เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,358 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. Test Engineer

2. Programmer

3. Computer Engineer

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 28

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

อัพเดท : 30 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานด้านIT

2. พนักงานธุระการทั่วไป

3. พนีกงานฝึกอบรม

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ครุศาตร์วิศวกรรม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีหระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 26 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

2. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้งานด้านการตลาด

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 25 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานชงกาแฟ

2. พนักงานขายโทรศัพท์

3. พนักงาน istudio

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์

เพศ : หญิง

อายุ : 35

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 16 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT support

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท : 6 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Support

2. Network engineer

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 5 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เพศ : ชาย

อายุ : 38

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 27 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Scam shop

2. Scam shop

3. Scam shop

เงินเดือน : 1,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : Scam shop

สถานศึกษา : Scam shop

เพศ : 1

อายุ : 13

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Manager

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Support

2. Programmer

3. System Administrator

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. sales engineer

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เทคโนดลยีสารสนเทศ

สถานศึกษา : ม.สยาม

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. System Engineer

2. System Administrator

3. IT

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 43

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 11 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. http://cvv-shops.su

2. http://cvv-shops.su

3. http://cvv-shops.su

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : http://cvv-shops.su

สถานศึกษา : http://cvv-shops.su

เพศ : 1

อายุ : 20

จังหวัด : สิงหบุรี

อัพเดท : 3 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. System Administrator

2. System Engineer

3. IT Support

เงินเดือน : 37,500

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ

เพศ : ชาย

อายุ : 31

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ใช้ภาษาญี่ปุ่น

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา :

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 6 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เลขานุการ

2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน : 32,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Data Analysis

2. Admin Manager

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : Assumption University (ABAC)

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 30 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 80,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 21 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 140,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สิงหบุรี

อัพเดท : 21 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 180,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 17 ก.พ. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 68    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 68 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,358 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานปัตตานี , หางานคนพิการ , , หางานเมืองทองธานี , หางานกุ๊ก , หางานสกลนคร , หางานเซลล์ , หางานรับโทรศัพท์ , หางานนครพนม , หางานขายประกัน , หางานบรรณารักษ์


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ