เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,112 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 120,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : อุตรดิตถ์

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

2. หัวหน้าควบคุมคุณภาพ

3. หัวหน้าประกันคุณภาพ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : เพชรบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. เจ้าหน้าที่QA/QC

3. Product Marketing

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครู

2. นักวิทยาศาสตร์

3. ผู้ช่วยวิจัย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในห้องแลป

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 12 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กาญจนบุรี

อัพเดท : 27 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA

2. เจ้าหน้าที่ห้องเเลป

3. จัดการงานทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 14 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์

3. นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่าง

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : ตรัง

อัพเดท : 22 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA

2. R&D

3. QC

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหิดล

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 11 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 200,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 6 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 16 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 16 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ

2. ฝ่ายผลิต

3. ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 32,500

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 13 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 120,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 8 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 5,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 2 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. อาจารย์ นักวิจัยพัฒนา

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : วิศวกรรมชีวการแพทย์

สถานศึกษา : มหิดล

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 24 ธ.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. ทำงานกับเครื่องจักร

2. ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : เขลางนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 26 ต.ค. 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 56    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 56 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,112 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานแหลมฉบัง , หางานผู้แทนยา , หางานโรงแรม , หางานกุ๊กต่างประเทศ , หางานdraftman , หางานบริษัทต่างชาติ , หางานpc , หางานหัวหิน , , หางานอุดร , หางานลาดกระบัง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ