เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 746 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการภูมิศาสตร์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 9 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานภูมิศาสตร์

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : พังงา

อัพเดท : 6 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักภูมิสารสนเทศ

2. ภูมิศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่แผนที่

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 31 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักภูมิสารสนเทศ

2. เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์

3. นักวิชาการแผนที่

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : เพชรบุรี

อัพเดท : 30 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ด้านภูมิศาสตร์​

2. ผู้จัดการฝึกหัด

3. ธุรการ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศ​ศาสตร์​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​บูรพา​

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 29 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักภูมิศาสตร์

2. นักแปลภาพถ่ายดาวเทียว

3. นักแผนที่

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์,ภูมิสารสนเทศ

2. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่

3. เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สำรวจ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเเละกองคลัง

3. อื่นๆ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานจัดซื้อ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 10 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. นักสารสนเทศภูมิศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่บุคคล

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 9 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร

2. เจ้าหน้าสวิเคราะห์

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีภูมิศาสตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 8 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ Gis

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีภูมิศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 26 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่

3. เจ้าหน้าที่ GIS

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 26 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักภูมิศาสตร์ / นักภูมิสารสนเทศ

2. เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (GIS)

3. งานเลขานุการ / ธุรการ / HR

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. พนักงานบุคคล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 12 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ(Gis)

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. เจ้าหน้าที่ครังสินค้า

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 29 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ GIS

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : นครนายก

อัพเดท : 15 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 90,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 12 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 8 ก.พ. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 38    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 38 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 746 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเขตราษฎร์บูรณะ , หางานพยาบาล , หางานคลอง10 , หางานธนาคาร , หางานนครพนม , หางานประชาสัมพันธ์ , หางานลำพูน , , หางานศรีราชา , หางานกำแพงเพชร , หางานคลีนิค


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ