เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 633 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ออกแบบ, ทำไฟล์ผลิต งานป้าย, สื่อสิ่งพิมพ์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างเทคนิค

2. ช่างแม่พิมพ์

3. CNC

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : เทคนิคการผลิต สาขาแม่พิมพ์โลหะ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 12 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บรรณาธิการสร้างสรรค์คัดเลือกต้นฉบับ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

สถานศึกษา : เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 27 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้ากะ

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา :

สถานศึกษา : เทคนิคนครปฐม

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 21 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผลิตงานหลังพิมพ์

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์

สถานศึกษา : มทร. ธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 17 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : ชัยนาท

อัพเดท : 25 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 120,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 25 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 7,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 24 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 55,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 23 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 75,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : มหาสารคาม

อัพเดท : 17 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 180,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 12 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. Admin

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ Patbac

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 31 ม.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Digital Printing Section Manager

2. กราฟฟิก

3. ออกแบบ สือกันการปลอมแปลง

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิชาเอกนิเทศศาสตร์ โฆษณา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ต.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์

2. การจัดซื้อ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : อ่างทอง

อัพเดท : 8 ส.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. ประสานงาน tv

2. AE.

3. ประสานงานทั่วไป

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 19 มิ.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. พนักงานคลังสินค้า [ สโตร์ ]

2. พนักงานรายผลิต

3. ช่างตัดกระดาษ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : เอก วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : โรงเรียน ศรีน้ำคำศึกษา

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 22 พ.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่เทคนิค

2. ประกันคุณภาพ

3. วางแผนการผลิต

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์

สถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 เม.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. QC

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 29 มี.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. พนักงานช่างพิมพ์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทญ์-คณิต

สถานศึกษา : นาแกสามัคคีวิทยา

เพศ : ชาย

อายุ : 37

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 2 ธ.ค. 25601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 32 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 633 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสระแก้ว , หางานสระแก้ว , หางานฟรีแลนซ์ , หางานfreelance , หางานสปาต่างประเทศ , หางานร้านกาแฟ , หางานลพบุรี , หางานอุบล , หางานโรงพยาบาล , , หางานปราจีนบุรี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ