เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 8,485 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. นักจุลชีววิทยา

2. นักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ

3. อื่นๆ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : น่าน

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

2. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Applied Microbiology

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : ลพบุรี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : กำแพงเพชร

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ขับรถมอไซค์

2. พนักงานร้านอาหาร

3. เด็กติดรถไปช่วยยกของ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์ คณิต

สถานศึกษา : เพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์

เพศ : ชาย

อายุ : 18

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 23 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

2. QA, QC, R&D

3. สอนวิชาชีววิทยา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

2. นักวิทยาศาสตร์

3. ครู อาจารย์

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี-ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการคลังสินค้า

2. ผู้จัดการขนส่ง

3. ผู้จัดการผลิต

เงินเดือน : 30,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

สถานศึกษา : ม.เกษตรศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 34

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานแคชเชียร์

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : ราชภัฏนครสวรรค์

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยสัตว์แพทย์

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแลป

3. สัตวบาล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ชีววิทยา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2. warehouse

3. นำเข้า ส่งออก

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการโลจิสติกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

เพศ : หญิง

อายุ : 21

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิจัย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : เคมี (เคมีวิเคราะห์)

สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิทยาศาสตร์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

3. นักวิทยาศาสตร์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Survey

2. Warehouse office

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบรูพา

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QC/QA

2. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้ช่วยผู้จัดการ

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ฟิสิกส์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : กำแพงเพชร

อัพเดท : 21 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 425    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 425 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 8,485 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานพะเยา , หางานสุราษฎร์ธานี , หางานประชาสัมพันธ์ , หางานพ่อครัวหัวหิน , หางานdraftman , หางานนครปฐม , หางานบางนา , หางานบางบัวทอง , หางานลำพูน , หางานคลีนิคความงาม ,


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ