เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 9,524 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 90,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : แพร่

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สัตวบาล

2. เจ้าหน้าที่การผลิต

3. อาหาร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวสาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : บุรีรัมย์

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บอดี้การ์ด

2. ครูฝึก

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การประมง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เวชระเบียน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่เกษตร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พืชไร่

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : มหาสารคาม

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : มทร.สุวรรณภูมิ

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานทั่

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เกษตรฯ

สถานศึกษา : สุโขทัยธรรมาธิราช

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สัตวบาลประจำฟาร์ม

2. สัตวบาลส่งเสริม

3. สัตวบาล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : มหาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : อำนาจเจริญ

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สัตวบาล

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. bancassurance

2. ฝ่ายงานประกันภัย

3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานยกสัมภาระ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : ประมง

สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 6 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการเกษตร

2. นักวิจัย

3. นักวิทยาศาสตร์

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์การเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. รปภ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : การศึกษาอำเภอบางบัวทอง

เพศ : ชาย

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ,รฺปฺภ

2. Security

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : ทั่วไป

สถานศึกษา : โรงเรียนชะอวดวิทยา

เพศ : ชาย

อายุ : 46

จังหวัด : ภูเก็ต

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนังานธุรการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พัฒนาการเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ภูเก็ต

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักส่งเสริมการเกษตร

2. ธุรการ/คีย์ข้อมูล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 28 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ล่ามภาษาอินโดนีเซีย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 48

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 28 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ส่งเสริมการเกษตร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พืชไร่

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตกาฬสินธุ์

เพศ : ชาย

อายุ : 38

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 26 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. จัดซื้อ

2. เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา

3. ธุรการ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 25 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่​ส่งเสริม​

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตว​ศาสตร์​

สถานศึกษา : ราชภัฏ​วไลย​อลงกรณ์​

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 24 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 477    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 477 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 9,524 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานคลีนิค , หางานชั่วคราว , หางานอมตะนคร , หางานประจวบ , หางานศรีราชา , หางานร้านอาหาร , , หางานว่างภูเก็ต , หางานบัญชีการเงิน , หางานสารคาม , หางานชลบุรี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ