เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 7,190 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าพยาบาล

2. พยาบาล

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พยาบาล

สถานศึกษา : ม.สยาม

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 25 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พยาบาลวิชาชีพ

2. แอร์โฮสเตส

3. พยาบาลวิชาชีพ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สถานศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์

2. ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร

3. ผู้จัดการคลินิก

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : นราธิวาส

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. โรงงาน/การผลิต

3. บุคคล

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขชุมชน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. แพทย์แผนไทย

2. เภสัชกรแพทย์แผนไทย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การแพทย์แผนไทย

สถานศึกษา : วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2. ผู้ช่วยแพทย์

3. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขชุมชน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักกายภาพบำบัด

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : กายภาพบำบัด

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พยาบาลpart-time

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สถานศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานเวชระเบียน

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักกายภาพบำบัด

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : กายภาพบำบัด

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3. พนักงานคีย์ข้อมูล

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ / คีย์ข้อมูล

2. การขาย

3. ผู้ช่วยพยาบาล

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : กศน.

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. นักพยาธิวิทยา

3. นักจุลชีววิทยา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุพรรณบุรี

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยวิจัย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ส่งเสริมสุขภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ลำปาง

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

2. ผู้ช่วย จป.

3. อื่นๆ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สถานศึกษา : วิทยาลัยทองสุข

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. แพทย์แผนไทย

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชุมพร

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย Na

2. ผู้ช่วยจัดการบัญชี

3. งานบริการทั่วไป

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : โรงเรียนท่าจำปาวิทยา

เพศ : หญิง

อายุ : 19

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานรพ.

2. งานบริการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. แพทย์แผนไทย

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การแพทย์แผนไทย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

2. นักวิชาการสาธารณสุข

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : นครนายก

อัพเดท : 19 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 360    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 360 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 7,190 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานสอนอาหาร , หางานพิษณุโลก , หางานประชาสัมพันธ์ , หางานพัทยา , หางานกำแพงเพชร , , หางานpc , หางานเกาะสมุย , หางานขับรถส่งของ , หางานครู , หางานโรงแรมพัทยา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ