เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 9,487 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พืชศาสตร์ - พืชสวน

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 38

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายผลิต

2. พนักงานประชาสัมพันธ์

3. พนักงานฝ่ายธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : พืชศาสตร์

สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝ่ายฯ / ผู้จัดการทั่วไป

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เกษตร กีฏวิทยา 2532, กฎหมายทั่วไป 2559

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532, สุโขทัยธรรมาธิราช 2559

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักสัตววิทยา

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 90,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : แพร่

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขายอาหารสัตว์

2. พนักงานส่งเสริม

3. สัตวบาลส่งเสริม

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริการ​

2. นักวิจัย

3. พนักขาย

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยี​ทางทะเล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​บูรพา​

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่เกษตร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การผลิตพืช

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่​ส่งเสริม​

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตว​ศาสตร์​

สถานศึกษา : ราชภัฏ​วไลย​อลงกรณ์​

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแลป

3. สัตวบาล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สัตวบาล

2. ธุรการฟาร์ม

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : น่าน

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยนักเคมีวิเคราะห์แผนกQC

2. ผู้ช่วยนักเคมีวิเคราะห์แผนกQC

3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ จุลชีววิทยา แผนกQC

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : สายวิทย์-คณิต

สถานศึกษา : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สัตวบาล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สัตวศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์เกษตร (สัตวบาล)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่เกษตร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร(พืชสวน)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เลขานุการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ควบคุมสินค้านำเข้าละส่งออก

2. พัฒนาและวิจัยสัตว์น้ำ

3. พัฒนาและวิจัยอาหารสัตว์น้้ำ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สมุทรสงคราม

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พิจารณาสินเชื่อ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา :

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุระการ

2. เกษตร

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ปฐพีศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : แพร่

อัพเดท : 18 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 475    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 475 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 9,487 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสกลนคร , หางานนครศรีธรรมราช , หางานสมุทรสงคราม , หางานเมืองทองธานี , หางานพัทลุง , หางานเพชรบุรี , หางานเสริม , หางานชุมพร , หางานอมตะนคร , , หางานสนามบินสุวรรณภูมิ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ