เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 14,080 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 7,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝึกหัด

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : เทคนิคพัทยา

เพศ : หญิง

อายุ : 41

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Saie (พนักงานบริการและการขาย)

2. ส่งเสริมการขาย

3. งานบริการ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : Eastern Asia University

เพศ : ชาย

อายุ : 31

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานแนะนะบัตรเครดิต

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายบุคคล

2. ฝ่ายฝึกอบรม

3. ฝ่ายบริหาร

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : การเมืองการปกครอง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 51

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริหารทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : ชุมพร

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงาน Part-time

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายธุรการ

2. บริการลูกค้า

3. ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ​

2. บริการลูกค้า

3. สุขภาพ​ความสวยความงาม

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 27 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายบุคคล

2. พนักงานธุระการ

3. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 24 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Logistics

2. คลังสินค้า

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 23 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานวางแผนผลิต

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการ

เงินเดือน : 55,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารรัฐกิจ

สถานศึกษา : ม.รามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : ราชภัฏนครราชสีมา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 20 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ทั่วไป

2. ความงาม

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

อัพเดท : 20 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ล่าม

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : International Relations

สถานศึกษา : University of New South Wales

เพศ : หญิง

อายุ : 41

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ห้องทดลอง

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 17 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 704    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 704 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 14,080 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานขายประกัน , หางานกาฬสินธุ์ , หางานปทุมธานี , หางานโรงแรม , หางานตรัง , หางานรัตภูมิ , หางานเรือ , หางานปัตตานี , หางานเลขา , หางานวิจัย


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ