เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 50,713 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

2. พนักงานขายสินค้า

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงาน​การเงิน​

2. พนักงาน​ธุรการและบริการ​ลูกค้า​

3. พนักงาน​คีย์​ข้อมูล​

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การเงิน​และ​การธนาคาร​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​พะเยา​

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สุโขทัย

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Pc.พนักงานขาย

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : รร.สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

2. นักพัสดุ

3. อื่นๆ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บัญชี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/วางแผนการสั่งซื้อ

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 9 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย ราชภัฎสกลนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. บริการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : บัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เพศ : หญิง

อายุ : 21

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

สถานศึกษา : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 44

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. income auditor

2. A/R

3. income auditor/AR

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การตลาด

สถานศึกษา : กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บัญชี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Admin-Call center

2. ธุรการ

3. QA-QC

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : พาณิชยการ

สถานศึกษา : บุญเหลือวิทยานุสรณ2

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Senior Accountant

2. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยสัตว์แพทย์

2. ธุรการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานตรวจคุณภาพ QA

2. พนักงานทั่วไป

3. พนักงานขาย

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : บัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

2. พนักงานธนาคาร

3. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บัญชี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บัญชี

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : บัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาการจัดการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ชุมพร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บัญชี

2. ธุรการ

3. ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บัญชีบัณฑิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผช.ผจกฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : เทคโนโลยีกาญจนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

2. พนักงานธุรการ

3. พนักงานบุคคล

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กาญจนบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2536    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2,536 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 50,713 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกรุงไทยแอกซ่า , หางานภาคใต้ , หางานพัทยา , หางานหนองคาย , หางานขับรถบรรทุก , หางานยะลา , หางานบัญชี , หางานเรือ , , หางานชั่วคราว , หางานฟรีแลนซ์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ