เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,121 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 120,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : อุตรดิตถ์

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ะะตั‚ัƒ

2. ะะตั‚ัƒ

3. ะะตั‚ัƒ

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : ะะตั‚ัƒ

สถานศึกษา : ะะตั‚ัƒ

เพศ : 1

อายุ : 48

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักปฎิบัติการจุลชีววิทยา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

3. QC/QA/R&D

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิจัย

2. อื่นๆ

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 21 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิจัย

2. ผู้ช่วยนักวิจัย

3. QA,QC

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 15 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 12 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในห้องแลป

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 9 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการแผนกผัก ผลไม้ และดอกไม้

2. นักวิชาการเกษตร

3. ครูเกษตร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : พัทลุง

อัพเดท : 1 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 28 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

2. หัวหน้าควบคุมคุณภาพ

3. หัวหน้าประกันคุณภาพ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : เพชรบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. เจ้าหน้าที่QA/QC

3. Product Marketing

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู

2. นักวิทยาศาสตร์

3. ผู้ช่วยวิจัย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กาญจนบุรี

อัพเดท : 27 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA

2. เจ้าหน้าที่ห้องเเลป

3. จัดการงานทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 14 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์

3. นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่าง

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : ตรัง

อัพเดท : 22 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA

2. R&D

3. QC

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหิดล

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 มี.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 57    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 57 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,121 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานที่ปรึกษาด้านความงาม , หางานอสังหา , หางานสุวรรณภูมิ , หางานโรงแรมหัวหิน , , หางานดอนเมือง , หางานเลขานุการ , หางานpc , หางานสุรินทร์ , หางานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , หางานบริษัทขายน้ำหมึก


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ