เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 8,542 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 33

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 22 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์

2. นักจุลชีววิทยา

3. นักวิจัย-ครู-อาจารย์

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 21 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. การผลิต

2. ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : ร. ร ลำดวนพิทยาคม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. การผลิต

2. ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : ร. ร ลำดวนพิทยาคม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 20 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักจุลชีววิทยา

2. นักวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สุโขทัย

อัพเดท : 19 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. งานในห้องปฏิบัติการ

2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย มหิดล

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. .ผู้ช่วย

2. -

3. -

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : แวงแก้ววิทยา

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ศรีสะเกษ

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ธุรการ

2. ประชาสัมพันธ์

3. Call center

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแลป

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Qa,Qc

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Qa Lab micro

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เอกจุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : ตรัง

อัพเดท : 14 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

2. QA

3. QC

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ศรีสะเกษ

อัพเดท : 12 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานฝ่ายผลิตสินค้า​

2. พนักงานฝ่ายควบคุมการผลิต

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมีเพื่ออุตสาหกรรม​

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์​ธานี​

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงาน

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ฟิสิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : เลย

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูฝึกสอนออกกำลังกาย

2. เทรนเนอฟิตเนส

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูฝึกสอนออกกำลังกาย

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 11 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์

2. นักวิจัย

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยชียงใหม่

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักเคมี

2. QC

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานแคชเชียร์

2. พนักงานบัญชี

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิค

สถานศึกษา : ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

เพศ : หญิง

อายุ : 21

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 7 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ครูผู้สอน ฟิสิกส์ คณิต มอปลาย

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 9 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ฟิสิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 3 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์​

2. ควบคุมคุณภาพ

3. วิจัยและพัฒนา​

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิจัย R&D

2. QC

3. อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเคมี

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมีประยุกต์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 24 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 428    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 428 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 8,542 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานยะลา , หางานปัตตานี , หางานพนักงานขายเครดิต , หางานน่าน , หางานภาษาจีน , หางานดอนเมือง , หางานเชียงราย , หางานระยอง , , หางานราชบุรี , หางานกุ๊ก


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ