เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 28,822 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. การเงินการบัญชี

3. ประชาสัมพันธ์​

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​

สถานศึกษา : โรงเรียนเทคโน​ธุรกิจ​วิ​ร​ิ​ยา​ลัย​นครสวรรค์​

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. แปลเอกสาร

เงินเดือน : 50,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : International Business and Secretarial Course

สถานศึกษา : Kyoto YMCA College

เพศ : หญิง

อายุ : 47

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

3. เจ้าหน้าที่คุมสต๊อก

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การจัดการทั่วไป

สถานศึกษา : วิทยาลัยพิมพ์ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการร้านกาแฟพันธ์ไทย

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : พัทลุง

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนังงาน IT

2. โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงาน IT Support

2. โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ชัยภูมิ

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. คีย์ข้อมูล

2. ธุรการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : สายสามัญ

สถานศึกษา : สามเสนนอก

เพศ : หญิง

อายุ : 19

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานขาย

3. พนักงานบริการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : โรงเรียนผดุงประชาพณิชยการ ยะลา

เพศ : หญิง

อายุ : 32

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 17 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : พาณิชย์การ

สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 16 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ลูกค้าสัมพันธ์

2. ธุรการ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : การจัดการสำนักงาน

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 20

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA,QC

2. R&D

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 13 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : บางปะกงบริหารธุรกิจ

เพศ : หญิง

อายุ : 36

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานคีย์ข้อมูล เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ีunderwriter

2. sopport

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานศึกษา : YalaRajabhat Institute

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ISO

2. Document Control

3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 11 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 15 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT support

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโยโลยีสยาม

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ ด้าน IT

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายบุคคล

2. พนักงานธุรการ

3. พนักงานจัดซื้อ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ตาก

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 13 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานจัดซื้อ

2. พนักงานธุรการประสานงานฝ่ายต่างๆ

3. พนักงานธุรการบัญชี

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 11 ต.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1442    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,442 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 28,822 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานพิษณุโลก , หางานสุวรรณภูมิ , หางานนิคมลาดกระบัง , หางานนิคมลาดกระบัง , หางานประเทศลาว , หางานเขตราษฎร์บูรณะ , หางานสระแก้ว , หางานเกษตร , หางานอยุธยา , , หางานหนองคาย


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ