เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 13,737 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. การตลาด

2. จัดซื้อ/คลังสินค้า

3. โรงงาน

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Production

2. Editor

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานประสานงานขาย

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : โฆษณา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. ออกแบบ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ดูแลศิลปิน

2. เลขานุการ

3. ธุรการ/ประสานงาน

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สถานศึกษา : ม.กรุงเทพธนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 10 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการทั่วไป

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : สายสามัญ

สถานศึกษา : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 2 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ประจำกองอินเตอร์เน็ต

2. ช่างภาพ

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วารสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่การตลาด

2. ประสานงาน

3. AE

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิชาการ โฆษณา

สถานศึกษา : ราชภัฏกาญจนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Kindergarten teacher

2. Art-English Teacher

3. งานประชาสัมพันธ์

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Liberals Art

สถานศึกษา : Stamford International University

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท : 29 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประสานงานต่างๆ

2. บริการลูกค้า

3. งานPart-time

เงินเดือน : 6,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 18

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 28 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานประจำ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 11 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ฉะเชิงเทรา)

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ

2. คีย์ข้อมูล

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : -

สถานศึกษา : การศึกษานอกระบบ

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Manager

2. Assistant IT Manager

3. IT Support

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 13 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. web content

2. เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วารสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ตัดต่อ

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ

3. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Pc ขาย

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิษณุโลก

เพศ : หญิง

อายุ : 37

จังหวัด : กาญจนบุรี

อัพเดท : 15 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. creative

เงินเดือน : 42,500

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภาพยนตร์และวิดีโอ

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 30

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 15 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริการลูกค้า

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : นิเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 15 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักแสดง

2. บริกร

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : ศิลป์ภาษา

สถานศึกษา : อัสสัมชัญศึกษา

เพศ : หญิง

อายุ : 19

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 687    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 687 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 13,737 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสงขลา , หางานครู , หางานกรุงไทยแอกซ่า , หางานภาคใต้ , หางานสมุทรสงคราม , หางานอุทัยธานี , หางานโคราช , หางานพระราม3 , หางานท่าเรือแหลมฉบัง , , หางานสุรินทร์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ