เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 3,645 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. QMR

2. ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน : 45,000

ประสบการณ์ทำงาน : 11 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : ชาย

อายุ : 41

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 9 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 8 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ะะตั‚ัƒ

2. ะะตั‚ัƒ

3. ะะตั‚ัƒ

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : ะะตั‚ัƒ

สถานศึกษา : ะะตั‚ัƒ

เพศ : 1

อายุ : 27

จังหวัด : ตรัง

อัพเดท : 5 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

2. นักวิทยาศาตร์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 4 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่​ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำเสีย

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 8 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : บุรีรัมย์

อัพเดท : 2 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงาน QA

2. หัวหน้าฝ่ายผลิต

3. DCC

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 21 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. จป.;วิชาชีพ

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สถานศึกษา : ราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

เพศ : ชาย

อายุ : 45

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 15 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบริษัท

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : ปัตตานี

อัพเดท : 14 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแลป

3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 10 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 10 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Qc

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : สังคมศาสตร์

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านเขามะกา

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 10 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานตรวจสอบ

2. งานประสานงาน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีทางทะเล

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 9 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. ทรัพยากรบุคคล

2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

3. ธุรการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 8 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

2. เจ้าหน้าที่ISO

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 7 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

3. นักวิชสาธารณสุข

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : อนามัยอสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครนายก

อัพเดท : 7 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

2. นักธรณีวิทยา

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : ลำพูน

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบ้ติการ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีทางทะเล (วทบ.)

สถานศึกษา : ม.บูรพา

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 4 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าสิ่งแวดล้อม พนักงานสิ่งแวดล้อม

2. ธุรการเอกสาร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สิ่งแวดล้อมศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 2 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

3. อื่นๆ

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 1 ก.ย. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 183    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 183 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 3,645 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเลขา , หางานช่างภาพ , หางานฉะเชิงเทรา , หางานขับรถผู้บริหาร , หางานอยุธยา , หางานเชียงราย , หางานยโสธร , หางานออฟฟิศ , หางานช่างไฟฟ้า , หางานขายเสื้อผ้า ,


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ