เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 1,352 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. พนักงานด้านIT

2. พนักงานธุระการทั่วไป

3. พนีกงานฝึกอบรม

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : ครุศาตร์วิศวกรรม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีหระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : อยุธยา

อัพเดท : 24 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Scam shop

2. Scam shop

3. Scam shop

เงินเดือน : 1,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : Scam shop

สถานศึกษา : Scam shop

เพศ : 1

อายุ : 13

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 22 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Manager

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. IT Support

2. Programmer

3. System Administrator

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เพศ : ชาย

อายุ : 32

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. sales engineer

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เทคโนดลยีสารสนเทศ

สถานศึกษา : ม.สยาม

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. System Engineer

2. System Administrator

3. IT

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมศาสตร์

สถานศึกษา : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 43

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 11 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. http://cvv-shops.su

2. http://cvv-shops.su

3. http://cvv-shops.su

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : http://cvv-shops.su

สถานศึกษา : http://cvv-shops.su

เพศ : 1

อายุ : 20

จังหวัด : สิงหบุรี

อัพเดท : 3 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. System Administrator

2. System Engineer

3. IT Support

เงินเดือน : 37,500

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ

เพศ : ชาย

อายุ : 31

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ใช้ภาษาญี่ปุ่น

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา :

เพศ : ชาย

อายุ : 35

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 6 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. เลขานุการ

2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน : 32,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรม

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 10 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Data Analysis

2. Admin Manager

เงินเดือน : 70,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : Assumption University (ABAC)

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 30 มี.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 80,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 21 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 140,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สิงหบุรี

อัพเดท : 21 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 180,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : หญิง

อายุ : 2562

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 17 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. Sale area

2. Sale engineer

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : คอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : พัทลุง

อัพเดท : 13 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. 12

2. 12

3. 12

เงินเดือน : 75,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : 12

สถานศึกษา : 12

เพศ : ชาย

อายุ : 2562

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 12 ก.พ. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เพศ : หญิง

อายุ : 34

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 3 ก.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. ฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เพศ : หญิง

อายุ : 20

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 20 มี.ค. 2561

งานที่ต้องการ

1. พนักงานตอนรับ

2. พนักงานแนะนำสินค้า

เงินเดือน : 9,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา : วิทย์-คณิต

สถานศึกษา : รร.ปลาปากวิทยา

เพศ : ชาย

อายุ : 21

จังหวัด : นครพนม

อัพเดท : 24 ก.พ. 2561

งานที่ต้องการ

1. ประชาสัมพันำ/บริการลูกค้า

2. ธุรการ/ปนะสานงาน/คีย์ข้อมูล

3. เจ้าหน้าทีฝ่ายเครดติ

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช.

สาขา : คอมพิวธุรกิจ

สถานศึกษา : วิทลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 38

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 30 ม.ค. 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 68    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 68 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 1,352 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานกรุงเทพ , หางานเรือ , หางานกาฬสินธุ์ , หางานภาษาจีน , หางานปทุมธานี , หางานบุรีรัมย์ , หางานบัญชีการเงิน , , หางานครู , หางานโรงแรมพัทยา , หางานโรงแรมพัทยา


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ