เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 7,237 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. แพทย์แผนไทย

2. สาธารณสุข

3. แพทย์แผนไทย

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : แพทย์แผนไทย

สถานศึกษา : ม ราชฏัชอุบลราชธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

2. หัวหน้าส่วนความปลอดภัยฯ

3. ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยฯ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยชอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการสาธารณสุข

2. นักการแพทย์แผนไทย

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การแพทย์แผนไทย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารษสุขศาสตร์

สถานศึกษา : มกาลัยสุโขทันธรรมาธิราช

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Practical​ nurse

2. Pn... ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : Practical​ nurse

สถานศึกษา : คณะเเพทย์ศาสตร์​ ศิริราช​ พยาบาล

เพศ : หญิง

อายุ : 41

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานประจำ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ศรีสะเกษ

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พยาบาล

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พยาบาล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเวิสเทิรน

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการสาธารณสุข

2. QC,QAในโรงงาน

3. ผู้ช่วย,พนักงานลูกค้าสัมพันธ์,คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับทางการแพทย์

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Product Manager

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : Business Administration

สถานศึกษา : NIDA

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พยาบาลประจำคลินิกความงาม

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พยาบาลศาสตรบัณทิต

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการโรงพยาบาล

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พยาบาลและพดุงครรภ์ชั้น1

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 49

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 4 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. สาธารณสุข

2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

3. ผู้ช่วยเภสัช

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สาธารณสุขศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Wellness consultant

2. Wellness coach

3. แพทย์แผนไทย

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การแแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยพยาบาล

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : ดอนสักผดุงวิทย์

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 29 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พยาบาลวิชาชีพ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

สถานศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : มหาสารคาม

อัพเดท : 28 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยแพทย์(pn)

2. Consult

3. Receptionist

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ผุ้ช่วยพยาบาล1ปี pn

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยฯ

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 40

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. หัวหน้าคลังสินค้า

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

3. Inventory stock control

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยทันตแพทย์

2. ผู้ช่วยพยาบาล

3. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านขุยวิทยยา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 26 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานความงาม

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา :

เพศ : หญิง

อายุ : 18

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 25 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 362    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 362 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 7,237 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานน่าน , หางานสอนอาหาร , หางานฟรีแลนซ์ , หางานปราจีนบุรี , หางานนิคมบางปู , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานหนองคาย , , หางานดอนเมือง , หางานโรงแรม , หางานยะลา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ