการจัดทำใบเสนอราคาจาก Buyer ดูแลการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้ากรณีการลดราคา รายการโปรโมชั่นหรือป้ายราคาไม่ตรงกับระบบข้อมูล
พนักงานบริการพิเศษ (SO)
ให้บริการเปิด Sale Order (สั่งสินค้า) ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ให้บริการเปิด Sale Order ได้ตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ดำเนินการเปิด Sale Order กรณีสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ จัดส่งเอกสารใบส่งสินค้าและสำเนา Sale Order ให้แผนกจัดส่งสินค้า (DS) เพื่อตรวจสอบ จัดทำเอกสารการคืนสินค้า เพื่อแจ้งให้ CS ดำเนินการคืนสินค้าให้ลูกค้า
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า (CS)
ตรวจสอบและควบคุมการออกใบกำกับภาษี ควบคุมการรับซ่อมสินค้า ตรวจสอบใบซ่อมสินค้าและดูแลการประสานงานในการซ่อมกับหน่วยงานต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายการตลาด รับข้อมูลการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย ควบคุมการแจกของสมนาคุณลูกค้า การรับแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ การติดป้ายโปรโมชั่น ตรวจสอบรายการและ สต็อคสินค้าแลกซื้อ
พนักงานบริการลูกค้า (CS)
ให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระลูกค้า และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ / โปรโมชั่นประจำวัน และนับจำนวนลูกค้าที่เข้าออกในสาขาในแต่ละวัน รับเปลี่ยนและคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ รับสมัครบัตรเครดิตโฮมโปร โดยรวบรวมเอกสารและตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุ 20 - 35 ปี
3. ระดับพนักงาน วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ระดับผู้จัดการเเผนก ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการพิเศษ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
5. มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป (ระดับผู้จัดการเเผนก)
6. ขยัน อดทน มีใจรักในงานบริการ
7. สามารถทำงาน วันเสาร์-วันอาทิตย์ เเละทำงานเป็นรอบกะการทำงานได้
8. ติดต่อ : คุณน้อง คุณนพ โทร : 055-506-955 ต่อ 1850, 1851
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน - ผู้จัดการแผนก (ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริหาร)
ตำแหน่งงาน : พนักงาน - ผู้จัดการแผนก (ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริหาร)
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)
2. อายุ 20 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. มีความขยัน สนใจในงานบริการ
5. สามารถทำงานวันเสาร์-วันอาทิตย์ เเละทำงานเป็นกะรอบการทำงานได้
6. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ระดับผู้จัดการเเผนกต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานป้องกันการสูญเสีย
ตำแหน่งงาน : พนักงานป้องกันการสูญเสีย
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลการรับสินค้าหรือทรัพย์สินจากภายนอกเข้าสาขาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร
2. ดูแลการนำสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีออกจากสาขาในทุกวิธีการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร
3. ดูแลพื้นที่ขายให้มีความปลอดภัยและไม่ถูกกระทำใด ๆ จากบุคคลที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในด้านการขาย
4. ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทฯ ทุกคนให้มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
5. ดูแลลูกค้าให้ได้รับการปฏิบัติ และบริการอย่างดีเยี่ยมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
6. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งพื้นที่ภายในสาขาและลานจอดรถ โดยตรวจดูตามรายการที่กำหนดไว้ (Checklist) ที่กำหนดประจำวัน
7. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ปัญหาต่างๆ ที่พบ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงานสิ่งผิดปกติให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือดำเนินการตามความเหมาะสม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 24-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี
4. มีประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้
6. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า (Customer Development Manager)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า (Customer Development Manager)
รายละเอียดงาน : - วางแผน การดำเนินส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าสมาชิก
- กำหนดกลยุทธ์ ด้านส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าสมาชิก
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสมาชิกและจัดการฐานข้อมูลสมาชิก
- จัดทำแผนการตลาดลูกค้าสมาชิก และ Campaign ลูกค้าสมาชิก
- พัฒนาและวางแผนการเพิ่มยอดขายลูกค้าสมาชิก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง 28 - 40 ปี
2. ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านการตลาดลูกค้าสมาชิก,สมาชิกสัมพันธ์,หรือการตลาดที่เกี่ยวกับลูกค้าสมาชิก ในธุรกิจ Retail หรือ ใกล้เคียง
4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Program Excel รวมถึงมีความรู้ด้าน Media ทางการตลาด
5. บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี และ มี Service Mind.
6. ติดต่อ : พงศกร โทร : 081-7266466
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ