บริษัท : บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดวางระบบบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงินให้แก่บริษัททั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์ในการเปิดอัตรารับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต www.chairatgroup.com
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบบัญชี

เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
อัตรา : 3-5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15000-25000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลมและนอกสถานที่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ - อายุ ไม่จำกัด
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขั้นไป ต้องการเป็นผู้สอบบัญชี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
5. ขยัน อดทน และมีบุคลิกภาพที่ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
7. หากสามารถขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
สวัสดิการ : - เงินเดือน
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
- สิทธิทางประกันสังคม
- ค่าอบรมวิชาชีพ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าพาหนะในการเดินทางติดต่อประสานงาน
วิธีการสมัคร : - สมัครงานOnlineกับเว็บThaieasyjob.com
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ติดต่อคุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
- hr@chairatgroup.com
บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
344 อาคารธนพัฒน์ ซ.มเหสักข์ 1 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
Tel:026358100-1 ต่อ 104  Fax:026358354
Email: hr@chairatgroup.com,chairat.audit@gmail.com
WebSite: www.chairatgroup.com
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::