เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 376 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. วิศวกรเกษตร

2. วิศวกรโรงงาน

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

อัพเดท : 16 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. แผนกวิศกรรม

2. แผนนซ่อมบำรุง

3. แผนกออกแบบ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเกษตร/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : เลย

อัพเดท : 24 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรรมชลประทาน

2. วิศวกรรมแหล่งน้ำ

3. วิศวกรรมโยธา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 12 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Leader

2. Staff Leader

3. QC/QA

เงินเดือน : 11,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : ช่างอุตสาหกรรม

สถานศึกษา : โรงเรียนพนาสนวิทยา

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 30 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรขาย

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมดินและน้ำ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 19 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : พิษณุโลก

อัพเดท : 16 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : ชุมพร

อัพเดท : 10 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 19,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : หนองคาย

อัพเดท : 8 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรโยธา

2. วิศวกรระบบ

3. วิศวกรแหล่งน้ำ

เงินเดือน : 27,500

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมดินและน้ำ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 31

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 22 พ.ย. 2561

งานที่ต้องการ

1. บริหารไซด์งาน

2. ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร

3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เกษตรกลวิธาน

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก

เพศ : ชาย

อายุ : 40

จังหวัด : เชียงราย

อัพเดท : 3 ม.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. พนักงานส่งเสริมและสรรหาอ้อย

2. พนักงานส่งเสริม

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เครื่องจักรกลเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : กาฬสินธ์

อัพเดท : 18 ส.ค. 2560

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เครื่องจักรกลเกษตร

สถานศึกษา : มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : ปราจีนบุรี

อัพเดท : 7 มี.ค. 2560

งานที่ต้องการ

1. เครืองจักรในการปลูกอ้อย

2. ส่งเสริมเกี่ยวกับเครื่องจักรในการปลูกอ้อย

3. บำรุงรักษาเครื่องจักร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี วิชาเอก เกษตรกลวิธาน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 27 ม.ค. 2560

งานที่ต้องการ

1. วิศวะกรชลประทาน

2. วิศวกรโรงงาน

3. วิศวกรเขียนแบบ

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 25

จังหวัด : อุทัยธานี

อัพเดท : 18 ม.ค. 2560

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมดินและน้ำ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 24 ต.ค. 2559

งานที่ต้องการ

1. Sale Executive

2. Sale Engineer

3. เจ้าหน้าที่ผลิต

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เกษตรกลวิธาน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : มุกดาหาร

อัพเดท : 5 ต.ค. 2559

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : Industrial Trade

สถานศึกษา : นิด้า

เพศ : ชาย

อายุ : 52

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 22 ส.ค. 2559

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรออกแบบ

2. วิศวกรควบคุมการผลิต

3. วิศวกร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเกษตร (กว.เครื่องกล)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : นครปฐม

อัพเดท : 18 ส.ค. 2559

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรติดตั้ง

2. วิศวกรซ่อมบำรุง

3. วิศวกรขาย

เงินเดือน : 200,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเกษตรเเละอาหาร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : สุรินทร์

อัพเดท : 28 ก.ค. 2559

งานที่ต้องการ

1. วิศวกร

2. QC, R&D

3. production supervisor

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : วิศวกรรมเกษตร

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : ขอนแก่น

อัพเดท : 27 มิ.ย. 25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 376 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกระบุรี , หางานลําพูน , หางานที่ปรึกษาด้านความงาม , หางานขับรถผู้บริหาร , หางานลําพูน , หางานลพบุรี , หางานสุวรรณภูมิ , , หางานขับรถส่งของ , หางานแมสเซ็นเจอร์ , หางานเลขานุการผู้บริหาร


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ