เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 14,035 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 7,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์การปกครอง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. บุคคล

2. สรรหาว่าจ้าง

3. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารรัฐกิจ

สถานศึกษา : ธนัชชา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

2. ธุรการ

3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. ฝึกอบรม

3. บุคคล

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : บริหารรัฐกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

2. บริการลูกค้า

3. แคชเชียร์

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์

สถานศึกษา : รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักวานธุรการ

2. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื้อ

3. การบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การเมืองการปกครอง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. อาจารย์สอน

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหามกุฏราชวิทยาลัย

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่บุคคล

2. ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์เเละนิติศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประสานงาน

2. งานบุคคล

3. กองบรรณาธิการ

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การระหว่างประเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. อาจารย์

2. ครูผู้สอน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 41

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Audit Stork

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

เพศ : ชาย

อายุ : 41

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Transport Supervisor (ประจำสาขานิคมฯ กบินทร์บุรี)

เงินเดือน : 3,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : ชาย

อายุ : 43

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ

2. ธุรการ

3. ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ประสานงานขาย

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 38

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานทะเบียน

2. พนักงานธุการ

3. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผช.ผจก.รง

2. ผจก.ผลิต

3. ผจก.คลังสินค้า

เงินเดือน : 100,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตรการปกครอง

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เพศ : ชาย

อายุ : 44

จังหวัด : สมุทรสาคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. ผู้จัดการฝึกหัด

3. เจ้าหน้าที่เร่งรัด​หนี้

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิเคราะห์สินเชื่อ

2. บริการลูกค้า

3. การตลาด

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : รัฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทสาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 18 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 702    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 702 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 14,035 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานนิคมบางปู , หางานประกันภัย , หางานน่าน , หางานพาร์ทไทม์ , หางานพัทลุง , หางานบัญชี , หางานพาร์ทไทม์ , หางานกาฬสินธุ์ , , หางานpc , หางานบางบัวทอง


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ