เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 54,408 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. ทรัพยากรบุคคล

2. การเงินด้านรับ

3. ธุรการ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพศ : หญิง

อายุ : 45

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ท่านชาย

2. ขับรถ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการ

สถานศึกษา : พิบูสงคราม

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บริการลูกค้า

2. งานบริการทั่วไป

3. ธุรการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริการธรุกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธรุการ

2. บริการลูกค้า

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารธรุกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานขายเครื่องสำอางค์

3. งานบุคคล

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. นำเข้า-ส่งออก

3. QC

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีโลจิสและการจัดการระบบขนส่ง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานจัดซื้อ

2. บริการการท่องเที่ยว

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Warehouse Manager

2. ผู้จัดการคลังสินค้า

เงินเดือน : 60,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : Logistics management

สถานศึกษา : Ramkhamhaeng University.

เพศ : ชาย

อายุ : 36

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เพศ : หญิง

อายุ : 20

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. การเงิน บัญชี

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การตลาดทั่วไป

สถานศึกษา : ราชภัฏสงขลา

เพศ : หญิง

อายุ : 46

จังหวัด : ภูเก็ต

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นำเข้าส่งออก

2. จัดซื้อต่างประเทศ

3. ประสานงาน/Sales Support

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 19 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : ภาษาและการสื่อสาร

สถานศึกษา : นิด้า

เพศ : หญิง

อายุ : 42

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ดนักงานโลจิสติกส์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการโลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น

2. งานในร้านอาหารญี่ปุ่น

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. แอดมิน

2. ประสานงาน

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ควบคุมการผลิต ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การบัญชี

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. HRD

2. HR C&B

3. HRBP

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการทั่วไป

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ โลจิสติกส์

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : โลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานฝ่ายบุคคล

2. งานธุรการ

3. เสมียน

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่บุคคล ฝึกอบรม

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

3. การตลาด

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการธุรกิจทั่วไป

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สมุทรสงคราม

อัพเดท : 17 ต.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2721    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2,721 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 54,408 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานบริษัทรถยนต์ , หางานนครสวรรค์ , หางานลำปาง , , หางานบุรีรัมย์ , หางานคอมพิวเตอร์ , หางานช่างทอง , หางานเพชรบุรี , หางานผู้แทนยา , หางานกาญจนบุรี , หางานขับรถบรรทุก


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ