เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 914 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

2. วิศวกร

3. เจ้าหน้าที่การวิจัยและพัฒนา

เงินเดือน : 16,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวเคมีและกระบวนการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

อัพเดท : 1 ต.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศกรเคมี

2. วิศกรกระบวนการ

3. นักสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 29 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรรมการผลิต

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพศ : ชาย

อายุ : 24

จังหวัด : อุบลราชธานี

อัพเดท : 7 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Process Engineer

2. R&D Engineer

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลับศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 2 ก.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. R&D

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวเคมี

สถานศึกษา : ธรรมศาสตร์-SIIT

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สระบุรี

อัพเดท : 27 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการ

2. ตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรรมเคมี

2. วิศวกรกระบวนการ

3. วิศวกรการผลิต

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 19 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวเคมี

2. QC engineer

3. Production engineer

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : อุดรธานี

อัพเดท : 17 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. process engineer

2. product engineer

3. sale engineer

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน่รี

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรควบคุม

2. วิศวกรการผลิต

3. วิศวกระบวนการ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวเคมีและกระบวนการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 15 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรเคมี

เงินเดือน : 32,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 29

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2. ผู้จัดการ/รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

เงินเดือน : 60,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

สาขา : วิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพศ : ชาย

อายุ : 33

จังหวัด : ชลบุรี

อัพเดท : 14 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Plant Manager

2. Purchasing Manager

3. Planning Manager

เงินเดือน : 80,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : Chemical Engineering

สถานศึกษา : chulalongkorn University

เพศ : หญิง

อายุ : 45

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้จัดการโรงงาน

2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

เงินเดือน : 60,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : ชาย

อายุ : 49

จังหวัด : สมุทรปราการ

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เลขานุการ

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : สิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QA &QC

2. QC & QC .

เงินเดือน : 60,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : Business administrator

สถานศึกษา : Ramkamhaeng

เพศ : ชาย

อายุ : 39

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. QC

2. R&D

3. Process Engineer

เงินเดือน : 35,000

ประสบการณ์ทำงาน : 4 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 31

จังหวัด : ระยอง

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวเคมี

2. จัดซื้อ

3. วิศวกรขาย

เงินเดือน : 25,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมี

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ : ชาย

อายุ : 27

จังหวัด : ราชบุรี

อัพเดท : 7 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : พังงา

อัพเดท : 1 ส.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 46 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 914 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานที่ปรึกษาด้านความงาม , หางานกำแพงเพชร , หางานฉะเชิงเทรา , หางานขับรถบรรทุก , หางานว่างภูเก็ต , หางานจิวเวลรี่ , หางานปทุม , หางานแคชเชียร์ , หางานคนพิการ , หางานสุราษฎร์ธานี


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ