เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัดบริษัท : บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
รายละเอียดบริษัท : บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดวางระบบบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงินให้แก่บริษัททั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์ในการเปิดอัตรารับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต www.chairatgroup.com
สวัสดิการ : - เงินเดือน
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
- สิทธิทางประกันสังคม
- ค่าอบรมวิชาชีพ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าพาหนะในการเดินทางติดต่อประสานงาน
วิธีการสมัคร : - สมัครงานOnlineกับเว็บThaieasyjob.com
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ติดต่อคุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
- hr@chairatgroup.com
ติดต่อ : คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
โทร : 026358100-1 ต่อ 104
แฟกส์ : 026358354
ที่อยู่ : 344 อาคารธนพัฒน์ ซ.มเหสักข์ 1 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : www.chairatgroup.com
แผนที่บริษัท : แผนที่บริษัท

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบบัญชี
เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
อัตรา : 3-5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15000-25000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลมและนอกสถานที่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ - อายุ ไม่จำกัด
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขั้นไป ต้องการเป็นผู้สอบบัญชี)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
5. ขยัน อดทน และมีบุคลิกภาพที่ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
7. หากสามารถขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
รายละเอียดงาน : - ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีแก่ลูกค้า
- ให้บริการด้านการวางระบบบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
อัตรา : 5-8 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม และนอกสถานที่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ - อายุ ไม่จำกัด
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี (มีผลการศึกษาในระดับ 2.75 ขึ้นไป)
3. สามาถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
4. สามารถใช้ Express Program ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
6. มีความละเอียด รอบคอบ
7. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้บางครั้ง
8. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
9. หากชำนาญด้านภาษีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการ-การเงิน
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ-การเงิน
รายละเอียดงาน : - เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลดูแลการบริหารงานบุคคล
- ประสานงานติดต่องานด้านธุรการทั่วไป
- ออกใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน
- สรุปการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
- สรุปการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 344 อาคารธนพัฒน์ ซ.มเหสักข์ 1 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ - อายุ ไม่จำกัด
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ คล่องแคล่ว
4. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Ms.Office)
6. สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
7. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน : - คีย์ข้อมูล
- จัดเรียงเอกสาร
- บันทึกบัญชี
- ตรวจสอบบันชี
- ประสานงานทั่วไป
อัตรา : 8-10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : เบี้ยเลี้ยงฝึกงาน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม และนอกสถานที่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ - อายุ ไม่จำกัด
2. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3-4 สาขาบัญชี (ผลการเรียนสะสม GPA. 2.50 ขึ้นไป )
3. มีความประพฤติดี, ขยัน, ใผ่หาความรู้, เรียนรู้ได้เร็ว
4. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ ต่างจังหวัดได้บางครั้ง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สมุห์บัญชี
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี
รายละเอียดงาน : จัดทำบัญชี ปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
จัดทำรายงานทางด้านการเงิน
อัตรา : 2-3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม, หลานหลวง, สมุทรสาคร, บางบอน, พัทยา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ - อายุ ไม่จำกัด
2. วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี
3. มีความรู้ทางด้านภาษีอากรพอสมควร
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. สามารถปิดงบการเงินได้
6. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
7. มีความรู้เรื่องภาษีอากรดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รายละเอียดงาน : - จัดทำเอกสารทางบัญชี
- ปิดงบบัญชีรายเดือน
- สรุปและวิเคราะห์งบการเงิน
ฯลฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 35,000-45,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ-ผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ-ผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : - จัดเตรียมเอกสารให้แก่ผู้บริหาร
- จัดตารางนัดผู้บริหาร
- สรุปการประชุม และรายละเอียดงานต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสารในการประชุมงาน
- ติดต่อประสานงานต่างๆ
อัตรา : 3-5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000-35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม, เซ็นทรัลเวิร์ด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
3. กระตือรือร้น, มนุษยสัมพันธ์ดี
4. คล่องแคล่ว ว่องไว มีความละเอียด รอบคอบ
5. บุคลิกภาพดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานดีเทลยา , หางานแหลมฉบัง , หางานนนทบุรี , หางานเลขานุการผู้บริหาร , หางานสุวรรณภูมิ , หางานประชาสัมพันธ์ , , หางานทัวร์ , หางานอมตะนคร , หางานรปภ , หางานธนาคาร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ